Endre innstillingene for Xbox 360

Oversikt

Du kan angi eller endre dato, klokkeslett, språk og andre innstillinger på Xbox 360-konsollen fra Xbox-dashbordet.

Konsollinnstillinger

Xbox Guide og Dashboard

En pil peker mot guideknappen i midten på en Xbox 360-håndkontroller.

Med Xbox 360 Guide får du tilgang til funksjoner du bruker ofte, uavhengig av om du spiller et spill, ser en DVD eller bruker Xbox-dashbordet.

 1. Du får tilgang til Xbox Guide ved å trykke guideknappen på håndkontrolleren.
Xbox Guide-menyen
 1. Deretter trykker du Y-knappen på håndkontrolleren for å gå til Xbox-dashbordet. Hvis dashbordskjermen ikke ser slik ut, kan du se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering.

Obs!  Spillingen kan bli avbrutt hvis du går til dashbordet mens du spiller. Når du er på dashbordet, kan du bruke navigasjonsknappen eller venstre styrespak til å bevege deg gjennom de tilgjengelige menyvalgene.

Opprinnelige innstillinger på Xbox 360

Angi språket på konsollen

Når du starter Xbox 360-konsollen for første gang, blir du bedt om å velge et språk.

Slik angir du standardspråket

 1. Trykk guideknappen på kontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Language and Locale.
 4. Velg Language, og velg deretter språket du vil bruke.

Angi den lokale innstillingen

Slik angir du den nasjonale innstillingen

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Language and Locale.
 4. Velg Locale, og velg deretter stedet der du bor.

Angi klokkeslett og dato

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Clock.
 4. Endre klokkeinnstillingene.

  Obs!  Du kan ikke endre klokkeinnstillingene mens du er koblet til Xbox Live.

  • Date and Time: Angi dato og klokkeslett.
  • Time Format: Velg klokkeformatet med 12 eller 24 timer.
  • Time Zone: Angi tidssonen du er i.
  • Daylight Saving: Bruk innstillingen On hvis du vil at klokken på konsollen skal justeres for sommertid automatisk.

Tilpasse Xbox 360-konsollen

Endre tema

 1. Logg på konsollen ved å bruke profilen din.
 2. Gå til Social, og velg avataren din.
 3. Velg Change Theme.
 4. Velg et tema.

Obs!  Du kan også kjøpe flere temaer fra Xbox Live. Gå til Games på konsollen, velg Browse Games og Extras, og velg deretter Themes.

Velge det som skal starte ved oppstart

Slik velger du det som skal starte når du slår på konsollen

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Startup and Shutdown.
 4. Velg Startup.
 5. Velg mellom følgende oppstartsalternativer:

  • Plate
   Velg Disc hvis du vil at platen i konsollen skal spilles av automatisk når du slår på konsollen.
  • Xbox-dashbord
   Velg Xbox Dashboard hvis du vil at dashbordet skal vises når du slår på konsollen.
  • Windows Media Center
   Velg Windows Media Center hvis du vil at Windows Media Center skal starte når du slår på konsollen.

Aktivere eller deaktivere skjermbeskytteren på konsollen

Når du aktiverer skjermbeskytteren, blir skjermbildet mørkere etter 10 minutter uten aktivitet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du skjermbeskytteren

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Display.
 4. Velg Screen Saver.
 5. Velg Enable eller Disable.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Endre innstillingene for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?