Deaktivere funksjonen for automatisk pålogging i Xbox Live på Xbox 360

Oversikt

I denne artikkelen finner du informasjon om funksjonen for automatisk pålogging i Xbox Live og hvordan den aktiveres og deaktiveres på Xbox 360-konsollen.

Aktivere og deaktivere funksjonen for automatisk pålogging

Gjør følgende for å aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk pålogging:

  1. Logg på Xbox Live.
  2. Velg Innstillinger, og velg deretter Profil.
  3. Velg Innstillinger for pålogging.
  4. Velg Automatisk pålogging, og gjør deretter de ønskede endringene.

Mer informasjon

Innstillingen for automatisk pålogging lagres på Xbox 360-konsollen, men ikke i profilen på Xbox Live-serverne. Hvis du deaktiverer funksjonen for automatisk pålogging på konsollen, lagres innstillingen på denne, men du blir ikke logget på automatisk hvis du bruker profilen på en annen konsoll.

Automatisk pålogging kan bare aktiveres i én profil på én Xbox 360-konsoll. Hvis du har flere profiler på en konsoll, deaktiveres automatisk pålogging for en profil hvis du aktiverer funksjonen for en annen profil, og dette skjer automatisk.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Deaktivere funksjonen for automatisk pålogging i Xbox Live på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?