Blinkende grønt lys på Xbox 360-konsollens av/på-knapp

Oversikt

Det grønne lyset på av/på-knappen på Xbox 360-konsollen blinker når konsollen utfører følgende to handlinger:

  • Lyset blinker raskt når DVD-skuffen åpnes eller lukkes.
  • Lyset blinker sakte når konsollen laster ned Xbox Live-innhold etter at konsollen er slått av.
En illustrasjon viser en original Xbox 360-konsoll og en Xbox 360 S-konsoll, der begge har et blinkende grønt lys på strømknappen.

Obs!  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du løser problemer med CD/DVD-stasjonen, kan du se Løsning for CD/DVD-stasjonen i Xbox 360.

Mer informasjon

Lyset på av/på-knappen blinker sakte etter at konsollen er slått av

Hvis en nedlasting pågår når du slår av Xbox 360, går konsollen inn i lav strømmodus. Midten av av/på-knappen på konsollen blinker grønt hvert fjerde sekund til nedlastingen er fullført. Når Xbox 360 laster ned innhold i lav strømmodus, er de andre lysene rundt av/på-knappen av, og ingen bilder vises på skjermen eller TV-en. Etter at konsollen er ferdig med å laste ned alle elementene i køen for aktive nedlastinger, slås konsollen av.

Hvis du vil at konsollen skal slås av umiddelbart og ikke fortsette å laste ned innhold i bakgrunnen, kan du deaktivere alternativet for bakgrunnsnedlasting. Slik gjør du det:

  1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
En pil peker mot guideknappen på en Xbox 360-håndkontroller.
  1. Velg Settings og deretter System Settings.
  2. Velg Console Settings.
System Settings-skjermen, der Console Settings er uthevet
  1. Velg Startup and Shutdown.
Console Settings-skjermen, der Startup and Shutdown er uthevet
  1. Velg Background Downloads.
  2. Velg Disable.
Background Downloads-skjermen, der alternativet Disable er fremhevet
  1. Velg Ja for å bekrefte endringen.

Obs!  Familietidtakeren teller ikke tiden som brukes på å laste ned innhold i bakgrunnen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Blinkende grønt lys på Xbox 360-konsollens av/på-knapp, som du leste om, eller om et annet problem?