Xbox 360-bildene på TVen er utydelige

Finn ut hva du må gjøre når bildene på TVen er utydelige når du bruker Xbox 360-konsollen.

Når du bruker Xbox 360-konsollen med en TV, kan du oppleve noen av følgende symptomer:

 • Visningen er utydelig.
 • Skjermen flimrer.
 • Skjermen toner ut til svart.
 • Skjermen blinker eller viser polygoner.
 • Fargene vises feil.

  Disse symptomene kan skyldes følgende:

 • En funksjon i spillet du spiller
 • Tilkoblingen mellom Xbox 360-konsollen og fjernsynet
 • En innstilling på fjernsynet
 • Visningsinnstillingene på konsollen

Feilsøking

Prøve et annet spill

Enkelte spill har funksjoner som kan gi inntrykk av at det er problemer med bildet, men som faktisk er en del av spesialeffektene i spillet. Hvis du vil finne ut om problemene med bildet bare gjelder for et bestemt spill, kan du prøve å spille et annet spill for å se om de samme symptomene oppstår.

Obs! Spill for den originale Xbox-konsollen støttes ikke lenger og kan gi bildeproblemer når de spilles på en Xbox 360-konsoll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik spiller du originale Xbox-spill på Xbox 360-konsollen.

Kontrollere A/V-kabeltilkoblingene

 • Kontroller at du bruker riktig A/V-kabel for TVen. Se Koble Xbox 360-konsollen til en TV.
 • Sjekk at A/V-kabelen er riktig koblet til konsollen og TVen.
 • Kontroller at kablene er skikkelig tilkoblet.

Obs! Du må bruke enten Xbox 360 VGA HD AV-kabel eller Xbox 360 HD AV-kabel for å kunne vise innhold riktig fra konsollen på en HDTV. Hvis du bruker en komposittkabel, skal du ikke prøve å angi noen HDTV-innstillinger. Hvis du prøver å angi HDTV-innstillinger, kan du miste bildet.

Kontrollere TV-innstillingene

Konfigurasjonen av TVen kan være årsak til enkelte problemer med bildet. Se TV-innstillingene for å kontrollere at dette ikke er tilfellet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer TV-innstillingene, kan du se i brukerhåndboken for TVen.

I TV-innstillingene:

 • Kontroller at du bruker samme videokringkastingssystem (enten PAL eller NTSC) på TVen og Xbox 360-konsollen. Hvis for eksempel Xbox 360-konsollen ble kjøpt i USA, må du kontrollere at TVen støtter NTSC.
 • Hvis Xbox 360-konsollen for eksempel er en PAL-konsoll, må du angi PAL 60 på TVen.
 • Hvis en type bilde-/bevegelseskompensasjon er aktivert på TVen, må du deaktivere den. Følgende er eksempler på kompensasjonstyper:
  • Dynamisk kontrast
  • Automatisk kompensasjon
  • Kontrastregistrering
  • Lysdetektor
  • Bevegelsesgjenkjenning
  • Bevegelsesinterpolasjon
  • Bevegelsesutjevning

Obs! Disse funksjonene kan ha ulike navn avhengig av TV-merket og -modellen du har. Kontakt produsenten av TVen hvis du vil finne ut om du har disse innstillingene.

Hvis TV-innstillingene er riktige, kan du prøve å koble Xbox 360-konsollen til en annen TV for å se om du får de samme problemene med bildet.

Du kan også prøve å tilbakestille TVen til fabrikkinnstillingene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med TVen.

Tilbakestille visningsinnstillingene på konsollen

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, tilbakestiller du skjerminnstillingene på konsollen. Slik gjør du det:

 1. Ta eventuelle disker ut av CD-skuffen.
 2. Slå av konsollen.
 3. Slå på konsollen.

  Obs! Hvis du bruker en Xbox 360 Trådløs Håndkontroller, slår du på konsollen ved å bruke Guide-knappen på kontrolleren. Pass på at du bruker kontrolleren for spiller én når du gjør dette. Lampen oppe til venstre lyser på kontrolleren for spiller én.

 4. Hold nede Y på kontrolleren mens konsollen starter, og trykk samtidig høyre utløser. Skjerminnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingene, og deretter starter konsollen igjen automatisk.

Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan det hende at konsollen må repareres. Start reparasjonsprosessen på Internett.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox 360-bildene på TVen er utydelige, som du leste om, eller om et annet problem?