Løse ut plateskuffen i Xbox 360-konsollen manuelt

Oversikt

Denne siden beskriver hvordan du kan løse ut plateskuffen på Xbox 360-konsollen manuelt når utløserknappen ikke virker.

Løsninger

Xbox 360 E-konsollen: Løse ut plateskuffen manuelt

Følg den trinnvise fremgangsmåten nedenfor.

Følg denne fremgangsmåten for å løse ut plateskuffen manuelt:

 1. Koble fra strømkabelen og eventuelle andre kabler som er koblet til konsollen.
Piler viser ledningene som kobles fra mellom en Xbox-konsoll, strømforsyning og stikkontakt.
 1. Rett ut en stor binders.
 2. Obs!  En binders med vanlig størrelse er ikke lang nok til å løse ut platen. Du må bruke en stor binders siden du må stikke den inn nesten 4 centimeter for å kunne løse ut platen.

To binderser der den ene ytterenden er bøyd utover, slik at den blir en lang, rett arm.
 1. Plasser konsollen vannrett, slik du plasserer en DVD-spiller.
 2. Finn det gule klistremerket bak luftehullene på venstre side av konsollen.
 3. Sett inn den rette enden av bindersen i utløserhullet, som du finner midt på det gule klistremerket (som vist på bildet nedenfor).
En hånd skyver inn en binders som er bøyd ut slik at den har en lang arm, i utmatingshullet på siden av en Xbox 360 E-konsoll.
 1. Plateskuffen skal åpnes noe. Trekk skuffen helt ut med fingrene.

  Obs! Hvis det ligger en plate i skuffen, kontrollerer du at den ikke er klebrig og at den ikke har noen etiketter som kan gjøre at plateskuffen ikke åpnes i fremtiden.

Klistremerker og et plaster er festet på oversiden av en Xbox-CD.

Xbox 360 S-konsollen: Løse ut plateskuffen manuelt

Se en video for å finne ut hvordan du gjør dette, eller følg de trinnvise instruksjonene nedenfor.

Se denne videoen

Følg denne fremgangsmåten for å løse ut plateskuffen manuelt:

 1. Koble fra strømkabelen og eventuelle andre kabler som er koblet til konsollen.
Piler fremhever hender som kobler fra ledningene mellom en Xbox-konsoll, strømforsyning og stikkontakt.
 1. Rett ut en stor binders.
 2. Obs!  En binders med vanlig størrelse er ikke lang nok til å løse ut platen. Du må bruke en stor binders siden du må stikke den inn nesten 4 centimeter for å kunne løse ut platen.

To binderser der den ene ytterenden er bøyd utover, slik at den blir en lang, rett arm.
 1. Plasser konsollen vannrett, slik du plasserer en DVD-spiller.
 2. Finn utløserhullet bak ventilasjonshullene på venstre side av konsollen. Det er omtrent 5,7 cm bak den fremre kanten på konsollen).
 3. Sett inn den rette enden av bindersen i utløserhullet (som vist på bildet nedenfor).
En hånd skyver inn en binders som er bøyd ut slik at den har en lang arm, i utmatingshullet på toppen (eller siden) av en Xbox-konsoll.
 1. Plateskuffen skal åpnes noe. Trekk skuffen helt ut med fingrene.
 2. Obs! Hvis det ligger en plate i skuffen, kontrollerer du at den ikke er klebrig og at den ikke har noen etiketter som kan gjøre at plateskuffen ikke åpnes i fremtiden.

Klistremerker og et plaster er festet på oversiden av en Xbox-CD.

Den originale Xbox 360-konsollen: Løse ut plateskuffen manuelt

Fjerne frontdekselet

Først må du fjerne frontdekselet på konsollen. Slik gjør du det:

 1. Koble fra strømkabelen og A/V-kabelen på baksiden av konsollen.
Piler viser AV-kabler og strømkabelen som kobles fra en original Xbox 360-konsoll.
 1. Plasser konsollen vannrett, slik du plasserer en DVD-spiller.
 2. Ta et godt tak rundt konsollen, og skyv frontdekselet bort fra konsollen med tomlene.
 3. Obs! Du må bruke litt kraft for å fjerne frontdekselet.

Én hånd presser frontdekselet utover fra den originale Xbox 360-konsollen, mens den andre hånden presser mot selve konsollen. To hender presser frontdekselet bort fra konsollen.

Løse ut plateskuffen manuelt

 1. Koble fra strømkabelen og A/V-kabelen på baksiden av konsollen.
To binderser der den ene ytterenden er bøyd utover, slik at den blir en lang, rett arm.
 1. Hvis konsollen har et hull under høyre side av CD/DVD-stasjonen, setter du inn den rette enden av bindersen i hullet som vist på bildet nedenfor.
 2. Hvis konsollen ikke har hullet som vises på bildet nedenfor, går du til trinn 5.

En pil fremhever utmatingshullet nær midten på baksiden av en original Xbox 360-konsoll der enden av en binders skyves inn.
 1. Skyv bindersen til du føler litt motstand (ca. 2,5 cm inn i hullet).
En gjennomskåret visning viser enden av en binders som er skjøvet inn i utmatingshullet i en konsoll og berører et tannhjul på innsiden.
 1. Hvis du lykkes, åpnes plateskuffen noe. Trekk skuffen helt ut med fingrene og hopp til trinn 9. Hvis plateskuffen ikke åpnes, prøver du neste trinn.
 2. Finn de to hullene under venstre side av CD/DVD-stasjonen, og sett inn bindersen i hullet til venstre.
En pil fremhever utmatingshullet nær høyre side på baksiden av en original Xbox 360-konsoll der enden av en binders skyves inn.
 1. Skyv bindersen til du føler litt motstand (ca. 2,5 cm inn i hullet).
 2. Obs! Pass på at du skyver den interne mekanismen og ikke metallplaten.

En gjennomskåret visning viser enden av en binders som er skjøvet inn i utmatingshullet i en konsoll og berører et tannhjul på innsiden.
 1. Hvis du lykkes, åpnes plateskuffen noe. Trekk skuffen helt ut med fingrene og hopp til trinn 9.
 2. Hvis plateskuffen fremdeles sitter fast, setter du inn bindersen i det tilstøtende hullet (til høyre) og skyver på nytt. Hvis du lykkes, åpnes plateskuffen noe.
 3. Koble til strømkabelen på baksiden av konsollen. Trykk utløserknappen for å åpne og lukke CD/DVD-stasjonen. Hvis CD/DVD-stasjonen virker som den skal, setter du på igjen frontdekselet på konsollen.
 4. Obs! Hvis det ligger en plate i skuffen, kontrollerer du at den ikke er klebrig og at den ikke har noen etiketter som kan gjøre at plateskuffen ikke åpnes i fremtiden.

Klistremerker og et plaster er festet på oversiden av en Xbox-CD.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Løse ut plateskuffen i Xbox 360-konsollen manuelt, som du leste om, eller om et annet problem?