Strømme medier ved å bruke Film og TV eller Windows Media Player med Xbox 360

Du kan strømme musikk, bilder og video på Xbox 360-konsollen fra en datamaskin ved å bruke Windows Media Player eller Film og TV.

Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows Media Center til å strømme innhold fra datamaskinen til konsollen, kan du se kundestøtte for Windows Media Center på Xbox 360.

Trinn 1: Koble konsollen til nettverket (hvis du ikke allerede har gjort det).

Hvis du allerede har koblet konsollen til nettverket, kan du gå til «Trinn 2: Konfigurer Windows Media Player» nedenfor. Hvis ikke kobler du konsollen til hjemmenettverket ved hjelp av en kabelbasert eller trådløs tilkobling. Deretter tester du at Xbox-konsollen er tilkoblet. Slik gjør du det:

 1. Gå til settings fra startsiden for Xbox, og velg deretter System Settings.
 2. Velg Network Settings.
 3. Velg Wired Network eller Wireless network.
 4. Velg Test Xbox Live Connection.
Network Settings-skjermen på Xbox 360, der alternativet Test Xbox Live Connection er uthevet

Hvis nettverksstatusen vises som Connected, går du til trinn 2 nedenfor. Hvis ikke velger du More Info på konsollen og følger forslagene.

Trinn 2: Konfigurer Windows Media Player.

Skaff deg Windows Media Player.

Hvilken versjon vil du bruke?

 • Windows Media Player 12 (Windows 7)
  1. Velg Aktiver direkteavspilling på menyen Direkteavspilling i Windows Media Player.
  2. Velg Aktiver direkteavspilling på siden som vises.
  3. Gi mediebiblioteket et navn, og velg deretter OK.
 • Windows Media Player 11 (Windows Vista)
  1. Høyreklikk på Bibliotek i Windows Media Player, og velg deretter Mediedeling.
  2. Velg Del mine medier, og velg deretter OK.
  3. Finn Xbox 360-enheten i Delingsinnstillinger.
  4. Velg Xbox 360, Tillat og deretter OK.
  5. Hvis du vil bruke flere alternativer, velger du Innstillinger.
  6. Når du er ferdig, velger du OK.

Trinn 3: Spill av eller vis musikk eller videoer.

Spille av musikk

 1. Gå til music fra startsiden for Xbox, og velg deretter Groove Music.
Groove Music-flisen er fremhevet på Xbox 360-dashbordet
 1. Velg spillelisten med sanger du vil spille av.

Spille av videoer

 1. Gå til movies & tv fra startsiden for Xbox, og velg deretter Microsoft Movies & TV.
Flisen Microsoft Movies & TV på Xbox 360-dashbordet
 1. Velg videoen du vil spille av.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Strømme medier ved å bruke Film og TV eller Windows Media Player med Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?