Ett rødt lys blinker på en opprinnelig Xbox 360-konsoll

Du ser ett blinkende rødt lys rundt av/på-knappen på den originale Xbox 360-konsollen:

Ett lys blinker rødt rundt av/på-knappen på den originale Xbox 360-konsollen.

Det kan også hende at følgende feilkode og -melding vises på TV-skjermen eller dataskjermen:

System Error. Contact Xbox Customer Support.

Status code: Exx.

xx er et tosifret tall som varierer.

Obs!

Løsninger

Prøv følgende fremgangsmåter for å løse problemet:

Løsning 1: Koble fra alle kabler, og koble dem til på nytt.

Slik gjør du det:

 1. Slå av Xbox 360-konsollen.
 2. Koble alle minneenheter, kontrollere og alt tilbehør fra konsollen.
 3. Koble fra alt på baksiden av konsollen, inkludert strøm- og videokabler.
En illustrasjon viser strømledningen koblet til baksiden på en original Xbox 360 S-konsoll, strømforsyningen koblet til stikkontakten og den korte ledningen koblet til strømforsyningen.

Obs!  Ikke fjern harddisken.

 1. Koble til strømforsyningen for konsollen.
 2. Koble til tilbehøret én etter én, og begynn med en kontroller.
 3. Når du har koblet til tilbehøret igjen, slår du på konsollen.

Løsning 2: Fjern harddisken.

Fjern den originale Xbox 360-harddisken midlertidig for å se om problemet har noe å gjøre med den. Slik gjør du det:

Obs!  Ikke alle Xbox 360-konsoller har en harddisk. Hvis Xbox 360-konsollen ikke har en harddisk, hopper du til løsning 3.

 1. Slå av konsollen.
 2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).
En pil peker mot harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
En pil peker mot utløserknappen for harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Løft harddisken ut av konsollen.
En illustrasjon som viser hvordan du tar av harddisken på en original Xbox 360-konsoll.

Hvis disse trinnene løser problemet, kobler du til harddisken igjen for å bekrefte at feilen bare oppstår når Xbox 360-harddisken er tilkoblet.

Løsning 3: Koble fra minneenheter eller minnepinner.

Slik gjør du det:

 1. Slå av Xbox 360-konsollen.
 2. Koble fra minneenheter eller minnepinner som er koblet til konsollen.
 3. Slå på konsollen.

Hvis disse trinnene løser problemet, kobler du til minneenheten eller minnepinnen igjen for å bekrefte at feilen bare oppstår når den er tilkoblet. Hvis dette er tilfellet, kan du bestille en erstatningsminneenhet eller bruke en annen  minnepinne.

Hvis du vil ha informasjon om støtte, kan du se Vanlige spørsmål om den originale Xbox 360-konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Ett rødt lys blinker på en opprinnelig Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?