Av/på-knappen på Xbox 360-konsollen blinker rødt

Lyset midt på av/på-knappen på Xbox 360-konsollen blinker rødt.

Et grønt lys i midten vises på en Xbox 360 E-konsoll. Det grønne lyset i midten på en Xbox 360 S-konsoll blinker rødt.

Det kan også hende at følgende melding vises på skjermen:

Det vises en advarsel om at konsollen slås av på grunn av dårlig ventilasjon.

Et blinkende rødt lys på av/på-knappen betyr at konsollen ikke har tilstrekkelig ventilasjon. Det røde lyset fortsetter å blinke til konsollen kjøles ned.

La konsollen avkjøles

Du løser dette problemet ved å slå av konsollen for å la den kjøle seg, hvis den ikke allerede har slått seg av automatisk. Vent deretter til det røde lyset på av/på-knappen slutter å blinke før du slår på konsollen på nytt.

Når du slår på konsollen, vises kanskje en melding som forklarer hvorfor den slo seg av, og det du kan gjøre for å unngå problemet i fremtiden.

En melding forklarer hvorfor Xbox 360-konsollen slo seg av, og hva du kan gjøre for å unngå problemet i fremtiden.

Flytte konsollen

Slå av konsollen, og flytt den til et åpent, godt ventilert område, borte fra alle andre elektroniske enheter. Slå deretter på konsollen på nytt.

Xbox 360 E Xbox 360 S
En Xbox 360 E som er plassert i et åpent, godt ventilert område, borte fra andre elektroniske enheter. En Xbox 360 S som er plassert i et åpent, godt ventilert område, borte fra andre elektroniske enheter.

Tips for plassering av Xbox 360-konsollen

  • Ikke plasser konsollen på et innelukket sted. Plasser den på et åpent sted med god ventilasjon.
  • Ikke sett andre elektroniske enheter oppå, under eller inntil sidene av konsollen.
  • Sørg for at konsollen og strømforsyningen står på en hard overflate. Ikke plasser konsollen på noe mykt (for eksempel en seng, en sofa eller et teppe).
  • Hold konsollen borte fra varmekilder, for eksempel ventilasjonsåpninger på TVer og elektroniske enheter. Hold også konsollen borte fra lufteventiler og direkte sollys.

Be om reparasjon

Hvis konsollen fortsatt slås av på grunn av utilstrekkelig ventilasjon, selv om konsollen er flyttet til et avkjølt og godt ventilert sted, må den kanskje repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Av/på-knappen på Xbox 360-konsollen blinker rødt, som du leste om, eller om et annet problem?