Strømforsyning for Xbox 360

Denne artikkelen beskriver strømforsyningsenheten og strømledningene til Xbox 360-konsollen.

På denne siden

Strømforsyningsenheten for Xbox 360-konsollen

Xbox 360-konsollen har en ekstern strømforsyningsenhet (PSU) med vifte. Strømforsyningsenheten har samme grunndesign i alle land. Strømforsyningsenhetens maksimumsmål er som følger:

 • Strømforsyningen på 220–240 V er cirka 21,9 x 7,7 x 5,4 cm (8,62 x 3,03 x 2,13 tommer).
 • Strømforsyningen på 110–127 V er cirka 21,4 x 7,7 x 5,4 cm (8,42 x 3,03 x 2,13 tommer).

Enkelte strømforsyningsenheter er kortere, men har samme funksjonalitet. Strømforsyningsenheten er for eksempel litt mindre i land som bruker 110-volt strøm.

 • Xbox 360 E-konsollen: bruker en strømforsyningsenhet på 120 watt
 • Xbox 360 S-konsollen: bruker en strømforsyningsenhet på 135 watt
 • Den originale Xbox 360-konsollen: Det finnes flere versjoner av strømforsyningsenheten for den originale Xbox 360-konsollen. Avhengig av strømkravene til konsollen, kan den medfølgende strømforsyningsenheten være på 203 W, 175 W eller 150 W.

Obs!

 • Viktig Tilbehør som kobles til strømkontakten på Xbox, lisensieres ikke av Microsoft hvis det kommer fra en annen leverandør enn Microsoft. Bruk av annet tilbehør enn standard Xbox 360-strømforsyningen kan skade konsollen og ugyldiggjøre konsollgarantien.
 • Strømforsyningsenhetene er utformet for bruk bare i landene eller områdene der de forhandles ettersom strømkravene kan variere fra område til område. Bruk av strømforsyningen i et annet land kan skade strømforsyningen eller Xbox 360-konsollen, og garantien kan opphøre.
 • Ulisensiert tilbehør, som for eksempel en ny strømforsyning eller annet tilbehør fra andre leverandører enn Microsoft som kobles til Xbox 360-konsollen og strømforsyningen, skal ikke brukes.
 • Strømforsyningen for Xbox 360 har en innebygd sikring som bidrar til å beskytte konsollen mot for høy spenning og overspenning. Strømforsyningsenheten er imidlertid en lukket enhet, og den innebygde sikringen kan derfor ikke skiftes. Strømforsyningsenheten har en nominell varig ytelse på 245 watt, og en maksimaleffekt på 280 watt.
 • Strømforsyningsenhetene på 120 watt og 135 watt kan brukes om hverandre, og begge kan brukes med Xbox 360 S- og Xbox 360 E-konsollene.

Strømledninger for Xbox 360

Strømforsyningsenheten har en fast koblet DC-strømledning som settes inn i konsollen, og en AC-strømledning som settes inn i en stikkontakt.

DC-strømledninger

 • DC-strømledningen sitter fast i strømforsyningsenheten, og kobles til Xbox 360-konsollen. DC-strømledningen kan ha to grå knapper som må trykkes inn for å løsne støpselet fra Xbox 360-konsollkabinettet.
 • DC-strømledningen er 1,1 meter (cirka 3 fot og 6 tommer).
 • En patentert strømkontakt er festet til enden av DC-strømledningen. Denne patenterte strømkontakten er spesialdesignet for strømkontakten på Xbox 360-konsollen.

Strømkontakter for den originale Xbox 360-konsollen:

Strømkontakter for den originale Xbox 360-konsollen.
1 – kontakt på 203 watt
2 – kontakt på 175 watt
3 – kontakt på 150 watt

Kontakten på enden av strømforsyningsenheten er tilpasset Xbox 360-konsollen som strømforsyningsenheten er kompatibel med. Hvis strømledningen ikke passer inn i Xbox 360-konsollen, må du kontrollere at du bruker riktig type strømforsyningsenhet for konsollen.

AC-strømledninger

AC-strømledningen er 1,8 meter (cirka 5 fot og 9 tommer) og kan kobles fra strømforsyningsenheten.

Enden av strømledningen som festes til strømforsyningsenheten, har to eller tre hull. Antall hull svarer til antall tagger på strømforsyningsenheten. En strømforsyningsenhet med to tagger må brukes med ledningen som har to hull, og strømforsyningsenheter med tre tagger må brukes med ledningen som har tre hull. Hvis du bruker en annen strømledning enn den som er beregnet på strømforsyningsenheten, kan strømforsyningsenheten eller Xbox 360-konsollen bli skadet.

Støpselet på enden av strømledningen som kobles til stikkontakten, finnes i flere varianter. Støpseltypen avhenger av landet og regionen du kjøpte konsollen i. Se tabellen under for mer informasjon om de ulike støpseltypene.

Land eller område Spenning Obs!
Canada 120 V @ 60 Hz I Amerika kan du få en strømforsyning med to tagger som har en strømledning med to hull, eller en strømforsyning med tre tagger som har en strømledning med tre tagger. Delen av strømledningen som kobles til stikkontakten, er den samme i Canada, Colombia, Mexico og USA. I Chile er imidlertid delen annerledes.
Chile 220 V @ 50 Hz
Colombia 120 V @ 60 Hz
Mexico 127V @ 60 Hz
De forente stater 120 V @ 60 Hz
Europa (Belgia, Frankrike, Hellas, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland, Østerrike) 230 V @ 50 Hz I Europa og Sør-Afrika kan du få en strømforsyningsenhet med to tagger som har en strømledning med to hull, eller en strømforsyningsenhet med tre tagger som har en strømledning med tre tagger. Enden av strømledningen som kobles til stikkontakten, fås med fem forskjellige typer tilkoblinger.
Italia
Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark)
Sveits
Sør-Afrika 230 V @ 50 Hz, med en sikring på 15 ampere
Storbritannia og Irland 230 V @ 50 Hz, med en sikring på 10 ampere
Japan 100 V @ 50 Hz (E)
100 V @ 60 Hz (W)
I Japan fås Xbox 360-konsollen kun med én type strømkontakt.
Australia 240 V @ 50 Hz I Asia/Stillehavsområdet og India kan du få en strømforsyningsenhet med to tagger som har en strømledning med to hull, eller en strømforsyningsenhet med tre tagger som har en strømledning med tre tagger. Enden av strømledningen som kobles til stikkontakten, fås med fire forskjellige typer tilkoblinger.
Hongkong 220 V @ 50 Hz, med en sikring på 10 ampere
India 230 V @ 50 Hz, med en sikring på 15 ampere
Korea 220 V @ 60 Hz
New Zealand 230 V @ 50 Hz
Singapore 230 V @ 50 Hz, med en sikring på 10 ampere
Taiwan 110 @ 60 Hz

Plassering av strømforsyningen, temperatur og støy

Den eksterne strømforsyningen for Xbox 360 bruker en innebygd vifte for å blåse luft gjennom strømforsyningsenheten og sørge for tilstrekkelig avkjøling. Viften aktiveres når du trykker på av/på-knappen for å starte Xbox 360-konsollen. Viftelyden er vanligvis "summende". Når Xbox 360-konsollen er i ventemodus eller frakoblet fra strømforsyningsenheten, deaktiveres viften. Viftehastigheten øker eller avtar avhengig av temperaturen i strømforsyningsenheten. Summelyden fra viften blir sterkere eller svakere i takt med viftehastigheten.

Ta disse forholdsreglene for å sikre at strømforsyningen fungerer effektivt og forskriftsmessig:

 • Plasser strømforsyningen på et sted der ventilasjonsåpningene ikke vil bli blokkert.
 • Ikke plasser strømforsyningen på en seng, sofa eller annen myk overflate som kan blokkere ventilasjonsåpningene.
 • Ikke plasser strømforsyningen på et trangt sted (for eksempel i en bokhylle, en hylle eller et kabinett), med mindre det er godt ventilert.
 • Ikke plasser strømforsyningen nær en varmekilde (for eksempel en ovn, et varmespjeld, en komfyr eller en forsterker).
 • Ikke stable andre elektroniske enheter oppå strømforsyningen.
 • Kontroller at strømforsyningen er plassert horisontalt og ligger flatt på fire gummiplater på fundamentet.
En strømforsyning for Xbox 360 er plassert horisontalt og ligger flatt på fire gummiputer på undersiden.

Hvis strømforsyningen avgir mye støy, skyldes det kanskje en overbelastning på strømlisten eller overspenningsvernet. Koble strømforsyningen direkte til en stikkontakt, og se om det løser problemet.

Sikkerhet ved bruk av strømforsyning

Slik kobler du strømforsyningsenheten til Xbox 360-konsollen:

 1. Sett DC-strømledningen helt inn i Xbox 360-konsollen.
 2. Sett støpselet på AC-strømledningen helt inn i strømforsyningsenheten.
 3. Den andre enden av AC-strømledningen settes inn en stikkontakt.

Hvis følgende forholdsregler ikke tas, kan det føre til alvorlig skade eller død ved elektrisk støt eller brann, eller videospill- og underholdningssystemet Xbox 360 kan ta skade.

Velg en egnet strømkilde for Xbox 360-konsollen:

 • Bruk bare strømforsyningsenheten og AC-strømledningen som fulgte med konsollen, eller som du har mottatt fra et autorisert reparasjonssenter. Hvis du ikke er sikker på om du har riktig strømforsyningsenhet, sammenligner du 12 V-utgangsnummeret på strømforsyningsenheten med 12 V-utgangsnummeret som er angitt ved siden av strømkontakten på konsollen. Nummeret som er angitt på strømforsyningsenheten (16.5A, 14A eller 12.5A), må være likt eller høyere enn nummeret som er angitt på konsollen. Hvis du må ha en ny strømforsyningsenhet eller strømledning, går du til Støtte for enheter.
 • Kontroller at stikkontakten gir samme spenning (V) og frekvens (Hz) som er angitt på strømforsyningsenheten. Kontakt en elektriker hvis du er usikker på hva slags strøm du har i boligen din.
 • Ikke bruk ukonvensjonelle strømkilder som for eksempel generatorer eller omformere, selv om det ser ut som om spenningen og frekvensen er riktig. Bruk bare AC-strøm som kommer fra en vanlig stikkontakt.
 • Ikke overbelast vegguttak, skjøteledninger eller andre elektriske innretninger. Kontroller at de tåler den totale strømbelastningen (i ampere [A]) som forbrukes av Xbox 360-konsollen (angitt på strømforsyningsenheten) og andre apparater tilkoblet samme krets.
 • Bruk en forskriftsmessig jordet stikkontakt som passer til jordingsstøpselet med tre tagger. Ikke fjern jordingstaggen. Hvis støpselet ikke passer inn i stikkontakten, kontakter du en elektriker for å få skiftet ut stikkontakten.

Slik unngår du skader på strømledningene og strømforsyningsenheten:

 • Unngå at strømledningene blir tråkket på.
 • Beskytt ledningene slik at de ikke blir bøyd (særlig på steder der de kobler til stikkontakten, strømforsyningsenheten og konsollen).
 • Ikke rist, knytt sammen eller bøy strømledningene på noen måte.
 • Ikke utsett strømledningene for varmekilder.
 • Ikke tvinn strømledningene rundt strømforsyningsenheten.
 • Hold barn og kjæledyr unna strømledningene. Ikke la dem bite eller tygge på ledningene.
 • Trekk i støpselet for å koble fra strømledningene. Ikke dra i ledningen.
 • Ikke la strømforsyningsenheten henge fra noen av strømledningene.
 • Hvis en strømledning eller strømforsyningsenhet blir skadet, må du slutte å bruke den med en gang. Gå til Støtte for enheter for å bestille en ny.
 • Koble fra Xbox 360-konsollen når det lyner og tordner, eller når det er lenge til neste gang den skal brukes.

Energiforbruk i EU

Denne enheten fungerer i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 og Game Console Self-Regulatory Initiative.

Spillkonsoller er laget slik at de slår seg av etter 60 minutter uten aktivitet. Automatisk avslåing kan være energisparende ved at tiden som spillkonsollen er på uten å være i bruk, reduseres.

Modell Hjem-menyen
[W]
DVD-avspilling
[W]
Blu-ray-avspilling
[W]
Strømming i 1080p
[W]
Aktiv spilling
[W]
Standard tidsinnstilling for automatisk avslåing [minutter]
Xbox 360 1538 53 46 Brukes ikke 54 69 60
Kinect 59 50 Brukes ikke 59 74 60

Obs!

 1. Målinger er basert på et gjennomsnitt av tre utvalgte spill og spesielt utvalgt medieinnhold.
 2. Hvis du vil vite modellnummeret, kan du se på produktetiketten på konsollen for å bekrefte hvilken modell du har.
 3. Testede medier (19.02.2016):
  • DVD: The Lord of the Rings – The Fellowship of the Ring
  • Strømming: House of Cards – sesong 1, kapittel 1 [Netflix]
  • Spill: Grand Theft Auto V, Kinect Adventures, Call of Duty: Black Ops III

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Strømforsyning for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?