Tre blinkende røde lys på en original Xbox 360-konsoll

Tre blinkende røde lys betyr at det er et maskinvareproblem i Xbox 360-konsollen eller i strømforsyningen. Du kan finne ut om problemet gjelder konsollen eller strømforsyningen til Xbox 360 ved å prøve disse løsningene.

Løsning 1: Kontroller strømforsyningskablene.

Koble fra strømforsyningen, og koble den til igjen. Slik gjør du det:

 1. Koble fra strømledningen på baksiden av konsollen.
 2. Koble strømkabelen fra stikkontakten og fra strømforsyningen.
Piler angir at du må koble strømledningen fra konsollen og koble strømforsyningen fra stikkontakten.
 1. Koble til strømledningen på baksiden av konsollen igjen. Koble deretter strømledningen tilbake i stikkontakten og strømforsyningsenheten.
Piler angir at strømledningen kobles til på nytt, og at strømforsyningen kobles til stikkontakten igjen.
 1. Kontroller at alle de tre strømforsyningstilkoblingene sitter godt fast.
 2. Slå på konsollen, og kontroller lampen på strømforsyningen.
En pil peker mot det grønne lyset på strømforsyningen.

Grønn strømforsyningslampe: Hvis konsollen har tre blinkende røde lys og en grønn strømforsyningslampe, må konsollen repareres. Garantiperioden for tre blinkende lys er tre år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for konsollen. Hvis konsollen din ikke dekkes av denne garantiperioden på tre år, kan du fortsatt få konsollen reparert mot betaling. Start reparasjonsprosessen på Internett.

Hvis konsollen har fire blinkende røde lys, kontrollerer du at en Xbox 360 A/V-kabel er koblet til A/V-porten bak på konsollen.

Strømforsyningslampen er rød, oransje eller lyser ikke: Prøv neste løsning.

Løsning 2: Prøv et uttak i et annet rom.
 1. Slå av konsollen.
 2. Koble strømforsyningen fra konsollen og deretter fra stikkontakten.
 3. Ta konsollen og strømforsyningen til et annet rom.
 4. Koble til strømforsyningen direkte i en stikkontakt. Ikke bruk overspenningsvern.
 5. Koble strømforsyningen til konsollen igjen.
 6. Kontroller at alle de tre strømforsyningstilkoblingene sitter godt fast.
 7. Slå på konsollen.

  Obs! Hvis konsollen nå har fire blinkende røde lys, kobler du en Xbox 360 A/V-kabel til A/V-porten bak på konsollen.

 8. Kontroller lampen på strømforsyningen:

  Grønn strømforsyningslampe: Grønt betyr at strømforsyningen fungerer. Det kan være et problem med stikkontakten eller med overspenningsvernet (hvis du brukte et slikt). Få noen til å se på uttaket, eller bruk et annet overspenningsvern før du kobler til konsollen igjen på den opprinnelige plasseringen.

  Strømforsyningslampen lyser ikke: Det har oppstått et problem med strømforsyningen til Xbox 360. Bestill en ny strømforsyning til Xbox 360 fra det nettbaserte servicesenteret. Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en strømforsyning der garantien fortsatt gjelder (strømforsyningsgarantien er den samme som konsollgarantien).

  Rød strømforsyningslampe: Prøv neste løsning.

Løsning 3: Kjøl ned strømforsyningen.
 1. Slå av konsollen.
 2. Koble fra strømledningen på baksiden av konsollen. Koble strømledningen fra stikkontakten og fra strømforsyningsenheten.
 3. Koble strømledningen til konsollen igjen, koble ledningen til strømforsyningen igjen, og koble deretter strømledningen til en annen stikkontakt. Pass på at strømforsyningen er plassert slik at den får god ventilasjon.
 4. Slå på konsollen, og kontroller lampen på strømforsyningen.

Hvis strømforsyningslampen fortsatt er rød, må strømforsyningen byttes ut. Bestill en ny strømforsyning til Xbox 360 fra det nettbaserte servicesenteret. Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en strømforsyning der garantien fortsatt gjelder (strømforsyningsgarantien er den samme som konsollgarantien).

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Tre blinkende røde lys på en original Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?