Bildet på TVen eller skjermen er tomt

Symptomer

Du får et av disse problemene når du bruker Xbox 360-konsollen:

 • Skjermen er fortsatt tom eller svart etter at du har startet konsollen.
 • Lampene rundt strømknappen blinker rødt.

Dette betyr ofte at kabelen mellom konsollen og TVen eller skjermen ikke er riktig tilkoblet, eller at det er noe galt med den. Det kan imidlertid også hende at videoinnstillinger eller et maskinvareproblem er årsaken. Se feilsøkingsinformasjonen nedenfor hvis du vil ha hjelp.

Hvis det av og til vises Xbox 360-bilder på skjermen, men bildene også fryser eller noe annet galt skjer med dem, kan du se Lyd- og bildeproblemer for Xbox 360.

Feilsøking

Løsning 1: Start konsollen på nytt

Av og til kan en enkel omstart løse problemer. Hold inne av/på-knappen på konsollen i 10 sekunder for å slå av konsollen og sikre en fullstendig omstart. Slå deretter konsollen på igjen.

Løsning 2: Kontroller kabelen

Prøv fremgangsmåten nedenfor når du ser etter problemer med kabelen. Start konsollen på nytt etter hvert trinn.

Obs!  Hvis du prøver å vise i HD, må du kontrollere at kabelen støtter HD.

 1. Kontroller at A/V- eller HDMI-kabelen er koblet skikkelig til de riktige portene på konsollen og TVen eller skjermen.
 2. Hvis det er en bryter på selve kabelen som for eksempel er merket "TV/HDTV", må du passe på at innstillingen er riktig for TVen (standard eller HD).
 3. Hvis du bruker en HDMI-kabel, kan du prøve en annen HDMI-port på TVen eller skjermen.
 4. Hvis du bruker et oppsett med flere komponenter, kan du prøve å koble HDMI-kabelen direkte fra konsollen til TVen når du feilsøker.
 5. Prøv om mulig en annen kabel. Hvis du vil ha informasjon om ulike kabelalternativer, kan du se Koble en Xbox 360 S-konsoll eller en original Xbox 360-konsoll til en TV.

Løsning 3: Tilbakestill visningsinnstillingene på konsollen

Følg denne fremgangsmåten for å tilbakestille visningsinnstillingene:

 1. Kontroller at det ikke er en plate i CD/DVD-skuffen.
 2. Slå av konsollen.
 3. Slå på konsollen.
 4. Obs!  Hvis du bruker en trådløs håndkontroller for Xbox 360, må du passe på at bare én trådløs håndkontroller er koblet til konsollen, og deretter slå av konsollen og starte den på nytt ved å bruke Guide-knappen på håndkontrolleren.

 5. Hold nede Y, og trykk samtidig høyre utløser på håndkontrolleren mens konsollen starter. Skjerminnstillingene tilbakestilles til standardinnstillingene, og deretter starter konsollen på nytt automatisk.
  Xbox 360 E- eller Xbox 360 S-konsollen: Du kan tilbakestille visningsinnstillingene på disse konsollmodellene ved også bare å slå av konsollen og deretter holde av/på-knappen på forsiden av konsollen inne i cirka 10 sekunder. (Lampene blinker flere ganger.)

Løsning 4: Kontroller TV-oppsettet

Grunnleggende ting å kontrollere:

 • Kontroller at TVen er slått på.
 • Kontroller at riktig inngang er valgt på TVen.
 • Fjern eventuelle enheter, for eksempel en mottaker, som er koblet mellom konsollen og TVen.
 • Hvis TVen har energisparingsmodus, slår du av denne funksjonen i TVens videoinnstillinger.

Se delen "Kontrollere TV-innstillingene" i Xbox 360-bildene på TVen er utydelige for å kontrollere at TVens innstillinger ikke er i konflikt med Xbox.

Løsning 5: Prøv en lavere skjermoppløsning

Hvis du har problemer med HDTV-visning, kan du prøve en lavere skjermoppløsning. Slik får du tilgang til disse innstillingene:

 1. Trykk Guide-knappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg System Settings.
 2. Velg Console Settings.
 3. Velg Display.
 4. Velg HDTV Settings.

Løsning 6: Prøv en annen TV

Du kan bidra til å finne ut om det er et problem med konsollen, ved å prøve den på en annen TV eller skjerm hvis du kan.

Gjør følgende hvis du får bilde (bare) på den andre TVen:

 • Kontakt produsenten av (den første) TVen for å sjekke om det finnes en fastvareoppdatering for den.
 • Kontakt produsenten av (den første) TVen for å få konfigurasjonshjelp.

Mer hjelp

Hvis du har prøvd alle løsningene ovenfor og fortsatt har problemer, kan du se "Beslektede problemer" nedenfor. Har du fortsatt problemer? Konsollen må sannsynligvis repareres. Se Hvordan du får Xbox-produktet reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bildet på TVen eller skjermen er tomt, som du leste om, eller om et annet problem?