To blinkende røde lys på den originale Xbox 360-konsollen

To lys blinker rødt hvis den opprinnelige Xbox 360-konsollen er i ferd med å bli overopphetet. Prøv følgende:

Løsning 1: Flytt konsollen.

  1. Slå av Xbox 360-konsollen.
  2. For å forhindre at Xbox 360 overopphetes, kan du flytte konsollen til et åpent, godt ventilert område, borte fra alle andre elektroniske enheter.
God ventilasjon Dårlig ventilasjon
God ventilasjon Dårlig ventilasjon

Tips for plassering av Xbox 360-konsollen

  • Ikke plasser konsollen på et innelukket sted. Plasser konsollen i et åpent område med mye ventilasjon.
  • Ikke stable andre elektroniske enheter oppå eller under konsollen.
  • Sørg for at konsollen og strømforsyningen står på en solid overflate. Ikke plasser konsollen på noe mykt (for eksempel en seng, en sofa eller et pledd).
  • Hold konsollen borte fra varmekilder, for eksempel ventilasjonsåpninger på fjernsyn og elektroniske enheter. Hold også konsollen borte fra lufteventiler og direkte sollys.
  1. Slå på konsollen.

Hvis det fortsatt er to blinkende røde lys rundt strømknappen på Xbox 360-konsollen, må du forsøke neste løsning.

Løsning 2: La konsollen kjøle seg ned.

  1. Slå av konsollen.
  2. Vent en time på at konsollen avkjøles.
  3. Slå på konsollen.

Obs!  Når du har slått på konsollen, vises kanskje en melding på skjermen som bekrefter at konsollen ble slått av på grunn av overoppheting. Meldingen ser slik ut:

"Your Xbox 360 console is designed to automatically shut down to protect it from insufficient ventilation" (Xbox-360-konsollen er designet for automatisk avslåing for å beskytte den mot utilstrekkelig ventilasjon)

Meldingen vil også inneholde informasjon om ventilasjon og plassering av konsollen.

Trykk A på kontrolleren for å lukke denne meldingen.

Hvis disse løsningene ikke løste problemet og to lys rundt av/på-knappen på konsollen fortsatt blinker rødt, må du kjøpe en ny konsoll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vanlige spørsmål om den opprinnelige Xbox 360-konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med To blinkende røde lys på den originale Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?