Feilkode xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx vises når du prøver å oppdatere Xbox 360

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å laste ned en oppdatering for Xbox-dashbordet til Xbox 360-konsollen:

System update not downloadable.
Status code: xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Obs! xxxx-tegnene i sekvensen varierer.

Dette kan bety at konsollen ikke kan finne en tidligere versjon av oppdateringen.

Løsninger

Prøv følgende fremgangsmåter for å løse problemet.

Løsning 1: Laste ned oppdateringen til en ekstern minnepinne

Du kan løse dette problemet ved å laste ned oppdateringen til en ekstern minnepinne. Installer deretter oppdateringen fra minnepinnen. Slik gjør du det:

 1. Finn en minnepinne med minst 90 megabyte (MB) ledig plass.
 2. Koble minnepinnen til en USB-port på datamaskinen.
  Obs!  FAT32-filsystemet må brukes på minnepinnen (Windows).
 3. Last ned denne systemoppdateringen for feilkoden:
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 5. Pakk ut filen. Hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dobbeltklikker du ZIP-filen for å pakke den ut.
 6. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
 7. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
 8. Hvis det er en plate i konsollen, tar du ut platen.
 9. Slå av konsollen.
 10. Fjern alle lagringsenheter på konsollen, inkludert alle minnepinner, eksterne harddisker eller den interne harddisken på Xbox 360 E-konsollen eller Xbox 360 S-konsollen.
  • Fjerne harddisken fra en Xbox 360 E-konsoll:
   1. Slå av konsollen.
   2. Plasser konsollen vannrett.
   3. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side mot baksiden av konsollen.
   4. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
   1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.
 • Fjerne harddisken fra en Xbox 360 S-konsoll:
  1. Slå av konsollen.
  2. Plasser konsollen vannrett.
  3. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side (mot baksiden av konsollen).
  4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.
 • Fjerne harddisken fra en original Xbox 360-konsoll:
  1. Slå av konsollen.
  2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).
   Obs!  Ikke alle Xbox 360-konsoller har en harddisk.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
   1. Løft harddisken ut av konsollen.
 1. Koble minnepinnen med oppdateringen til en USB-port på konsollen.
 2. Slå på konsollen. Når konsollen starter, skal programvareoppdateringen starte automatisk.

Løsning 2: Forenkle nettverksoppsettet

Noen ganger blokkerer brannmuren i en ruter oppdateringen fra å bli lastet ned. Hvis ruteren har en slik brannmur, kan du midlertidig forenkle nettverksoppsettet. Slik gjør du det:

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble modemet fra ruteren. Bruk en standard Ethernet-kabel og koble konsollen direkte til modemet. Dette gjør at oppdateringen kan gå rundt brannmuren til ruteren. (Det skal ikke være andre enheter koblet til modemet.)
 3. Slå på konsollen.
 4. Last ned systemoppdateringen som du prøvde å laste ned.
 5. Koble konsollen fra modemet. Koble modemet til ruteren på nytt, og koble deretter konsollen til ruteren.

Løsning 3: Be om en reparasjon

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at konsollen må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx vises når du prøver å oppdatere Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?