Feilkode xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx vises når du prøver å laste ned en Xbox-oppdatering på Xbox 360

Problem

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å laste ned en oppdatering for Xbox-dashbordet på Xbox 360:

Can’t process the update. If the problem persists, go to www.xbox.com/support.

Status Code: xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Obs!  X-symbolene varierer.

Hvis du får denne meldingen og feilkoden, betyr det at konsollen ser etter, men ikke finner en tidligere versjon av oppdateringen som du prøver å laste ned.

Løsninger

Prøv følgende for å løse problemet:

Løsning 1: Last ned systemoppdateringen for feilkoden

Last ned systemoppdateringen som tilhører feilmeldingen og koden som ble vist.

 1. Finn en minnepinne med minst 90 megabyte (MB) ledig plass.
 2. Koble minnepinnen til en USB-port på datamaskinen.
  Obs!  FAT32-filsystemet må brukes på minnepinnen (Windows).
 3. Last ned følgende systemoppdateringen for feilkoden:
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
 4. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 5. Pakk ut filen. Hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dobbeltklikker du ZIP-filen for å pakke den ut.
 6. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
 7. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
 8. Hvis det er en plate i konsollen, tar du ut platen.
 9. Slå av konsollen.
 10. Fjern alle lagringsenheter på konsollen, inkludert alle minnepinner, eksterne harddisker eller den interne harddisken på Xbox 360 S-konsollen.

Fjerne harddisken på en Xbox 360 S-konsoll:

 1. Slå av konsollen.
 2. Plasser konsollen vannrett.
 3. Finn utløseren for harddiskdekslet (på høyre side mot baksiden av konsollen).
 4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
 2. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt
  1. Koble minnepinnen med oppdateringen til en USB-port på konsollen.
  2. Slå på konsollen. Når konsollen starter, skal programvareoppdateringen starte automatisk.

  Løsning 2: Forenkle nettverksoppsettet

  Noen ganger blokkerer brannmuren i en ruter oppdateringsnedlastingen. Hvis ruteren har en slik brannmur, kan du midlertidig forenkle nettverksoppsettet. Slik gjør du det:

  1. Slå av konsollen.
  2. Koble modemet fra ruteren.
  3. Bruk en standard Ethernet-kabel og koble konsollen direkte til modemet. Dette gjør at oppdateringen kan gå utenom brannmuren til ruteren.
   Det skal ikke være andre enheter koblet til modemet.
  1. Slå på konsollen.
  2. Last ned systemoppdateringen som du prøvde å laste ned.
  3. Koble konsollen fra modemet. Koble modemet til ruteren på nytt og koble konsollen til ruteren.

  Løste dette problemet?

  Ja
  Nei

  Takk for tilbakemeldingen

  Takk for tilbakemeldingen!

  Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Gi tilbakemelding på dette emnet

  255 tegn igjen.
  Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Kontakt oss

  Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx vises når du prøver å laste ned en Xbox-oppdatering på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?