Feilkode 80000010 vises når du bruker Kinect-sensoren for Xbox 360

Du ser følgende feilmelding og -kode når du bruker Kinect-sensoren for Xbox 360:

The Kinect Sensor needs to restart

80000010

Denne meldingen betyr at sensoren er opptatt. Du må vente i 90 sekunder før du slår av konsollen eller spiller et spill.

Løsninger

Løsning 1: Slå konsollen av og deretter på igjen

Hvis du får denne meldingen, venter du minst 90 sekunder og følger deretter denne fremgangsmåten:

  1. Slå av Xbox 360-konsollen. Hold nede Xbox-guideknappen på håndkontrolleren i tre sekunder for å gjøre dette. Velg deretter alternativet for å slå av bare håndkontrolleren eller både håndkontrolleren og konsollen. Hvis du velger konsollen, slås konsollen og alle tilkoblede håndkontrollere av.
  1. Hvis sensoren er svært kald, venter du til den har romtemperatur (omtrent 21 °C).
  2. Slå på konsollen, og se om problemet vedvarer. Trykk Xbox-guideknappen på din kontroller.

Løsning 2: Be om en reparasjon

Hvis løsningen ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at Kinect-sensoren må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 80000010 vises når du bruker Kinect-sensoren for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?