Feilkode 8015100c vises når du prøver å koble til Xbox Live

Problem

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å koble til Xbox Live:

Can’t retrieve information from Xbox Live. Please try again later.
Status code: 8015100c

Når du kjører tilkoblingstesten for Xbox Live for å feilsøke problemet, får du en feilmelding som ligner på en av disse:

 • DNS Error
 • Your DNS server can't resolve the names of the Xbox Live servers or Xbox.com.

Dette kan bety at det er et problem med nettverksoppsettet. Når du får denne feilmeldingen, finner ikke Xbox-konsollen Xbox Live-serverne på grunn av en DNS-konfigurasjonsfeil (Domain Name System).

Obs! DNS gjør det mulig for konsollen å finne andre konsoller og datamaskiner på Internett.

Løsninger

Prøv følgende løsninger i rekkefølge for å løse problemet.
Obs! Hvis du kobler til et sikkert trådløst nettverk, trenger du nettverkspassordet for å fullføre disse trinnene.

Løsning 1: Tilbakestill nettverksinnstillingene til standardinnstillingene

Obs! Før du tilbakestiller nettverksinnstillingene for Xbox 360-konsollen, må du skrive ned gjeldende innstillinger i tilfelle du må tilbakestille dem senere.

 1. Slå av Xbox 360-konsollen.
 2. Bare trådløs tilkobling: Koble den trådløse nettverksadapteren for Xbox 360 fra USB-porten (hvis det er aktuelt).
 3. Slå på konsollen.
 4. Trykk Guide-knappen på håndkontrolleren.
 5. Gå til Settings og velg System Settings.
 6. Velg Network Settings.
 7. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt hvis du blir bedt om å gjøre det.
 8. Velg Configure Network.
 9. I kategorien Additional Settings velger du Restore to Factory Defaults.
  Obs! Dette tilbakestiller bare nettverksinnstillingene. Andre konsollinnstillinger blir ikke berørt.
 10. Slå av konsollen.
 11. Hvis du koblet fra en trådløs nettverksadapter for Xbox 360, kobler du den til konsollen igjen.
 12. Slå på konsollen
 13. Bare trådløst: Du blir bedt om å konfigurere innstillingene for trådløs tilkobling. Følg instruksjonene for å koble til det trådløse nettverket.
 14. Test tilkoblingen til Xbox Live. Slik gjør du det:
  1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
  2. Gå til Settings og velg System Settings.
  3. Velg Network Settings.
  4. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt (hvis du blir bedt om å gjøre det), og velg deretter Test Xbox Live Connection.

Hvis du fremdeles får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Start nettverksutstyret på nytt    

 1. Slå av Xbox 360-konsollen og all nettverksmaskinvare (for eksempel modemet og ruteren).
 2. Vent ett minutt.
 3. Slå på modemet og vent til det får kontakt med Internett (ett minutt til).
 4. Slå på neste maskinvareenhet (for eksempel ruteren), og vent et minutt til.
 5. Gjenta trinn 4 for all ekstra nettverksmaskinvare.
 6. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
 7. Velg Settings og deretter System Settings.
 8. Velg Network Settings.
 9. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt hvis du blir bedt om å gjøre det.
 10. Velg Test Xbox Live Connection.

Hvis du fremdeles får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Bruk manuelle DNS-innstillinger
Hvis du har tilgang til Internett gjennom datamaskinen, bruker du de samme DNS-innstillingene på konsollen som på datamaskinen.

 1. Klikk Start på datamaskinen, skriv inn cmd, og trykk deretter Enter.
  Obs! Hvis du bruker Windows XP, klikker du Start og deretter Kjør. Skriv cmd, og trykk ENTER.
 2. Skriv ipconfig /all i ledeteksten, og trykk Enter.
 1. Se etter en linje som begynner med "DNS Servers" under nettverksnavnet.
 1. Skriv ned DNS-servertallene (primær og sekundær).

Skriv inn disse DNS-servertallene på konsollen. Slik gjør du det:

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
 2. Velg Settings og deretter System Settings.
 3. Velg Network Settings.
 4. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt hvis du blir bedt om å gjøre det.
 5. Velg Configure Network.
 6. I kategorien Basic Settings velger du DNS Settings.
 7. Velg Manual.
 8. Velg Primary DNS Server.
 9. Skriv inn det første tallet du noterte, og velg Done.
 10. Velg Secondary DNS Server.
 11. Skriv inn det andre tallet du noterte, og velg Done.
 12. Velg Done på nytt.
 13. Trykk B-knappen på håndkontrolleren, og velg deretter Test Xbox Live Connection.

Hvis du fremdeles får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Prøv en direkte modemtilkobling
Dette er en midlertidig løsning som er ment å skulle fastslå årsaken til problemet. Hvis denne løsningen gjør det mulig å koble til Xbox Live, kan det være et konfigurasjonsproblem på ruteren.

Prøv å koble Xbox 360-konsollen direkte til modemet i stedet for å gå gjennom ruteren. Slik gjør du det:

 1. Koble konsollen til modemet med en nettverkskabel.
 2. Trykk på Guide-knappen på håndkontrolleren, gå til Settings og velg System Settings.
 3. Velg Network Settings.
 4. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt hvis du blir bedt om å gjøre det.
 5. Velg Configure Network.
 6. I kategorien Basic Settings velger du DNS Settings.
 7. Velg Automatic.
 8. Test tilkoblingen til Xbox Live. Dette gjør du ved å trykke guideknappen på håndkontrolleren, gå til Settings, og deretter velge System Settings. Velg Network Settings, velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket ditt (hvis du blir bedt om å gjøre det), og velg deretter Test Xbox Live Connection.

Hvis du fremdeles får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 5: Prøv tilkoblingsverktøyet for Xbox Live
Hvis du fortsatt har dette problemet, kan du prøve løsningen for feil på tilkoblingen til Xbox Live.
Hvis du fremdeles får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 6: Kontakt Internett-leverandøren din
Hvis du fremdeles får en DNS-feil når Xbox 360-konsollen er koblet direkte til modemet, kan det være et problem med rutetabellen. DNS-servere bruker rutetabeller for å dirigere nettverkstrafikk. Hvis tabellene har feil informasjon, kan det hende konsollen ikke klarer å finne Xbox Live-serverne. Kontakt Internett-leverandøren for å se om de kan hjelpe deg med å løse problemet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 8015100c vises når du prøver å koble til Xbox Live, som du leste om, eller om et annet problem?