Feilkoden 8AC80008 vises når du bruker mikrofonen på Kinect-sensoren for Xbox 360

Du ser følgende feilkode og -melding når du bruker den innebygde mikrofonen på Kinect-sensoren for Xbox 360:

Det er et problem med mikrofonen i sensoren

8AC80008

Dette kan bety at sensoren ikke er koblet riktig til.

Løsning

Pass på at sensoren er koblet til på riktig måte, og prøv på nytt.

Xbox 360 S-konsoll

  1. Slå av konsollen.
  2. Koble Kinect-sensoren fra konsollen, og koble den deretter til AUX-porten på baksiden av konsollen.
    Viktig Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.
  3. Slå på konsollen.

Den originale Xbox 360-konsollen

  1. Slå av konsollen.
  2. Koble Kinect-sensoren fra konsollen.
  3. Kontroller at strømkabelen er koblet til en stikkontakt som virker.
  4. Koble USB-kabelen til USB-porten på baksiden av konsollen.
  5. Slå på konsollen.

Hvis løsningen ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at Kinect-sensoren må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkoden 8AC80008 vises når du bruker mikrofonen på Kinect-sensoren for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?