Feilkode C000020C vises når Kinect-sensoren for Xbox 360 ikke slås på

Du ser følgende feilkode og -melding når Kinect-sensoren for Xbox 360 ikke slås på.

The Kinect sensor was unplugged

Feilkode: C000020C

Dette kan bety at Kinect-sensoren ikke er koblet skikkelig til, eller at en nødvendig oppdatering ikke er installert.

Løsninger

Løsning 1: Oppdatere programvaren i konsollen

 1. Sett inn en Kinect-spillplate.
 2. Start spillet fra Xbox-dashbordet.
 3. Hvis programvaren i Xbox-konsollen må oppdateres, vises følgende melding:

  Update Required: An update has been found. To apply this update, you must restart your console.

 1. Velg Yes, Restart for å installere oppdateringen.

Løsning 2: Kontroller kablene

Xbox 360 S-konsollen

 1. Slå av konsollen.

  Viktig!  Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.

 2. Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
 3. Slå på konsollen.

Den originale Xbox 360-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Kontroller at strømkabelen er koblet til en stikkontakt som virker.
 3. Pass på at USB-kontakten er koblet til på baksiden av konsollen.

Lyset nær midten av kabelen skal være grønt.

Ikke noe grønt lys? Prøv å koble kabelen til en annen stikkontakt for å være sikker på at kabelen virker som den skal. Hvis du må bytte ut kabelen, kontakter du kundestøtte for Xbox.

 1. Slå på konsollen.

Hvis du prøvde fremgangsmåten ovenfor, men fortsatt har problemer, prøver du dette:

 1. Trykk Guide-knappen på kontrolleren.
 2. Gå til Settings, og velg deretter System Settings.
 3. Velg Kinect Settings.
 4. Velg Kinect Sensor, og velg deretter On.

Løsning 3:

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må Kinect-sensoren repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode C000020C vises når Kinect-sensoren for Xbox 360 ikke slås på, som du leste om, eller om et annet problem?