Feil C005-3002 vises når du prøver å oppdatere Xbox 360-konsollen

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å oppdatere Xbox 360-konsollen:

Can't update your console. Please visit www.xbox.com/support.

Status Code: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002

Obs!  X-tegnene varierer.

Dette betyr at det oppstod et problem på konsollen under oppdateringen.

Løsninger

Løsning 1: Prøv oppdateringen på nytt etter at du har tatt ut platen

Slik gjør du det:

  1. Åpne DVD-skuffen, og ta ut eventuelle plater fra konsollen.
    Viktig! Ikke lukk plateskuffen. La den være åpen.
  2. La DVD-skuffen fortsatt være åpen, og koble fra strømledningen på baksiden av konsollen.
  3. Skyv DVD-skuffen forsiktig omtrent halvveis tilbake i konsollen.
  4. Koble strømkabelen til konsollen igjen.
  5. Trykk av/på-knappen på konsollen. DVD-skuffen skal lukke seg helt før konsollen starter på nytt og viser Xbox Dashboard.
    Viktig! Du må ikke bruke knappen på kontrolleren eller utløserknappen på plateskuffen til å slå på konsollen i dette trinnet.
  6. Prøv å oppdatere konsollprogramvaren på nytt.

Løsning 2: Be om en reparasjon.

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må konsollen repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feil C005-3002 vises når du prøver å oppdatere Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?