Feilkode C0051011 vises når du bruker en Kinect-sensor for Xbox 360

Du ser følgende feilkode og -melding når du bruker Kinect-sensoren for Xbox 360:

There's a USB connection problem.
C0051011

Det kan bety at du har for mye USB-tilbehør koblet til Xbox 360-konsollen, eller at én av USB-enhetene ikke fungerer som den skal.

Løsning

Prøv å løse dette problemet ved å teste USB-tilbehøret og fjerne det og sette det i igjen ett og ett om gangen:

Xbox 360 E-konsollen

 1. Slå av Xbox 360-konsollen.
 2. Koble Kinect-sensoren og alt USB-tilbehør fra konsollen.
 3. Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
  Viktig! Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.
 4. Slå på konsollen.
 5. Koble ett USB-tilbehør om gangen til konsollen på nytt for å se om det er et av tilbehørene som er årsak til problemet. Hvis USB-feilmeldingen fortsatt vises, må du kanskje redusere antall tilbehør du har koblet til konsollen.

Xbox 360 S-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble Kinect-sensoren og alt USB-tilbehør fra konsollen.
 3. Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
  Viktig!  Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.
 4. Slå på konsollen.
 5. Koble ett USB-tilbehør om gangen til konsollen på nytt for å se om det er et av tilbehørene som er årsak til feilen.

Den originale Xbox 360-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble Kinect-sensoren og alt USB-tilbehør fra konsollen.
 3. Kontroller at strømkabelen er koblet til en stikkontakt som virker.
 4. Pass på at USB-kontakten for Kinect er koblet til på baksiden av konsollen.
 5. Slå på konsollen.
 6. Koble ett USB-tilbehør om gangen til konsollen på nytt for å se om det er et av tilbehørene som er årsak til feilen.

Hvis løsningen ovenfor ikke løser problemet, kan det hende at Kinect-sensoren må repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode C0051011 vises når du bruker en Kinect-sensor for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?