Feilkode C0051012 og et grønt lys blinker når du bruker Kinect på Xbox 360

Du får følgende feilmelding når du bruker Kinect-sensoren for Xbox 360:

C0051012

A Kinect sensor is connected but it can't be verified

Denne feilen vises med et blinkende grønt lys. Hvis lyset blinker i mer enn 90 sekunder, kan det hende at du må starte Xbox 360-konsollen på nytt, eller at konsollprogramvaren krever oppdatering.

Løsninger

Løsning 1: Start Xbox 360-konsollen på nytt.

  1. Slå av konsollen.
  2. Vent 90 sekunder.
  3. Start konsollen på nytt.

Hvis det grønne lyset ikke slutter å blinke etter 90 timer, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Oppdatere programvaren for Xbox 360-konsollen

Følg denne fremgangsmåten for å se om konsollprogramvaren må oppdateres:

  1. Sett inn en Kinect-spillplate.
  2. Start spillet fra Xbox-dashbordet.
  3. Hvis programvaren i konsollen må oppdateres, vises følgende melding:

    Update Required: An update has been found. To apply this update, you must restart your console.

  4. Velg Yes, Restart for å installere oppdateringen.

Obs! Hvis du ikke har en Kinect-spillplate tilgjengelig, kan du se Slik får du en ny Xbox 360-oppdatering for å få flere oppdateringsalternativer.

Løsning 3: Be om en reparasjon.

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må Kinect-sensoren repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Garanti og service: vanlige spørsmål.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode C0051012 og et grønt lys blinker når du bruker Kinect på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?