Feilkode C0051202 vises når du bruker Kinect for Xbox 360

Du ser følgende feilmelding samt et rødt lys på Kinect-sensoren for Xbox 360:

The Kinect sensor has insufficient power (C0051202)

Dette kan bety at Kinect-sensoren ikke er koblet skikkelig til, eller at programvaren for Xbox 360-konsollen må oppdateres.

Løsninger

Prøv følgende løsninger for å løse problemet. Hvis en løsning ikke virker, går du til den neste.

Løsning 1: Oppdatere programvaren for Xbox 360-konsollen

Slik gjør du det:

 1. Sett inn en Kinect-spillplate.
 1. Start spillet fra Xbox-dashbordet.
 2. Hvis programvaren i konsollen må oppdateres, vises følgende melding:
 3. Update Required: An update has been found. To apply this update you must restart your console.
 4. Velg Yes, Restart for å installere oppdateringen.

Løsning 2: Kontrollere kablene

Slik gjør du det:

 • Xbox 360 E-konsollen
  1. Slå av konsollen.

   Viktig!  Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.

  2. Koble sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.
  1. Slå på konsollen.
 • Xbox 360 S-konsollen
  1. Slå av konsollen.
  2. Koble sensoren fra konsollen, og koble deretter sensorkabelen til AUX-porten på baksiden av konsollen.

   Viktig!  Ta ut strøm-/USB-adapterkabelen hvis en slik kabel fulgte med Kinect-sensoren.

  1. Slå på konsollen.
 • Den originale Xbox 360-konsollen
  1. Slå av konsollen.
  2. Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt som fungerer, og at USB-kontakten er koblet til på baksiden av konsollen.

  Lyset på midten av splittkabelen skal være grønt.

   Ikke noe grønt lys? Prøv å koble kabelen til en annen stikkontakt for å være sikker på at kabelen virker som den skal. Hvis det fortsatt ikke vises et grønt lys, må du få byttet kabelen. Du kan bestille en ny kabel fra det nettbaserte servicesenteret for Xbox (logg på med Microsoft-kontoen). Du kan hende at du må registrere konsollen din.

  1. Slå på konsollen.

Løsning 3: Be om en reparasjon.

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må Kinect-sensoren repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode C0051202 vises når du bruker Kinect for Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?