Feilkode C800-8001 vises når du prøver å laste ned en oppdatering

Problem

Du ser kanskje følgende feilkode og melding når du prøver å laste ned en oppdatering:

 • Update Failed
 • Can't process the update. If the problem persists, go to www.xbox.com/support.
 • Error Code xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001
 • Obs!  X-tegnene varierer.

Dette betyr at nedlastingen mislyktes og oppdateringen ikke ble installert.

Løsninger

Prøv en av følgende løsninger for å løse problemet:

 • Last ned oppdateringen på nytt
  1. Start konsollen på nytt.
  2. Trykk Guide-knappen på håndkontrolleren.
  3. Gå til Settings og velg deretter System Settings.
  4. Velg Network Settings.
  5. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket (hvis du blir bedt om å gjøre det).
  6. Velg Test Xbox Live Connection.
  7. Velg Yes hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Kontroller tilkoblingen til Xbox Live

  Hvis du har problemer med å koble til eller holde deg tilkoblet til Xbox Live, kan du se Xbox Live: Koble til Xbox Live.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Kontrollere at du har nok lagringsplass

  Den nyeste oppdateringen for konsollprogramvaren krever minst 190 MB lagringsplass (eller 256 MB hvis du bor i Japan). Hvis du ikke har nok ledig plass, må du flytte eller slette noe. Se Kopiere, flytte eller slette Xbox-lagrede spill, profiler og avatarartikler.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Tøm systembufferen

  Det kan hende at du kan løse problemet ved å fjerne de midlertidige filene på konsollen. Tøm hurtigbufferen for Xbox 360, og prøv deretter å laste ned oppdateringen på nytt.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Sett inn lagringsenheten på nytt
  • Hvis du bruker en Xbox 360-minneenhet eller en minnepinne i stedet for en harddisk, tar du ut og setter inn minneenheten eller minnepinnen på nytt.
  • Hvis du har en harddisk, kan du prøve å fjerne harddisken og koble den til på nytt.

  Prøv nedlastingen på nytt etter at du har byttet lagringsenhet.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Bruk oppdateringen fra en minnepinne eller plate

  Hvis ingen av løsningene ovenfor løste problemet, kan du kopiere konsolloppdateringen fra datamaskinen til en minnepinne, CD eller DVD. Installer deretter oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

  • Kopiere til en minnepinne

   Obs! FAT32-filsystemet må brukes på minnepinnen.

   1. Koble minnepinnen til en USB-port på datamaskinen.
   2. Last ned oppdateringsfilen.
   3. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
   4. Dobbeltklikk for å pakke ut filen.
   5. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
   6. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
   7. Koble minnepinnen til en USB-port på Xbox 360-konsollen.
   8. Start konsollen på nytt.
   9. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

  • Brenne til en CD eller DVD

   Du kan også laste ned oppdateringen til datamaskinen, brenne oppdateringen til en CD eller DVD, og deretter installere oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

   1. På datamaskinen laster du ned oppdateringsfilen.
   2. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
   3. Dobbeltklikk for å pakke ut filen.
   4. Sett inn en tom, skrivbar CD eller DVD i datamaskinen.
   5. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på CDen eller DVDen, og velg alternativet for å skrive (brenne) filene til platen.
   6. Når filene er brent til platen, tar du den ut av datamaskinen og setter den inn i diskstasjonen på Xbox 360-konsollen.
   7. Start konsollen på nytt.
   8. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

Hvis du får en feilkode med formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (x-tegnene varierer) når du har kopiert oppdateringen til en minnepinne eller plate og deretter installert oppdateringen på konsollen, kontakt kundestøtte for Xbox ved å klikke koblingen Kontakt oss nederst på denne siden.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode C800-8001 vises når du prøver å laste ned en oppdatering, som du leste om, eller om et annet problem?