Feilkode E68 vises og ett rødt lys blinker når du bruker Xbox 360-konsollen

Du ser feilkode E68, og ett rødt lys blinker når du bruker Xbox 360-konsollen. Feilkode E68 omfatter følgende feilmelding:

System error. Contact Xbox Customer Support.
Status code: E68

Dette kan bety at Xbox 360-konsollen har et maskinvareproblem.

Løsninger

Prøv å løse problemet ved å koble fra konsollens harddisk. Slik gjør du det:

Xbox 360 E-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble fra alt tilbehør som er koblet til på forsiden eller baksiden av konsollen.
 3. Plasser konsollen vannrett.
 4. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side mot baksiden av konsollen.
 5. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En illustrasjon viser hvor harddiskdekselet er på Xbox 360 E-konsollen.
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En illustrasjon viser Xbox 360-harddisken bli fjernet fra en Xbox 360 E-konsoll.
 1. Koble til tilbehøret.
 2. Lukk harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.

Hvis du fortsatt opplever problemet mens harddisken er fjernet, må du sende konsollen til reparasjon. Be om en reparasjon.

Hvis det ikke lyser rødt rundt av/på-knappen, setter du inn harddisken igjen.

Hvis problemet bare vedvarer mens harddisken er satt inn, må du bestille en ny Xbox 360-harddisk fra vårt nettbaserte servicesenter for Xbox (logg på med Microsoft-kontoen).

Obs!  Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en harddisk der garantien fortsatt gjelder.

Xbox 360 S-konsoll

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble fra alt tilbehør som er koblet til fronten eller baksiden av konsollen, inkludert videokabler, nettverkskabler og USB-enheter.
 3. Plasser konsollen vannrett.
 4. Finn utløseren for harddiskdekslet på høyre side (mot baksiden av konsollen).
 5. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En illustrasjon viser hvor harddiskdekselet er på Xbox 360 S-konsollen.
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En illustrasjon viser Xbox 360-harddisken bli fjernet fra en Xbox 360 S-konsoll.
 1. Koble til tilbehøret. Slå på konsollen (mens harddisken ikke står i konsollen).

Hvis du fortsatt opplever problemet mens harddisken er fjernet, må du sende konsollen til reparasjon. Be om en reparasjon.

Hvis det ikke lyser rødt rundt av/på-knappen, setter du inn harddisken igjen.

Hvis problemet bare vedvarer mens harddisken er satt inn, må du bestille en ny Xbox 360-harddisk fra vårt nettbaserte servicesenter for Xbox (logg på med Microsoft-kontoen). Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en harddisk der garantien fortsatt gjelder.

Den originale Xbox 360-konsollen

 1. Slå av konsollen.
 2. Koble fra alt tilbehør som er koblet til fronten eller baksiden av konsollen, inkludert videokabler, nettverkskabler og USB-enheter.
 3. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).

Obs!  Ikke alle originale Xbox 360-konsoller har en harddisk.

En illustrasjon viser hvor harddiskdekselet er på den originale Xbox 360-konsollen.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
Knappen som løser ut harddisken, er fremhevet på den originale Xbox 360-konsollen.
 1. Løft harddisken ut av konsollen.
 2. Koble til tilbehøret. Slå på konsollen (mens harddisken ikke står i konsollen).

Hvis du fortsatt opplever problemet mens harddisken er fjernet, må du sende konsollen til reparasjon. Be om en reparasjon.

Hvis det ikke lyser rødt rundt av/på-knappen, setter du inn harddisken igjen.

Hvis problemet bare vedvarer mens harddisken er satt inn, må du bestille en ny Xbox 360-harddisk fra vårt nettbaserte servicesenter for Xbox (logg på med Microsoft-kontoen). Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en harddisk der garantien fortsatt gjelder.

Beslektede problemer

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode E68 vises og ett rødt lys blinker når du bruker Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?