Feilkode E71 vises når et rødt lys blinker når du bruker Xbox 360-konsollen

Problem

Du ser følgende feilkode og melding på Xbox 360-konsollen, i tillegg til et blinkende rødt lys:

System error. Contact Xbox Customer Support.
Status code: E71.

Dette kan bety at det er en maskinvarefeil på Xbox 360-konsollen – muligens en harddiskfeil.

Løsninger

Prøv å løse problemet ved å koble fra konsollens harddisk. Slik gjør du det:
 • Xbox 360 E-konsollen
  1. Slå av konsollen.
  2. Plasser konsollen vannrett.
  3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
  4. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En illustrasjon av en hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En illustrasjon av en hånd som drar i klaffen på en Xbox 360-harddisk for å ta den ut av harddisksporet på en Xbox 360 E-konsoll
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.
 • Xbox 360 S-konsollen
  1. Slå av konsollen.
  2. Plasser konsollen vannrett.
  3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
  4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
En illustrasjon av en hånd som åpner harddiskdekselet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
En illustrasjon av en hånd som drar i klaffen på en Xbox 360-harddisk for å ta den ut av harddisksporet på en Xbox 360 S-konsoll
 1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.
 • Den originale Xbox 360-konsollen
  1. Slå av konsollen.
  2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).
   Obs!  Ikke alle Xbox 360-konsoller har en harddisk.
En pil peker mot harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Trykk utløserknappen på harddisken.
En pil peker mot utløserknappen for harddisken på en original Xbox 360-konsoll.
 1. Løft harddisken ut av konsollen.

Hvis du fortsatt opplever problemet mens harddisken er fjernet, må konsollen repareres. Finn ut hvordan du ber om reparasjon.

Hvis det ikke lyser rødt rundt av/på-knappen, setter du inn harddisken igjen.

Hvis problemet bare vedvarer mens harddisken er satt inn, må du bestille en ny Xbox 360-harddisk fra vårt nettbaserte servicesenter for Xbox (logg på med Microsoft-kontoen). Konsollregistrering er påkrevd for å bytte en harddisk der garantien fortsatt gjelder.

Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Garanti og service: vanlige spørsmål.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode E71 vises når et rødt lys blinker når du bruker Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?