Feilkoden E91 vises når du bruker en Xbox 360-konsoll

Problem

Det kan hende at røde lys blinker på Xbox 360-konsollen, og at du ser følgende feilkode og -melding:

E91. Systemfeil. Kontakt kundestøtte for Xbox.

Statuskode: E91.

Det kan bety at Xbox 360-konsollen du bruker, har en maskinvarefeil og må repareres.

Løsninger

Prøv følgende løsninger for å løse problemet.

 • Løsning 1 a: Koble fra alt tilbehør, og koble det til igjen
  1. Slå av konsollen, og koble fra strømforsyningen.
  2. Koble fra alt tilbehør som er koblet til fronten og baksiden av konsollen, inkludert videokabler, nettverkskabel og USB-enheter. Ikke fjern harddisken.
  1. Koble til strømforsyningen igjen, og slå deretter på konsollen.
  2. Koble til tilbehøret én etter én, og begynn med en kontroller. Slå deretter på konsollen, og kontroller av/på-knappen på konsollen.
   • Hvis lampen på av/på-knappen lyser grønt, kan du koble til neste tilbehør.
   • Xbox 360 E eller Xbox 360 S: Hvis lampen på av/på-knappen lyser rødt når du har koblet til et spesifikt tilbehør, tyder dette på at tilbehøret er i ustand og bør byttes ut.
   • Original Xbox 360-konsoll: Hvis lampen på av/på-knappen blinker rødt når du har koblet til et spesifikt tilbehør, tyder dette på at tilbehøret er i ustand og bør byttes ut.
  3. Gjenta trinn 4 til du har koblet til alt tilbehør.
   • Hvis strømforsyningslampen fortsatt lyser grønt når du har koblet til alt tilbehøret, kan problemet ha vært en løs tilkobling.
   • Hvis du ikke kan fastslå om et bestemt tilbehør er årsak til problemet, kan det være et problem med harddisken. Det kan hende du må fjerne den fra konsollen.
 • Løsning 1 b: Koble fra konsollens harddisk

  Hvis konsollen er en Xbox 360 E-konsoll:

  1. Slå av konsollen.
  2. Plasser konsollen vannrett.
  3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
  4. Skyv utløseren diagonalt (nedover og mot fronten av konsollen) mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
  1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
  1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.

  Hvis konsollen er en Xbox 360 S-konsoll:

  1. Slå av konsollen.
  2. Plasser konsollen vannrett.
  3. Finn frem til utløseren for harddiskdekslet på høyre side av konsollen. Den er nær baksiden av konsollen.
  4. Skyv utløseren mot fronten av konsollen mens du trekker i harddiskdekslet for å åpne det.
  1. Dra hardt i klaffen for å ta ut harddisken.
  1. Sett på harddiskdekslet før du slår på konsollen på nytt.

  Hvis konsollen er en original Xbox 360-konsoll:

  1. Slå av konsollen.
  2. Finn frem til harddisken oppå konsollen (eller på venstre side, avhengig av om konsollen står eller ligger).
  1. Trykk utløserknappen på harddisken.

Løft harddisken ut av konsollen.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Løsning 2: Fjern eventuelle minnepinner

  Fjern alle minnepinner som er koblet til konsollen.

  Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

 • Løsning 3: Be om reparasjon

  Hvis dette ikke løser problemet, går du til det nettbaserte servicesenteret og ber om reparasjon.

  Har du reparasjons- eller garantispørsmål? Se Xbox 360-garanti, registrering og reparasjon: vanlige spørsmål.

 • Løste dette problemet?

  Ja
  Nei

  Takk for tilbakemeldingen

  Takk for tilbakemeldingen!

  Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Gi tilbakemelding på dette emnet

  255 tegn igjen.
  Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Kontakt oss

  Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkoden E91 vises når du bruker en Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?