Slik konfigurerer du innstillingene for det trådløse nettverket på Xbox 360-konsollen

Oversikt

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer de trådløse innstillingene på Xbox 360-konsollen. Når du har konfigurert de trådløse innstillingene, kan du koble til Internett og Xbox Live (hvis du har tilgang til et trådløst nettverk).

Løsninger

Hvilken konsoll har du?

Xbox 360 E-konsollen
Xbox 360 E-konsollen
Xbox 360 S-konsoll Den originale Xbox 360-konsollen
Xbox 360 S-konsoll Den originale Xbox 360-konsollen

Xbox 360 E-konsollen

Xbox 360 E-konsollen har innebygd Wi-Fi. Hvis du har et trådløst nettverk, trenger du ikke mer.

Xbox 360 E-konsollens innebygde Wi-Fi kommuniserer med en trådløs ruter.
Xbox 360 E-konsollens innebygde Wi-Fi kommuniserer med en trådløs ruter.

Obs!  Du kan bruke en trådløs nettverksadapter for Xbox 360 med Xbox 360 E-konsollen. Hvis den trådløse ruteren ikke er i nærheten av konsollen, kan du få et bedre trådløst signal ved å bruke en trådløs nettverksadapter. Når du kobler en trådløs nettverksadapter for Xbox 360 til en Xbox 360 E-konsoll, bruker konsollen automatisk den trådløse adapteren i stedet for den interne Wi-Fi-enheten.

Xbox 360 S-konsoll

Xbox 360 S-konsollen har innebygd Wi-Fi. Hvis du har et trådløst nettverk, trenger du ikke mer.

Xbox 360 S-konsollens innebygde Wi-Fi kommuniserer med en trådløs ruter.
Xbox 360 S-konsollens innebygde Wi-Fi kommuniserer med en trådløs ruter.

Obs!  Du kan bruke en trådløs nettverksadapter for Xbox 360 med Xbox 360 S-konsollen. Hvis den trådløse ruteren ikke er i nærheten av konsollen, kan du få et bedre trådløst signal ved å bruke en trådløs nettverksadapter. Når du kobler en trådløs nettverksadapter for Xbox 360 til en Xbox 360 S-konsoll, bruker konsollen automatisk den trådløse adapteren i stedet for den interne Wi-Fi-enheten.

Den originale Xbox 360-konsollen

Hvis du har en original Xbox 360-konsoll, trenger du en trådløs nettverksadapter for Xbox 360 for å koble konsollen til det trådløse nettverket:

Trådløse Xbox 360 N- og G-nettverksadaptere
Trådløse Xbox 360 N- og G-nettverksadaptere

Hvis du vil ha mer informasjon om trådløse Xbox 360 N- og G-nettverksadaptere, kan du se Slik kobler du til en Xbox 360 trådløs nettverksadapter.

Konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket

 1. Fra dashbordet velger du Settings og deretter System.
 2. Velg Network Settings.
 3. Hvis du blir bedt om å velge et trådløst nettverk, følger du fremgangsmåten nedenfor. Ellers hopper du til trinn 4.
  1. Velg navnet på det trådløse nettverket ditt.
  2. Angi passordet for det trådløse nettverket, og velg deretter Done. Konsollen prøver automatisk å koble til Xbox Live.
   Obs! Hvis du ikke ser navnet på det trådløse nettverket ditt, velger du Advanced Options. Velg deretter Specify Unlisted Network, og skriv inn navnet på det trådløse nettverket. Velg sikkerhetstypen for det trådløse nettverket: WEP, WPA eller WPA2. Eller velg No Security hvis nettverket ikke har et passord. Disse innstillingene for sikkerhetstype må samsvare med typen sikkerhet for trådløst nettverk.
  3. Velg Configure Network.
  4. I kategorien Basic Settings velger du Wireless Mode.
   Obs!  Hvis modusen for trådløst nettverk ikke er tilgjengelig og du bruker den svarte, trådløse N-nettverksadapteren, prøver du å bruke installasjonsplaten for programvaren som fulgte med adapteren.
  5. Velg Scan for Networks.
  6. Velg navnet på det trådløse nettverket ditt. Hvis nettverket ikke er oppført, prøver du følgende:
   1. Velg Specify Unlisted Network, og skriv inn navnet på det trådløse nettverket. (Dette kalles også SSID (Service Set Identifier).)
   2. Velg sikkerhetstypen for det trådløse nettverket: WEP, WPA eller WPA2. Eller velg No Security hvis nettverket ikke har et passord.
    Hvis du ikke kan koble til det trådløse nettverket, kan du prøve å forbedre det trådløse signalet / tilkoblingshastigheten.
   3. Angi passordet for det trådløse nettverket, og velg deretter Done.
    Obs!  Kontroller at du har angitt riktig passord. Selv om et feil passord kan tillate konsollen å koble til det trådløse nettverket, kan det hende du mottar en IP-adressefeil når du tester Xbox Live-tilkoblingen.
   4. Trykk B på håndkontrolleren, og velg deretter Test Xbox Live Connection.
   5. Hvis du blir koblet til Xbox Live, vises denne skjermen:

Obs!  Hvis du får en feilmelding når du kjører tilkoblingstesten for Xbox Live, kan du se løsningen for feil på tilkobling til Xbox Live for å få hjelp til feilsøking.

 1. Velg Yes hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

  Obs! Hvis du får en feilmelding når du prøver å oppdatere programvaren i konsollen, kan du se Feilkode etter programvareoppdatering for konsollen.

Hvis du trenger hjelp til å konfigurere den trådløse tilkoblingen for første gang, kan du se løsningen for første gangs tilkobling til Xbox Live.

Hvis du har kunnet koble til Xbox Live trådløst tidligere, men ikke kan koble til nå, kan du se løsningen for tilkobling til Xbox Live.

Hvis det trådløse nettverket ditt ikke vises under Tilgjengelige nettverk, kan du se løsningen for trådløs nettverkstilkobling.

Konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket manuelt

Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere innstillingene for det trådløse nettverket for Xbox 360-konsollen manuelt:

Advarsel Hvis innstillingene for det trådløse nettverket er feil konfigurert, kan dette påvirke konsollens ytelse negativt. Vi anbefaler at bare nettverksspesialister følger denne fremgangsmåten, og bare i tilfeller der nettverket må konfigureres manuelt for å koble til Internett. I de fleste tilfeller får du de beste resultatene ved å bruke de automatiske innstillingene.

 1. Gå til Settings fra dashbordet, og velg deretter System.
 2. Velg Network Settings.
 3. Velg det trådløse nettverket ditt.

  Hvis du blir bedt om å oppgi nøkkelen din, angir du den og velger deretter Done. Når nettverksstatustesten er fullført, velger du Continue, og velger deretter det trådløse nettverket.

  Obs!  Hvis du får en feilmelding når du kjører tilkoblingstesten for Xbox Live, kan du se løsningen for feil på tilkobling til Xbox Live for å få hjelp til feilsøking.

 4. Velg Configure Network. Nå kan du konfigurere innstillingene for IP, DNS og PPPoE eller MAC-adressen manuelt.

  Se fremgangsmåten nedenfor for innstillingene du ønsker å konfigurere.

  Konfigurere IP-innstillingene manuelt

  1. Velg IP Settings i kategorien Basic Settings.
  2. Velg Manual under Edit IP Settings.
   • Du kan angi IP-adressen manuelt ved å velge IP Address, skrive inn IP-adressen, velge Done, og deretter velge Done igjen.
   • Du kan angi datamaskinens nettverksmaske manuelt ved å velge Subnet Mask, skrive inn nettverksmasken, velge Done, og deretter velge Done igjen.
   • Du kan angi datamaskinens nettverksport manuelt ved å velge Gateway, skrive inn nettverksportadressen, velge Done, og deretter velge Done igjen.

  Konfigurere DNS-innstillingene manuelt

  1. I kategorien Basic Settings velger du DNS Settings.
  2. Velg Manual under Edit DNS Settings.
  3. Velg Primary DNS Server, skriv inn adressen til den primære DNS-serveren, og velg deretter Done.
  4. Velg Secondary DNS Server, skriv inn adressen til den sekundære DNS-serveren, velg Done, og velg deretter Done igjen.

  Konfigurere PPPoE-innstillingene manuelt

  1. Velg Additional Settings-fanen under Configure Network.
  2. Velg PPPoE settings.
  3. Velg User Name, skriv inn PPPoE-brukernavnet, og velg deretter Done.
  4. Velg Password, skriv inn PPPoE-passordet, og velg deretter Done.
  5. Velg Service Name, skriv inn PPPoE-tjenestenavnet, velg Done, og velg deretter Done igjen.

  Konfigurere MAC-adressen manuelt

  1. Velg Additional Settings-fanen under Configure Network.
  2. Velg Advanced settings.
  3. Velg Alternate Mac Address, skriv inn MAC-adressen, velg Done, og velg deretter Done igjen.

  Konfigurere vertsnavnet manuelt

  1. Velg Additional Settings-fanen under Configure Network.
  2. Velg Advanced settings.
  3. Velg Host Name, skriv inn vertsnavnet, velg Done, og velg deretter Done igjen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Slik konfigurerer du innstillingene for det trådløse nettverket på Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?