Vanlige spørsmål om DoS- og DDoS-angrep på Xbox 360

Oversikt

Hvis du spiller spill på Xbox Live, kan du oppleve et tjenestenektangrep (DoS-angrep) eller et distribuert tjenestenektangrep (DDoS-angrep). Disse angrepene kan gjøre Xbox 360-konsollen eller datamaskinen din midlertidig ute av stand til å koble til Internett eller Xbox Live.

Hvis du har en Xbox Live-konto, kan Xbox 360-konsollen din oppleve et DoS- eller DDoS-angrep fra en annen Xbox Live-konto. Disse angrepene brukes noen ganger som gjengjeldelse mellom Xbox Live-spillere.

Hvis du tror du har blitt utsatt for et DoS- eller DDoS-angrep, anbefaler vi at du tilbakestiller Internett-ruteren din og kontakter din Internett-leverandør (ISP). Hvis du vet hvem som iverksatte DoS- eller DDoS-angrepet, kan du også sende inn en spillervurdering til Xbox Live og unngå angriperen i fremtiden.

På denne siden

Hva er et DoS- eller DDoS-angrep?

Under et DoS-angrep oversvømmer angriperen IP-adressen på målenheten (vanligvis en Xbox 360-konsoll eller en datamaskin) med eksterne, ubrukelige kommunikasjonsforespørsler. Dette gjør at enheten ikke kan koble seg til Internett og Xbox Live. Angrepet rettes ikke mot Xbox Live. Det rettes i stedet mot IP-adressen til målenheten.

Under et DDoS-angrep bruker angriperen skadelig kode installert på flere datamaskiner til å identifisere og angripe målenheten. Angripere som iverksetter et DDoS-angrep gjør dette for å oppnå større virkning på målenheten enn ved et DoS-angrep iverksatt fra en enkelt enhet.

Hvordan vet jeg om jeg er blitt utsatt for et angrep?

Hvis Xbox 360-konsollen din utsettes for et DoS- eller DDoS-angrep, vil du sannsynligvis ikke kunne koble deg til Xbox Live fra konsollen. Alle Internett-tilkoblinger i husstanden din vil være nede.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg er blitt angrepet?

Hvis du tror at Xbox 360-konsollen din eller datamaskinen din er blitt utsatt for et av disse angrepene, bør du gjøre følgende:

 • Tilbakestille Internett-ruteren din:
  • Koble fra strømkabelen på baksiden av ruteren. (Hvis du har en ruter og et modem, kobler du strømkabelen fra begge enhetene.)
  • Vent i minst fem minutter, og koble deretter til modemet først. Vent til alle lampene lyser på vanlig måte.
  • Koble til ruteren, og vent til alle lampene lyser på vanlig måte.
 • Kontakt Internett-leverandøren.
 • Hvis du er sikker på DoS- eller DDoS-angriperens identitet:
  • Kontakt angriperens Internett-leverandør.
  • Send inn en klage til Xbox. (Se Rapportere misbruk på Xbox Live hvis du vil vite mer.) Velg kategorien "manipulering" når du fyller ut klageskjemaet.
 • Unngå personen i fremtiden når du bruker Xbox Live.

Hva kan jeg gjøre for å stoppe angrepet?

Hvis du opplever et DoS- eller DDoS-angrep, kan du prøve å tilbakestille Internett-ruteren og DSL- eller kabelmodemet ditt. (Se "Hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg er blitt angrepet?" ovenfor.) Dette kan stoppe angrepet. En skikkelig tilbakestilling innebærer at du fjerner strømkilden i fem til ti minutter. Dette øker sannsynligheten for at du blir tildelt en ny IP-adresse som angriperen ikke har tilgang til.

Hvis du prøver forslagene ovenfor og fremdeles opplever et DoS- eller DDoS-angrep, kontakter du Internett-leverandøren din for å rapportere angrepet.

Hvordan kan jeg finne ut hvem som angrep meg?

For å finne ut identiteten til personen som iverksatte DoS- eller DDoS-angrepet mot Xbox 360-konsollen eller datamaskinen din, kontakter du Internett-leverandøren din.

Obs!  DoS- og DDoS-angrep brukes noen ganger som gjengjeldelse etter spilling med flere spillere på nettet. DoS- og DDoS-angripere truer også noen ganger spillerne de senere angriper med kommentarer som: "Jeg skal IP-boote deg", "Jeg skal oversvømme IP-en din" eller "Jeg skal sparke deg av Internett."

Hvis du tror du kjenner identiteten til angriperen, kan du også sende inn en spillervurdering, unngå personen som truet deg i fremtiden og bare spille nettbaserte spill med venner og personer du stoler på.

Kan en supportagent avgjøre om jeg er blitt utsatt for et angrep?

Hvis Xbox 360-konsollen eller datamaskinen din blir utsatt for et DoS- eller DDoS-angrep, kan ikke kundestøtterepresentantene avgjøre identiteten til angriperen.

For å finne ut identiteten til DoS- eller DDoS-angriperen kontakter du Internett-leverandøren din.

Hva kan Xbox Live gjøre for å forhindre slike angrep?

DoS- eller DDoS-angrep skjer ikke i Xbox Live-tjenesten. De skjer i stedet gjennom IP-adressen til enheten som blir angrepet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du unngår DoS- eller DDoS-angrep, kontakter du Internett-leverandøren din.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Vanlige spørsmål om DoS- og DDoS-angrep på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?