Xbox 360-nettverksporter og ruterkonfigurasjoner for Xbox Live

Oversikt over viderekobling av porter

Hvis du har en brannmur eller nettverksmaskinvare, for eksempel en ruter, må du kanskje endre konfigurasjonen for at PC-en eller Xbox 360-konsollen skal kunne kommunisere med Xbox Live. Denne konfigurasjonsendringen kalles gjerne «åpning av porter» eller «viderekobling av port».

Xbox Live krever at følgende porter er åpne:

  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP og TCP)
  • Port 53 (UDP og TCP)
  • Port 80 (TCP)

Obs! Hvis du ikke kan chatte med noen ved hjelp av Video-Kinect, kan det hende at du må åpne port 1863 (UDP og TCP).

Hvis du er koblet til et nettverk via arbeidsplassen eller skolen, ber du systemansvarlig om å åpne portene ovenfor som brukes av Xbox Live.

Hvis du får en NAT-advarsel når du kobler til Xbox Live, kan du se løsningen for NAT-feil for Xbox 360.

Konfigurere viderekobling av port for Xbox 360

Det kan hende at du finner informasjon om hvordan du åpner porter på ruteren, på nettstedet Port Forward. Gå til siden Port Forwarding Guides for Xbox Live 360 for å finne instruksjoner for ruteren din.

Hvis ruteren ikke er oppført på nettstedet Port Forward, kontakter du Internett-leverandøren eller produsenten av ruteren for å få hjelp med å åpne nettverksporter.

Obs! Nettstedet Port Forward er bare på engelsk. Du kan oversette nettstedet ved å kopiere og lime inn URL-adressen (www.portforward.com) i et oversettelsesverktøy, for eksempel Bing Oversetting.

Konfigurere rutere for Xbox 360

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer kompatibel nettverksmaskinvare, kan du gå til foraene for informasjon om nettverksmaskinvare.

Obs! Foraene er bare på engelsk. Du kan oversette foraene ved å kopiere og lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy, for eksempel Bing Oversetting.

Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår fra bruk av tredjepartsselskapene, -programvaren, -løsningene, -tjenestene og -opplæringen som er oppført på nettstedet. All programvare, alle løsninger, tjenester og all opplæring gis «som forevist» og uten garanti, med mindre dette er gitt av tredjepartsselskapet.

Microsoft oppgir kontaktopplysninger om tredjeparter for å hjelpe deg å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft kan ikke garantere at disse kontaktopplysningene om tredjeparter er nøyaktige.

Xbox-fora

Du kan også gå til Xbox-foraene på Xbox.com. Foraene våre inneholder svar på vanlige spørsmål samt kunnskapsrike spillere som ønsker å hjelpe.

Obs! Foraene er bare på engelsk. Du kan oversette foraene ved å kopiere og lime inn URL-adressen i et oversettelsesverktøy, for eksempel Bing Oversetting.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Xbox 360-nettverksporter og ruterkonfigurasjoner for Xbox Live , som du leste om, eller om et annet problem?