Koble Xbox 360-konsollen til Xbox Live ved å bruke en Windows-datamaskin i stedet for en ruter

Oversikt

Hvis du vil koble Xbox 360-konsollen til Xbox Live og du ikke har en ruter, kan du koble konsollen til en Windows-datamaskin og bruke Internett-tilkoblingen på den.

Obs! Det kan hende at Windows Internet Connection Sharing ikke fungerer på Windows 8.1 når PC-nettverket er koblet til ved hjelp av Punkt-til-punkt-protokollen (PPP / Point to Point Protocol). Hvis du bruker en PPP-tilkobling, må du bruke enten en kabelbasert eller trådløs ruter. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Løsning for første gangs tilkobling til Xbox Live.

Du kan koble til Xbox Live uten å bruke en ruter på to måter.

Koble til Xbox Live uten en ruter

Bruke Windows Internet Connection Sharing

Du kan bruke Windows Internet Connection Sharing til å dele Internett-tilkoblingen mellom datamaskinen og Xbox 360-konsollen. Hvis du gjør dette, kan både konsollen og datamaskinen få tilgang til Internett samtidig.

Hvis du skal bruke Windows Internet Connection Sharing, må du ha følgende:

 • En datamaskin som har to nettverksadaptere

Obs!  De fleste bærbare datamaskiner har to nettverksadaptere – én for en kabelbasert tilkobling og én for en trådløs tilkobling.

 • Et USB-modem som har minst én Ethernet-tilkobling
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 (Windows 7 Starter Edition støtter ikke denne funksjonen.)
 • Internett-tilgang med høy hastighet
 • En standard Ethernet-kabel

Konfigurere Windows Internet Connection Sharing

Trinnene nedenfor viser Windows 7- og Windows 8-skjermbilder. Trinnene er de samme for tidligere versjoner av Windows, med mindre noe annet er angitt.

 1. Klikk Start-knappen.
 2. Skriv inn ncpa.cpl i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter ENTER.
  For Windows XP: Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn ncpa.cpl i boksen Åpne, og klikk deretter OK.
Windows 7 Windows 8
Boksen Søk i programmer og filer i Windows 7 Søkeboksen i Windows 8
 1. Høyreklikk nettverkstilkoblingen du vil dele, og klikk deretter Egenskaper. Den riktige nettverkstilkoblingen å dele er den som er mellom datamaskinen og modemet, ikke den mellom datamaskinen og Xbox 360-konsollen.
Vinduet Nettverkstilkoblinger i Windows, der en trådløs nettverkstilkobling er valgt og hurtigmenyen for den vises
 1. Klikk kategorien Deling. Hvis du bruker Windows XP, velger du kategorien Avansert.
Deling-fanen i egenskapene for det trådløse nettverket
 1. Velg Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling, og klikk deretter OK.

 2. Vent til statusen for nettverkstilkoblingen endres til Delt.
Vinduet Nettverkstilkoblinger, der en trådløs nettverkstilkobling er valgt og statusen for den vises som Delt.
 1. Start webleseren, og prøv å koble til Internett. Hvis du ikke kan koble til Internett, må du kontrollere at du deler den primære Internett-tilkobling​en i trinn 3.
 2. Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på datamaskinen. Sett den andre enden av nettverkskabelen inn på baksiden av Xbox 360-konsollen.
 3. Kontroller at alle nettverksinnstillingene er angitt til Automatisk på Xbox 360-konsollen.
  Slik gjør du det:
  Obs!  Hvis du kobler til et trådløst nettverk eller har angitt PPPoE-innstillinger, må du notere deg innstillingene, siden du kanskje må angi dem senere.

  1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
  2. Velg Network Settings.
  3. Velg Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
  4. Velg kategorien Additional Settings.
  5. Velg Restore to Factory defaults.

 4. Test tilkoblingen til Xbox Live. Slik gjør du dette:
  1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
  2. Velg Network Settings.
  3. Velg Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
  4. Velg Test Xbox Live Connection.

Feilsøke problemer med Internet Connection Sharing

Løsning 1: Kontroller at Windows Internet Connection Sharing er riktig konfigurert.

Hvis kategorien Delt ikke vises, eller hvis du ikke ser alternativet «Tillat andre nettverksbrukere å koble seg til gjennom denne datamaskinens Internett-tilkobling» i Windows XP, kan det skyldes ett av følgende:

 • Datamaskinen din har ikke to nettverksadaptere. Du kan løse dette problemet ved å installere enda en nettverksadapter på datamaskinen, eller kontrollere om de eksisterende nettverksadapterne fungerer på riktig måte.
 • Det kan hende at du prøver å dele feil nettverkstilkobling. Du kan løse dette problemet ved å gjenta trinn 3 over, og velge en annen nettverkstilkobling.

Løsning 2: Angi konsollens IP-innstillinger manuelt.

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis en av følgende feilmeldinger vises:

Can't obtain an IP address from your router or modem

Your DNS server can't resolve Xbox Live server names

 1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
 2. Velg Network Settings.
 3. Velg Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
 4. Velg Configure Network.
 5. I kategorien Basic Settings velger du IP Settings.
 6. Velg Manual, og velg deretter IP Address.
 7. Skriv inn 192.168.0.2, og velg deretter Done.
 8. Velg Subnet Mask, skriv inn 255.255.255.0, og velg deretter Done.
 9. Velg Gateway, skriv inn 192.168.0.1, og velg deretter Done.
 10. I kategorien Basic Settings velger du DNS Settings.
 11. Velg Manual.
 12. Velg Primary DNS Server.
 13. Skriv inn 192.168.0.1, og velg deretter Done.
 14. Velg Done på nytt.
 15. Trykk B-knappen  på håndkontrolleren, og velg deretter Test Xbox Live Connection.

  Opprette en nettverksbrotilkobling

  Hvis du har en bærbar datamaskin med både kabelbasert og trådløs nettverksadapter, kan du bruke den bærbare datamaskinen til å koble Xbox 360-konsollen til Xbox Live. Denne typen tilkobling kalles en nettverksbrotilkobling. .

  Denne tilkoblingen er rask og enkel, men du får ikke tilgang til Internett på den bærbare datamaskinen når den er koblet til Xbox 360-konsollen.

  Hvis du skal bruke en nettverksbrotilkobling, må du ha følgende:

  • En datamaskin med to nettverksadaptere
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
   Obs!  Windows 7 Starter Edition støtter ikke denne funksjonen.
  • Internett-tilgang med høy hastighet
  • En standard Ethernet-kabel

  Konfigurere en nettverksbrotilkobling

  Obs!  Trinnene nedenfor viser Windows 7- og Windows 8-bilder. Trinnene er de samme for tidligere versjoner av Microsoft Windows, med mindre noe annet er angitt.

  1. Klikk Start.
  2. Skriv inn ncpa.cpl i boksen Søk i programmer og filer, og trykk deretter ENTER.
   Windows XP: Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn ncpa.cpl i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
  Windows 7 Windows 8
  Boksen Søk i programmer og filer i Windows 7 Søkeboksen i Windows 8
  1. Velg de to nettverkstilkoblingene du vil opprette bro mellom. Dette gjør du ved å klikke den første nettverkstilkoblingen, holde nede CTRL-knappen, og deretter klikke den andre nettverkstilkoblingen.
  Vinduet Nettverkstilkoblinger, der en trådløs nettverkstilkobling er valgt
  1. Høyreklikk de valgte nettverkstilkoblingene, og klikk deretter Opprett bro mellom tilkoblinger.
  Vinduet Nettverkstilkoblinger, der den lokale nettverkstilkoblingen er valgt og hurtigmenyen for den vises. Opprett bro mellom tilkoblinger er valgt på hurtigmenyen.
  1. Vent til ikonet for den nye tilkoblingen vises.
   Obs! Det nye ikonet har navnet Nettverksbro. Når ikonet vises, er den nye tilkoblingen klar til bruk.
  Vinduet Nettverkstilkoblinger, der Nettverksbro er valgt
  1. Sett den ene enden av Ethernet-kabelen inn i nettverksporten på den bærbare datamaskinen. Sett den andre enden av nettverkskabelen inn på baksiden av Xbox 360-konsollen.

  2. Kontroller at alle nettverksinnstillingene er angitt til Automatisk på Xbox 360-konsollen.
   Slik gjør du det:

  3. Obs! Hvis du kobler til et trådløst nettverk, eller hvis du har angitt PPPoE-innstillinger, må du legge merke til innstillingene, ettersom det kan hende at du må angi dem senere.

   1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
   2. Velg Network Settings.
   3. Velg Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
   4. Velg kategorien Additional Settings.
   5. Velg Restore to Factory defaults.

   Dette tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardinnstillingene. Det påvirker ikke noen av de andre konsollinnstillingene.
  4. Test tilkoblingen til Xbox Live. Slik gjør du det:

   1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren, gå til Settings, og velg deretter System Settings.
   2. Velg Network Settings.
   3. Velg Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
   4. Velg Test Xbox Live Connection.

  Løste dette problemet?

  Ja
  Nei

  Takk for tilbakemeldingen

  Takk for tilbakemeldingen!

  Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Gi tilbakemelding på dette emnet

  255 tegn igjen.
  Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
  Få hjelp fra fellesskapet
  Ambassador chat image
  Nettprat med ambassadør
  Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

  Kontakt oss

  Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Koble Xbox 360-konsollen til Xbox Live ved å bruke en Windows-datamaskin i stedet for en ruter, som du leste om, eller om et annet problem?