Produktgaranti og programvarelisens: Kinect-sensor (ny)

BEGRENSEDE RETTIGHETER

VED Å BRUKE KINECT-SENSOREN GODTAR DU DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE. LES DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE GRUNDIG FØR DU KONFIGURERER DEN. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE BEGRENSEDE RETTIGHETENE, MÅ DU IKKE BRUKE KINECT-SENSOREN. RETURNER DEN UBRUKT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269. Disse begrensede rettighetene gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra delstat til delstat eller område til område.

 1. Definisjoner
  1. "Kinect-sensor" betyr en ny Kinect-sensor kjøpt hos en autorisert forhandler.

  2. "Garantiperioden" betyr ett år fra datoen da du kjøpte Kinect-sensoren.

  3. "Du" betyr den opprinnelige sluttbrukeren.

  4. "Normale bruksforhold" betyr vanlig bruk av forbrukere under normale hjemmeforhold i henhold til instruksjonshåndboken for Kinect-sensoren.

  5. "Delstat" betyr en delstat, District of Columbia og alle andre territorier eller områder tilhørende USA. "USA" inkluderer alle disse.

 2. Begrensede rettigheter
  1. I garantiperioden garanterer Microsoft – bare for deg – at Kinect-sensoren fungerer som den skal under normale bruksforhold.

  2. Dette er den eneste garantien Microsoft gir for Kinect-sensoren din, og Microsoft gir ingen annen garanti, andre rettigheter eller andre betingelser. Ingen andre kan gi noen garanti, rettigheter eller betingelser på vegne av Microsoft.

  3. HVIS LOVEN I DIN DELSTAT ELLER OMRÅDE GIR DEG NOEN FORM FOR UNDERFORSTÅTT GARANTI, INKLUDERT UNDERFORSTÅTT GARANTI OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ER DENNE BEGRENSET TIL GARANTIPERIODEN. Noen delstater eller områder tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så denne begrensningen gjelder kanskje ikke deg.

 3. Hvordan få garantiservice
  1. Før du starter garantiprosessen, bruk feilsøkingstipsene på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Canada).

  2. Hvis feilsøkingstipsene ikke løser problemet ditt, følger du prosessen på nettet på http://www.xbox.com/en-US (USA) eller http://www.xbox.com/en-CA (Canada). Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du ringe (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 4. Microsofts ansvar
  1. Etter at du har returnert Kinect-sensoren, vil Microsoft undersøke den.

  2. Hvis Microsoft fastslår at Kinect-sensoren feilet under garantiperioden under normale bruksforhold, vil Microsoft (etter eget valg) reparere eller erstatte den eller refundere kjøpsprisen til deg. Det kan benyttes nye eller restaurerte deler til reparasjon. En ny eller restaurert enhet kan brukes til erstatning.

  3. Etter reparasjon eller erstatning dekkes Kinect-sensoren av denne garantien for resten av den opprinnelige garantiperioden eller 95 dager etter at Microsoft har sendt den til deg, alt etter hva som er lengst.

  4. MICROSOFTS ANSVAR FOR Å REPARERE ELLER ERSTATTE KINECT-SENSOREN ELLER REFUNDERE KJØPSPRISEN ER DITT ENESTE KRAV.

  5. Hvis Kinect-sensoren slutter å virke som den skal etter at garantiperioden er utløpt, gis det ingen garanti av noe slag. Når garantiperioden er utløpt, kan Microsoft belaste deg med et gebyr for jobben med å diagnostisere og reparere problemer med Kinect-sensoren.

 5. Garantibegrensninger
 6. Microsoft er ikke ansvarlig, og disse begrensede rettighetene gjelder ikke hvis Kinect-sensoren er:

  1. skadet av bruk med produkter som ikke selges eller lisensieres av Microsoft (inkludert f.eks. spill og tilbehør som ikke er solgt eller lisensiert av Microsoft og ulovlig kopierte spill osv.),

  2. brukt til kommersielle formål (inkludert f.eks. utleie, betalingsspill osv.),

  3. åpnet, endret eller tuklet med (inkludert f.eks. forsøk på å omgå eventuelle tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot ulovlig kopiering i Kinect-sensoren), eller serienummeret er forandret eller fjernet,

  4. skadet av eksterne årsaker (inkludert f.eks. at den er blitt mistet i gulvet/bakken, brukt med utilstrekkelig ventilasjon osv. eller at instruksjonene i håndboken for Kinect-sensoren ikke er blitt fulgt), eller

  5. reparert av andre enn Microsoft.

 7. UTELUKKELSE AV VISSE SKADER
 8. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET ELLER FORTJENESTE ELLER EVENTUELL MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE KINECT-SENSOREN. DISSE UTELUKKELSENE GJELDER SELV OM MICROSOFT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM EN EVENTUELL RETTELSE IKKE OPPFYLLER SIN HOVEDHENSIKT. Noen delstater eller områder tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så denne begrensningen eller utelukkelsen gjelder eventuelt ikke for deg.

 9. Øvrige vilkår
 10. Hvis du forsøker å omgå eventuelle tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot ulovlig kopiering i Kinect-sensoren, kan Kinect-sensoren permanent slutte å fungere. Garantien blir også ugyldig, og Kinect-sensoren er ikke lenger kvalifisert for autoriserte reparasjoner, selv mot betaling.

 11. Lovvalg
  1. Hvis du anskaffet Kinect-sensoren i USA, er fortolkningen av disse begrensede rettighetene og påstander om at Microsoft har brutt dem underlagt lovgivningen i delstaten Washington, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

  2. Hvis du anskaffet Kinect-sensoren i Canada, er fortolkningen av disse begrensede rettighetene og påstander om at Microsoft har brutt dem underlagt lovgivningen i provinsen Ontario, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

  3. Alle andre krav (inkludert krav som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning, underforstått garanti og erstatningsansvar), vil være underlagt lovene i delstaten eller området du bor i.
   Alle delene av disse begrensede rettighetene gjelder i den maksimale utstrekning tillatt av loven, eller med mindre de er forbudt ved lov.

 12. Disse begrensede rettighetene er bare gyldige i USA og Canada.
 13. Microsofts adresse i USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsofts adresse i Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

PROGRAMVARELISENS

VED Å BRUKE KINECT-SENSOREN GODTAR DU DENNE PROGRAMVARELISENSEN. LES DENNE PROGRAMVARELISENSEN GRUNDIG FØR DU KONFIGURERER DEN. HVIS DU IKKE GODTAR DENNE PROGRAMVARELISENSEN, MÅ DU IKKE BRUKE KINECT-SENSOREN. RETURNER DEN UBRUKT TIL FORHANDLEREN ELLER MICROSOFT FOR REFUSJON. Kontakt Microsoft på http://www.xbox.com/ (800) 4MY-XBOX eller (800) 469-9269.

 1. Definisjoner
  1. "Xbox 360 S" betyr en Xbox 360 S-konsoll.

  2. "Godkjent tilbehør" betyr Xbox 360- eller Xbox 360 S-maskinvaretilbehør med Microsoft-varemerket og Microsoft-lisensiert tredjeparts maskinvaretilbehør som har den offisielle "Licensed for Xbox"-logoen på innpakningen. Kinect-sensoren gjelder bare som godkjent tilbehør i forbindelse med denne programvarelisensen.

  3. "Godkjente spill" betyr Xbox 360- eller Xbox 360 S-spill på spillplater utgitt eller lisensiert av Microsoft og spillinnhold lastet ned fra Microsofts Xbox Live-tjeneste eller nettstedet Xbox.com (f.eks. avatarer, nedlastbare spill, spilltillegg osv.).

  4. "Programvare" betyr programvaren som er forhåndsinstallert på Kinect-sensoren, inkludert eventuelle oppdateringer Microsoft gjør tilgjengelige fra tid til annen.

  5. "Ikke-godkjent tilbehør" betyr alt maskinvaretilbehør som ikke er godkjent tilbehør, med det unntak at USB-minnepinner, digitalkameraer brukt til å lage fotografier og filmer og musikkspillere brukt til å spille av musikk eller vise fotografier eller videoer ikke er ikke-godkjent tilbehør.

  6. "Ikke-godkjente spill" betyr alle spillplater, spillnedlastninger og spillinnhold eller media som ikke er godkjente spill.

  7. "Uautorisert programvare" betyr all programvare som ikke er distribuert av Microsoft via Xbox 360- eller Xbox 360 S-spillplater utgitt eller lisensiert av Microsoft, Microsofts Xbox Live-service eller nettstedet Xbox.com.

  8. "Du" betyr brukeren av en Kinect-sensor.

 2. Lisens
  1. Programvaren lisensieres til deg, den selges ikke. Du er lisensiert til å bruke programvaren slik den er forhåndsinstallert på Kinect-sensoren og oppdatert av Microsoft fra tid til annen. Du kan ikke kopiere eller foreta omvendt utvikling av programvaren.

  2. Som betingelser for denne programvarelisensen, godtar du følgende:

   1. Du skal bruke Kinect-sensoren bare med Xbox 360 eller Xbox 360 S og ikke med noen annen enhet (inkludert f.eks. personlige datamaskiner, andre videospillkonsoller osv.). Du skal bare bruke godkjente spill med Kinect-sensoren. Du skal ikke bruke ikke-godkjent tilbehør eller ikke-godkjente spill. Det kan hende at slike ikke fungerer eller permanent slutter å fungere etter en programvareoppdatering.

   2. Du skal ikke bruke eller installere uautorisert programvare. Hvis du gjør dette, kan Kinect-sensoren permanent slutte å virke på det tidspunktet eller ved en senere programvareoppdatering.

   3. Du skal ikke forsøke å omgå eventuelle tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot ulovlig kopiering i Kinect-sensoren. Hvis du gjør dette, kan Kinect-sensoren permanent slutte å virke på det tidspunktet eller ved en senere programvareoppdatering.

   4. Microsoft kan bruke tekniske tiltak, inkludert programvareoppdateringer, til å begrense bruken av Kinect-sensoren til Xbox 360 eller Xbox 360 S, til å forhindre bruk av ikke-godkjent tilbehør og ikke-godkjente spill, og til å beskytte de tekniske begrensningene, sikkerheten eller mekanismene mot ulovlig kopiering i Kinect-sensoren.

   5. Microsoft kan fra tid til annen oppdatere programvaren uten å varsle deg på forhånd, f.eks. for å oppdatere tekniske begrensninger, sikkerhet eller mekanismer mot ulovlig kopiering.

 3. Begrensede rettigheter
 4. Programvaren dekkes av de begrensede rettighetene for Kinect-sensoren din, og Microsoft gir ingen annen garanti, andre rettigheter eller andre betingelser for programvaren. Ingen andre kan gi noen garanti, rettigheter eller betingelser på vegne av Microsoft.

 5. UTELUKKELSE AV VISSE SKADER
 6. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER, TAP AV DATA, PERSONVERN, KONFIDENSIALITET ELLER FORTJENESTE ELLER EVENTUELL MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN. DISSE UTELUKKELSENE GJELDER SELV OM MICROSOFT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM EN EVENTUELL RETTELSE IKKE OPPFYLLER SIN HOVEDHENSIKT. Noen delstater eller områder tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så denne begrensningen eller utelukkelsen gjelder eventuelt ikke for deg.

 7. Lovvalg
  1. Hvis du anskaffet Kinect-sensoren i USA, er fortolkningen av denne programvarelisensen og påstander om at Microsoft har brutt den, underlagt lovgivningen i delstaten Washington, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

  2. Hvis du anskaffet Kinect-sensoren i Canada, er fortolkningen av denne programvarelisensen og påstander om at Microsoft har brutt den, underlagt lovgivningen i provinsen Ontario, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt.

  3. Alle andre krav (inkludert krav som gjelder forbrukerlovgivning, konkurranselovgivning, underforstått garanti og erstatningsansvar), vil være underlagt lovene i delstaten eller området du bor i.

  Denne avtalen gjelder i den maksimale utstrekning tillatt av loven og med mindre den er forbudt ved lov. Denne avtalen endrer ikke dine rettigheter i henhold til lovgivningen i din delstat eller ditt land hvis lovene i din delstat eller ditt land ikke tillater at den gjør det.

  Microsofts adresse i USA:
  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

  Microsofts adresse i Canada:
  Microsoft Canada Inc., 1950 Meadowvale Blvd., Mississauga, Ontario, L5N 8L9

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Produktgaranti og programvarelisens: Kinect-sensor (ny), som du leste om, eller om et annet problem?