Du får feilmeldingen "Session Terminated" når du bruker Windows Media Center med Xbox 360

Problem

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å koble Xbox 360-konsollen til en datamaskin som kjører Microsoft Windows Media Center:

Feilmelding i Xbox 360: Session Terminated

Dette kan bety at en annen bruker eller et annet program på PCen med Windows Media Center har koblet fra denne enheten.

Løsning

Harddisken i datamaskinen bruker kanskje en dynamisk disk. Media Center Extender-enheter, for eksempel Xbox 360-konsollen, fungerer ikke i en konfigurasjon for dynamisk disk. Du må bruke standarddisker.

Prøv løsningene nedenfor i angitt rekkefølge.

Løsning 1: Deaktivere varslingstjenester

Programmer som kjøres i systemet, prøver kanskje å sende meldinger til Xbox 360-konsollen under en økt med Media Center. Uautoriserte meldinger vil føre til at økten mellom Media Center og Xbox 360-konsollen blir koblet fra.

Hvis du vil løse problemet i Windows 8, gjør du følgende:

 1. Klikk Hendelseslistestartskjermen.
 2. Klikk Program- og tjenestelogger, og finn deretter eventuelle hendelser der det står Feil under Type og Media Remote Manager under Kilde.
 3. Dobbeltklikk hvert element som oppfyller disse to betingelsene, for å vise beskrivelsen av hendelsen. Se etter en beskrivelse som ligner på denne:
  Et uautorisert vindu ble oppdaget under kjøring av Media Center Experience, filnavn C:\PROGRA~1\...
 4. Denne meldingen rapporterer programmet som prøver å sende meldingen til Xbox 360-konsollen.

 5. Fjern eller deaktiver varslingstjenesten for programmet som er oppført under Beskrivelse. Hvis du trenger hjelp, kan du se i håndboken for programmet eller kontakte produsenten av programmet.

Hvis du vil løse problemet i Windows 8, gjør du følgende:

 1. Klikk Hendelseslistestartskjermen.
 2. Klikk pilen til venstre for Program- og tjenestelogger, og klikk deretter Media Center.
 3. Finn eventuelle hendelser der det står "Feil" under Type og "Media Remote Manager" under Kilde.
 4. Dobbeltklikk hvert element som oppfyller disse to betingelsene, for å vise beskrivelsen av hendelsen. Se etter en beskrivelse som ligner på denne:
 5. Et uautorisert vindu ble oppdaget under kjøring av Media Center Experience, filnavn C:\PROGRA~1\...

 6. Fjern eller deaktiver varslingstjenesten for programmet som er oppført under Beskrivelse. Hvis du trenger hjelp, kan du se i håndboken for programmet eller kontakte produsenten av programmet.

Prøv å koble konsollen til datamaskinen på nytt. Hvis du ikke kan koble til, prøver du den neste løsningen.

Løsning 2: Deaktivere Raskt brukerbytte (bare Windows XP)

Xbox 360-konsollen bruker Raskt brukerbytte til å koble til en datamaskin som kjører Windows Media Center. Hvis Raskt brukerbytte er deaktivert på datamaskinen, kan ikke Xbox 360-konsollen koble til. Gjør følgende for å kontrollere at Raskt brukerbytte er aktivert:

 1. På datamaskinen klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn nusrmgr.cpl og klikker deretter OK.
 2. Klikk Endre måten brukere logger på eller av.
 3. Kontroller at det er merket av for Raskt brukerbytte.
 4. Klikk Bruk alternativer.

Prøv å koble konsollen til datamaskinen på nytt. Hvis du ikke kan koble til, prøver du løsning 3.

Løsning 3: Deaktivere andre medieprogrammer

Noen ganger kan det hende at andre medieprogrammer som er installert på datamaskinen som kjører Windows Media Center (for eksempel Ahead Nero), hindrer avspilling av mediet på Xbox 360-konsollen. Fjern eller deaktiver disse andre medieprogrammene midlertidig for å fastsette om de forårsaker konflikten.

Prøv å koble konsollen til datamaskinen på nytt. Hvis du ikke kan koble til, prøver du løsning 4.

Løsning 4: Åpne brannmurporter på datamaskinen med Windows Media Center

Enkelte nødvendige brannmurporter er kanskje ikke åpne på datamaskinen som kjører Windows Media Center. Hvis du vil ha informasjon om hvilke brannmurporter som må være åpne, kan du se Hvilke brannmurporter må være åpne for å kunne bruke Windows Media Center med konsollen? på Feilsøking i Windows Media Center.

Hvis åpning av disse portene ikke løser problemet, prøver du løsning 5.

Løsning 5: Deaktivere interaktive påloggingsmeldinger

Når interaktive påloggingsmeldinger brukes, vises den interaktive påloggingsmeldingen under påloggingsprosedyren for Media Center Extender og forhindrer gjennomføring av prosedyren.

Bruk MMC-behandling (Microsoft Management Console) til å deaktivere interaktiv pålogging for datamaskiner som kjører Windows XP Media Center Edition. Innstillinger for interaktiv pålogging er definert i lokale datamaskinpolicyer eller policyer for domenet. Gjør følgende for å se gjennom og endre disse innstillingene:

 1. På datamaskinen som kjører Windows XP Media Center Edition, klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn gpedit.msc og klikker deretter OK.
 2. Under Gruppepolicy utvider du Lokal datamaskinpolicy, utvider Datamaskinkonfigurasjon, utvider Windows-innstillinger, utvider Sikkerhetsinnstillinger, utvider Lokale policyer og velger deretter Sikkerhetsalternativer.
 3. Dobbeltklikk Interaktiv pålogging: Meldingstekst for brukere som forsøker å logge på, fjern eventuell tekst for denne oppføringen, og klikk deretter OK.
 4. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Gruppepolicy.

Løsning 6: Endre FAT32-harddisker til NTFS

Harddisken på datamaskinen er kanskje formatert som FAT32. Hvis harddisken er formatert som FAT32, endrer du harddisken til en standarddisk for NTFS-filsystemet. Hvis du vil sjekke formatet på harddisken på en datamaskin som kjører Windows 8, gjør du følgende:

 1. Klikk Datamaskinbehandlingstartskjermen.
 2. Klikk Diskbehandling.
 3. Finn harddisken, og undersøk deretter Filsystem-kolonnen for å se om den er merket med FAT32.

Hvis den er merket med FAT32, må du konvertere harddisken til NTFS-filsystemet.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Du får feilmeldingen "Session Terminated" når du bruker Windows Media Center med Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?