Feilkode 80004004 vises når du prøver å få tilgang til en spillfil som er lagret i nettlagringen fra Xbox 360

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å få tilgang til en spillfil som er lagret i nettlagringen på Xbox Live:

Kan ikke hente informasjon fra Xbox Live. Prøv på nytt senere.

Statuskode: 80004004

Dette betyr at du ikke har tilgang til Xbox Live-serverne, og at noen Xbox-funksjoner ikke er tilgjengelige. Dette problemet kan oppstå på grunn av systemvedlikehold eller et midlertidig Xbox Live-problem.

Obs!  Når dette problemet oppstår, kan det oppstå flere andre problemer. Du kan for eksempel ikke spille av innhold du har kjøpt.

Løsninger

Løsning 1: Kontroller statusen for Xbox Live-tjenesten.

Xbox Live kjernetjenester: oppe og går
2019-11-21T05:34:49.3582378+00:00
Spill og sosialt: oppe og går
2019-11-21T05:34:49.3582378+00:00

Hvis det vises noen varsler her, venter du til tjenesten er oppe og går, og deretter prøver du på nytt:

Løsning 2: Kopier den lagrede spillfilen til en lagringsenhet.

Når du kontrollerer statusen til Xbox Live, vises kanskje en melding som ligner på følgende:

XBOX Live Service

Users may experience difficulties with the following services:

  • Accessing saved games and data in cloud storage

The following Xbox Live Platforms are affected:

  • Xbox 360 console

Hvis du vil omgå dette problemet, kopierer du den lagrede spillfilen til en lagringsenhet på Xbox 360-konsollen. Du kan for eksempel kopiere den lagrede spillfilen til en Xbox 360-harddisk eller til en USB-flash-enhet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer lagrede spillfiler fra nettlagringen til en lagringsenhet på Xbox 360-konsollen, kan du se Kopiere, flytte eller slette Xbox-lagrede spill, profiler og avatarutstyr.

Løsning 3: Start maskinvaren på nytt, og test tilkoblingen til Xbox Live.

Slik gjør du det:

  1. Slå av Xbox 360-konsollen og nettverksmaskinvaren (for eksempel modemet og ruteren).
En Xbox 360-konsoll som er koblet til en Ethernet-ruter.
  1. Vent 30 sekunder.
  2. Slå på modemet og vent til det får kontakt med Internett (omtrent ett minutt).
  3. Slå på neste maskinvareenhet (for eksempel ruteren), og vent et minutt til.
  4. Start Xbox-konsollen på nytt.

Når du har startet maskinvaren på nytt, kan du teste tilkoblingen til Xbox Live:

  1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, velg Settings, velg System Settings, og velg deretter Network Settings.
  2. Velg navnet på det trådløse nettverket, eller velg Wired Network hvis du har en kabelbasert tilkobling.
  3. Velg Test Xbox Live Connection.

Hvis denne løsningen fungerer, kobles konsollen din til Xbox Live:

Når du har en vellykket nettverkstilkobling på Xbox 360-konsollen, lyser alle de grønne prikkene på skjermen Test Xbox Live Connection.

Obs!  Velg Ja hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

Beslektede problemer

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 80004004 vises når du prøver å få tilgang til en spillfil som er lagret i nettlagringen fra Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?