Feil xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx vises når du prøver å laste ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen

Du ser følgende feilmelding og feilkode når du prøver å laste ned en oppdatering av konsollprogramvaren:

Cannot process update.

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx

Obs! X-tegnene varierer.

Denne feilmeldingen betyr at oppdateringen ikke ble lastet ned til Xbox 360-konsollen.

Løsninger

Prøv følgende løsninger for å løse problemet:

Løsning 1: Laste ned oppdateringen på nytt

 1. Start konsollen på nytt.
 2. Trykk Guide-knappen (den store X-knappen) midt på håndkontrolleren.
 3. Gå til Settings, og velg deretter System Settings.
 4. Velg Network Settings.
 5. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket (hvis du blir bedt om å gjøre det).
 6. Velg Test Xbox Live Connection.
 7. Velg Yes hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Kontroller tilkoblingen til Xbox Live

Hvis du har problemer med å koble til eller holde deg tilkoblet til Xbox Live, kan du se Tilkoblingsproblemer med Xbox Live.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Kontrollere at du har nok lagringsplass

Den nyeste oppdateringen for konsollprogramvaren krever minst 190 MB lagringsplass (eller 256 MB hvis du bor i Japan). Hvis du ikke har nok ledig plass, må du flytte eller slette noe. Se Kopiere, flytte eller slette Xbox 360-innhold.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Tømme systembufferen

Det kan hende at du kan løse problemet ved å fjerne de midlertidige filene på konsollen. Følg instruksjonene på Tøm systembufferen for Xbox 360, og prøv deretter å laste ned oppdateringen på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 5: Sett inn lagringsenheten på nytt.

 • Hvis du bruker en Xbox 360-minneenhet eller en minnepinne i stedet for en harddisk, tar du ut og setter inn minneenheten eller minnepinnen på nytt.
 • Hvis du har en harddisk, kan du prøve å fjerne harddisken og koble den til på nytt.

Prøv nedlastingen på nytt etter at du har byttet lagringsenhet.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 6: Kopiere oppdateringen til en minnepinne, en CD eller en DVD

Hvis ingen av løsningene ovenfor løste problemet, kan du kopiere konsolloppdateringen fra datamaskinen til en minnepinne, en CD eller en DVD og deretter installere oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

Kopiere til en minnepinne

Obs! FAT32-filsystemet må brukes på minnepinnen.

 1. Koble minnepinnen til en USB-port på datamaskinen.
 2. Last ned oppdateringsfilen.
 3. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 4. Pakk ut filen:
  • Hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dobbeltklikker du ZIP-filen for å pakke den ut.
  • Hvis du bruker en tidligere versjon av Windows, må du bruke et spesialprogram for å pakke ut filen (for eksempel WinZip).
 5. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
 6. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
 7. Koble minnepinnen til en USB-port på Xbox 360-konsollen.
 8. Start konsollen på nytt.
 9. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

Brenne til en CD eller DVD

Du kan også laste ned oppdateringen til datamaskinen, brenne oppdateringen til en CD eller DVD, og deretter installere oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

 1. På datamaskinen laster du ned oppdateringsfilen.
 2. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 3. Pakk ut filen:
  • Hvis du bruker Windows XP, Windows Vista eller Windows 7, dobbeltklikker du ZIP-filen for å pakke den ut.
  • Hvis du bruker en tidligere versjon av Windows, må du bruke et spesialprogram for å pakke ut filen (for eksempel WinZip).
 4. Sett inn en tom, skrivbar CD eller DVD i datamaskinen.
 5. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på CDen eller DVDen, og velg alternativet for å skrive (brenne) filene til platen.
 6. Når filene er brent til platen, tar du den ut av datamaskinen og setter den inn i diskstasjonen på Xbox 360-konsollen.
 7. Start konsollen på nytt.
 8. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

Kontakt kundestøtte for Xbox hvis du får en feilkode med formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 når du har kopiert oppdateringen til en minnepinne, CD eller DVD og deretter forsøker å installere oppdateringen på konsollen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feil xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-xxxx vises når du prøver å laste ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?