Feilkode xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C vises når du prøver å laste ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen

Problem

Hvis du får følgende feilkode og melding når du prøver å laste ned en oppdatering av konsollprogramvaren til Xbox 360-konsollen, betyr det at oppdateringen ikke ble lastet ned.

Cannot process update.

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C

Obs!  X-tegnene i statuskoden varierer.

Løsninger

Løsning 1: Laste ned oppdateringen på nytt

 1. Start konsollen på nytt.
 2. Trykk Guide-knappen på håndkontrolleren.
 3. Gå til Settings og velg System Settings.
 4. Velg Network Settings.
 5. Velg Wired Network eller navnet på det trådløse nettverket (hvis du blir bedt om å gjøre det).
 6. Velg Test Xbox Live Connection.
 7. Velg Yes hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Kontroller tilkoblingen til Xbox Live

Hvis du har problemer med å koble til eller holde deg tilkoblet til Xbox Live, kan du se Xbox Live: Koble til Xbox Live.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Kontrollere at du har nok lagringsplass

Den nyeste oppdateringen for konsollprogramvaren krever minst 190 MB lagringsplass (eller 256 MB hvis du bor i Japan). Hvis du ikke har nok ledig plass, må du flytte eller slette noe. Se Kopiere, flytte eller slette Xbox-lagrede spill, profiler og avatarartikler.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Tømme systembufferen

Det kan hende at du kan løse problemet ved å fjerne de midlertidige filene på konsollen. Følg instruksjonene på Tøm systembufferen for Xbox 360, og prøv deretter å laste ned oppdateringen på nytt.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 5: Sett inn lagringsenheten på nytt.

 • Hvis du bruker en Xbox 360-minneenhet eller en minnepinne i stedet for en harddisk, tar du ut og setter inn minneenheten eller minnepinnen på nytt.
 • Hvis du har en harddisk, kan du prøve å fjerne harddisken og koble den til på nytt.

Prøv nedlastingen på nytt etter at du har byttet lagringsenhet.

Hvis du fortsatt har problemer, prøver du neste løsning.

Løsning 6: Bruk en minnepinne eller plate for å installere oppdateringen

Hvis ingen av løsningene ovenfor løste problemet, kan du kopiere konsolloppdateringen fra datamaskinen til en minnepinne, CD eller DVD. Installer deretter oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

Kopiere til en minnepinne

  Obs! FAT32-filsystemet må brukes på minnepinnen.

 1. Koble minnepinnen til en USB-port på datamaskinen.
 2. Last ned oppdateringsfilen.
 3. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 4. Pakk ut filen ved å dobbeltklikke ZIP-filen. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på minnepinnen.
 5. Koble USB-flash-enheten fra datamaskinen.
 6. Koble minnepinnen til en USB-port på Xbox 360-konsollen.
 7. Start konsollen på nytt.
 8. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

Brenne til en CD eller DVD

  Du kan også laste ned oppdateringen til datamaskinen, brenne oppdateringen til en CD eller DVD, og deretter installere oppdateringen på konsollen. Slik gjør du det:

 1. På datamaskinen laster du ned oppdateringsfilen.
 2. Klikk Lagre for å lagre konsolloppdateringen (ZIP-fil) på datamaskinen.
 3. Pakk ut filen ved å dobbeltklikke ZIP-filen.
 4. Sett inn en tom, skrivbar CD eller DVD i datamaskinen.
 5. Kopier innholdet i ZIP-filen til rotmappen på CDen eller DVDen, og velg deretter alternativet for å skrive (brenne) filene til platen.
 6. Når filene er brent til platen, tar du den ut av datamaskinen og setter den inn i diskstasjonen på Xbox 360-konsollen.
 7. Start konsollen på nytt.
 8. Når konsollen starter på nytt, starter installasjonsprogrammet automatisk. Når du får spørsmål om du vil oppdatere den nye konsollprogramvaren, velger du Yes.

Hvis du får en feilkode med formatet xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (x-tegnene varierer) når du har kopiert oppdateringen til en minnepinne eller plate og deretter installert oppdateringen på konsollen, kontakt kundestøtte for Xbox ved å klikke koblingen Kontakt oss nederst på denne siden.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C vises når du prøver å laste ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?