Feilkode xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2751 vises når du laster ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen

Du ser følgende feilkode når du prøver å laste ned en programvareoppdatering for Xbox 360-konsollen:

Cannot process update.

Status code: xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2751

Obs!  X-tegnene i denne feilkoden varierer.

Dette kan bety at nedlastingen mislyktes på grunn av følgende:

  • Xbox Live-tjenesten er midlertidig utilgjengelig.
  • Det er et problem med tilkoblingen.
  • Konsollen kan ikke nå betjeningsverten for programvareoppdateringen.

Løsning

Løsning 1: Kontroller statusen for Xbox Live-tjenesten.

Hvis det vises noen varsler her, venter du til tjenesten er oppe og går, og deretter prøver du på nytt:

Xbox Live kjernetjenester: oppe og går
2019-11-21T00:19:33.4437013+00:00

Løsning 2: Test tilkoblingen til Xbox Live.

Hvis du tidligere har kunnet koble til Xbox Live med den gjeldende konsollen og nettverkskonfigurasjonen, prøver du å teste Xbox Live-tilkoblingen for å bekrefte at du er tilkoblet. Slik gjør du det:

  1. Trykk guideknappen på kontrolleren.
  1. Velg Innstillinger, Systeminnstillinger og deretter Nettverksinnstillinger.
  2. Velg navnet på det trådløse nettverket, eller velg Kabelbasert nettverk hvis du har en kabelbasert tilkobling.
  3. Velg Test tilkoblingen til Xbox Live.

Hvis du ikke kan koble til Xbox Live, viser tilkoblingstesten hvor feilen oppstår i tilkoblingsprosessen. Den viser også hva slags type feil det er. Skriv ned denne informasjonen, og gå deretter til løsningen for feil på tilkobling til Xbox for å løse problemet.

Løsning 3: Se løsningen for frakobling fra Xbox 360.

Prøv løsningen for frakobling fra Xbox 360 for å løse dette problemet.

Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2751 vises når du laster ned en oppdatering til Xbox 360-konsollen, som du leste om, eller om et annet problem?