Feilkode 80070017 vises når du laster ned eller kjøper innhold på en Xbox 360-konsoll

Du ser følgende feilkode når du prøver å laste ned innhold fra Xbox Live til en Xbox 360-konsoll:

80070017

Dette kan bety at det oppstod en nettverksfeil som hindret at nedlastingen ble fullført.

Løsninger

Løsning 1: Slette ufullstendige nedlastinger, og laste ned innholdet på nytt

Slett ufullstendige nedlastinger og midlertidige filer, og prøv å laste ned innholdet på nytt for å løse dette problemet. Slik gjør du det:

 1. Gå til Settings og deretter System på Xbox 360-konsollen.
 2. Velg Storage, og velg deretter lagringsenheten.
 3. Velg innholdstypen du prøver å laste ned.
 4. Finn artikkelen du prøver å laste ned.
 5. Slett artikkelen med et gult advarselsikon. Dette gule ikonet signaliserer en ufullstendig eller skadet nedlasting.
 6. Tøm systembufferen for Xbox 360.

Prøv deretter å laste ned innholdet fra nedlastingsloggen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Xbox Live på konsollen.
 2. Gå til Innstillinger og velg Konto.
 3. Velg Download History.
 4. Merk artikkelen, og velg deretter Download Again.

Hvis du fremdeles får feilen 80070017, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Last ned til en annen lagringsenhet

Last ned artikkelen til en annen lagringsenhet (for eksempel til en annen harddisk, minneenhet eller USB-flash-enhet).

Hvis du fortsatt ikke kan laste ned artikkelen, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Maksimer nettverksbåndbredden

Kontroller at andre datamaskiner i hjemmet ikke brukes til å laste ned eller overføre filer når du laster ned innhold fra Xbox Live. Når noen i huset surfer på Internett, bruker de nettverksbåndbredde som kunne ha vært utnyttet av konsollen.

Obs!  Båndbredde er mengden informasjon som kan overføres via Internett-tilkoblingen samtidig.

Du kan også prøve å koble fra midlertidig eller slå av enheter som er koblet til hjemmenettverket.

Når du har maksimalisert nettverksbåndbredden, prøver du å laste ned innholdet på nytt. Hvis nedlastingen mislykkes på nytt, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Slett spillet og installer det på nytt

Hvis du prøver å laste ned nytt innhold for et spill, kan du kanskje løse dette problemet ved å slette spillet du prøver å laste ned det nye innholdet for, installere det på nytt og deretter laste ned innholdet på nytt.

Obs! Når du sletter et spill, slettes spillet og lagrede spill. Vi anbefaler at du kopierer de lagrede spillene til en USB-flash-enhet før du sletter selve spillet. På den måten kan du kopiere den lagrede spillinformasjonen tilbake til konsollen når du har slettet spillet og installert det på nytt. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kopierer innhold til en annen lagringsenhet, kan du se Kopiere, flytte eller slette Xbox-lagrede spill, profiler og avatarutstyr.

Slik sletter du et spill og installerer det på nytt

 1. Logg på konsollen med Xbox Live-gamertagen din.
 2. Gå til My Settings, og velg System.
 3. Velg Storage, og velg deretter lagringsenheten
 4. Velg den primære minneenheten (mest sannsynlig en harddisk).
 5. Velg Games & Apps.
 6. Velg spillet det er problemer med, og trykk deretter Y på håndkontrolleren.
 7. Velg Delete. Bekreft slettingen.
 8. Trykk B på håndkontrolleren for å gå tilbake til Xbox-dashboardet.
 9. Tøm systembufferen for Xbox 360.
 10. Hvis spillet du slettet, ble installert fra en disk, installerer du spillet på nytt. Hvis spillet ble lastet ned fra Xbox Live, laster du det ned på nytt. Finn ut hvordan du laster ned innhold på nytt.
 11. Kopier det lagrede spillet fra minneenheten eller USB-stasjonen og tilbake til harddisken på Xbox 360.
 12. Prøv å laste ned artikkelen på nytt.

Hvis du stadig får den samme feilen, prøver du neste løsning.

Løsning 5: Kontakte kundestøtte for Xbox

Hvis du ikke kan løse problemet med disse løsningene, kontakter du kundestøtte for Xbox.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 80070017 vises når du laster ned eller kjøper innhold på en Xbox 360-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?