Feilkode 80070570 vises når du laster ned innhold fra Xbox Live på Xbox 360

Du ser følgende feilkode og -melding når du prøver å laste ned innhold fra Xbox Live på Xbox 360-konsollen:

Statuskode: 80070570

Beklager, det er et problem med Xbox-tjenesten. Prøv på nytt senere.

Dette kan bety ett av følgende:

 • Xbox Live-tjenesten er midlertidig utilgjengelig.
 • Du må kanskje tømme konsollens systembuffer.
 • Det kan være et problem med profilen din.
 • Det kan være et problem med harddisken du prøver å laste ned innhold til.

Løsninger

Prøv løsningene nedenfor for å løse problemet. Hvis en løsning ikke virker, går du til den neste.

Løsning 1: Kontroller statusen for Xbox Live-tjenesten.

Hvis det vises noen varsler her, venter du til tjenesten er oppe og går, og deretter prøver du på nytt:

Xbox Live kjernetjenester: oppe og går
2019-11-13T20:25:20.5370860+00:00

Løsning 2: Tøm bufferen og systembufferen for Xbox Live.

Du kan av og til løse nedlastingsproblemer ved å tømme hurtigbufferen for Xbox Live og systembufferen for konsollen. Slik gjør du det:

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren, gå til settings, og velg deretter System Settings.
En pil peker mot guideknappen på håndkontrolleren.
 1. Velg Storage.
 2. Merk (men ikke velg) en lagringsenhet, og trykk deretter Y på håndkontrolleren for å velge Device Options.
  Obs! Det har ikke noe å si hvilken lagringsenhet du velger. Dermed tømmes bufferen for alle lagringsenheter.
Et av alternativene for lagringsenhet er uthevet på Storage Devices-skjermen.
 1. Velg Clear System CacheDevice Options-skjermen.
 2. Når du blir bedt om å bekrefte vedlikehold av lagringsenhet, velger du Yes.

Obs! Når du har tømt systembufferen, kommer du tilbake til Storage Devices-skjermen. Du kan deretter trykke guideknappen på håndkontrolleren og gå tilbake til startsiden for Xbox.

Løsning 3: Slett profilen, og last den ned på nytt.

Du kan av og til løse nedlastingsproblemer ved å slette profilen og laste den ned på nytt. Slik gjør du det:

Trinn 1: Slett profilen fra Xbox 360-konsollen.

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
 2. Gå til settings, og velg deretter System.
 3. Velg Storage.
 4. Hvis du ikke kobler noen eksterne lagringsenheter til Xbox 360-konsollen, velger du Hard Drive. Hvis du bruker ekstern lagring, velger du i stedet All Devices.
 5. Velg Profiles.
Profiler er uthevet på All Devices-skjermen.
 1. Velg profilen du vil slette.
 2. Velg Delete.
 3. Velg Delete Profile Only. Dette alternativet sletter profilen, men lagrede spill og prestasjoner beholdes.
  Obs! Hvis du velger alternativet Delete Profile Only, slettes profilen og lagrede spill og prestasjoner som er tilknyttet profilen.

Trinn 2: Last ned Xbox Live-profilen på Xbox 360-konsollen på nytt.

 1. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
 2. Velg Download Profile.
  Obs!  Vises ikke Download Profile? Dette betyr at du er logget på med en annen profil. Trykk X for å logge av, bekreft, og velg deretter Download Profile.
Download Profile er uthevet på Xbox Guide-skjermen.
 1. Velg Last ned profil nederst på skjermen Last ned profil.
Download Profile er uthevet nederst på Download Profile-skjermen.
 1. Skriv inn e-postadressen for Microsoft-kontoen som er knyttet til Xbox Live-profilen din. Hvis du ikke vet den, kan du bruke løsningen for tapt konto.
 2. Skriv inn passordet for Microsoft-kontoen. Hvis du har glemt passordet ditt, må du tilbakestille det
  Obs!  Hvis kontoen din er en Xbox Live-barnekonto, må du ha forelderens Microsoft-kontoopplysninger for å kunne laste ned profilen.
 3. Hvis du bruker ekstern lagring på Xbox 360-konsollen, velger du lagringsenheten som du vil lagre profilen på. Hvis du ikke bruker ekstern lagring, starter nedlastingen av profilen.
 4. Når du har lastet ned profilen på nytt, blir du spurt om du vil at Xbox 360-konsollen skal huske passordet.
  • Hvis du vil logge deg på uten å bli bedt om passordet hver gang, velger du alternativet Remember Password.
  • Husk at når du velger dette alternativet, kan alle andre som bruker konsollen din, logge på som deg og bruke kontoopplysningene dine. Dette omfatter eventuell kredittkortinformasjon du har lagret.
  • La alternativet Remember Password være uavmerket hvis du vil at konsollen skal kreve et passord ved pålogging på kontoen din. Dette er lurt hvis konsollen er lett tilgjengelig for andre hjemme, eller hvis du har lastet ned profilen din hjemme hos en venn.

Løsning 4: Avbryt alle ventende og ufullstendige nedlastinger, og last deretter ned innholdet på nytt.

Trinn 1: Avbryt ventende nedlastinger.

 1. Logg på Xbox Live på Xbox 360-konsollen med gamertagen du opprinnelig brukte da du kjøpte innholdet.
 2. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren.
 3. Gå til Games & Apps.
 4. Velg Active Downloads.
 5. Velg Cancel All.

Trinn 2: Avbryt ufullstendige nedlastinger.

 1. Gå til settings på Xbox 360-konsollen, og velg deretter System.
 2. Velg Storage, og velg deretter lagringsenheten.
 3. Velg innholdstypen du prøver å laste ned.
 4. Finn artikkelen du prøver å laste ned (den har kanskje et gult advarselsikon).
 5. Hvis artikkelen er oppført, merker du den og velger Delete.

Trinn 3: Last ned innholdet på nytt. 
Prøv å laste ned innholdet på nytt fra nedlastingsloggen. Slik gjør du det:

 1. Logg på Xbox Live på Xbox 360-konsollen.
 2. Gå til settings, og velg deretter Account.
 3. Velg Download History.
 4. Bla gjennom nedlastingsloggen, merk artikkelen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste den ned på nytt.

Løsning 5: Last ned artikkelen til en minnepinne.

Hvis du prøver å laste ned artikkelen til en harddisk, kan du prøve å laste den ned til en annen lagringsenhet i stedet.

Hvis denne løsningen fungerer, kan det hende at det er et problem med harddisken. Se Feilsøke Xbox 360-harddisker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vanlige spørsmål om minnepinner for Xbox 360 og Lagring for Xbox 360.

Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte kundestøtte for Xbox.

Løsning 6: Be om reparasjon.

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må Xbox 360-konsollen kanskje repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 80070570 vises når du laster ned innhold fra Xbox Live på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?