Feilkode 80153003 vises når du laster ned eller kjøper innhold på Xbox 360

Du ser følgende feilkode og melding når du prøver å laste ned eller kjøpe innhold fra Xbox Live:

Can't retrieve information from Xbox Live.

Status Code: 80153003

Dette kan bety at nedlastingen eller kjøpet mislyktes, eller at innholdet ikke lenger er tilgjengelig fra Store. Hvis du ikke lenger finner innholdet når du søker på Xbox.com, er det antakelig blitt fjernet. Hvis innholdet imidlertid fortsatt er tilgjengelig, kan du prøve løsningene nedenfor.

Løsninger

Løsning 1: Slett gamle data og tøm bufferen

Prøv først å oppdatere Xbox Live-informasjonen ved å tømme bufferen. Du har kanskje en tidligere versjon av artikkelen du forsøker å laste ned eller kjøpe på konsollen. Slik gjør du det:

 1. Slett systemdataene for markedsplassen. Slik gjør du dette:
  1. Trykk Guide-knappen på kontrolleren.
  2. Gå til Settings, og velg deretter System Settings.
  3. Velg Storage, og velg deretter den primære lagringsenheten.
  4. Velg System Items.
  5. Velg Content Cache, og velg deretter Delete.
 2. Tøm hurtigbufferen i konsollen. Slik gjør du det:
  1. Trykk Guide-knappen på kontrolleren.
  2. Gå til Settings, og velg deretter System Settings.
  3. Velg Storage eller Memory.
  4. Merk en lagringsenhet, og trykk deretter Y på håndkontrolleren. (Det har ikke noe å si hvilken lagringsenhet du velger. Bufferen blir tømt for alle lagringsenheter.)
  5. Velg Clear System Cache.
  6. Når du blir bedt om å bekrefte vedlikehold av lagringsenhet, velger du Yes.
 3. Start Xbox 360-konsollen på nytt.
 4. Prøv å kjøpe eller laste ned på nytt fra Xbox Live.

Hvis du fortsatt får denne feilmeldingen, kan det være et problem med tilbudet på Xbox Live. Kontakt kundestøtte for Xbox.

Løsning 2: Slett innholdet og last det ned på nytt

Slett alle aktive nedlastinger fra skjermen for aktive nedlastinger, slett alt delvis nedlastet innhold, og prøv deretter å laste ned innholdet på nytt. Slik gjør du det:

 1. Trykk Guide-knappen på kontrolleren.
 1. Gå til Games & Apps.
 2. Velg Active Downloads, og deretter Cancel All.

Nå når de aktive nedlastingene er avbrutt, sletter du alt delvis nedlastet innhold. Slik gjør du det:

 1. Trykk på Guide-knappen på kontrolleren, og gå til Settings.
 2. Velg System Settings.
 3. Velg Storage, og velg deretter lagringsenheten.
 4. Trykk X på kontrolleren for å få sletteforslag.
 5. Bla gjennom forslagene og slett alt innhold som har et gult utropstegn. Utropstegnet angir innhold som er ufullstendig eller skadet.

Nå når det delvis nedlastede innholdet har blitt slettet, prøver du å laste ned innholdet på nytt. Slik gjør du det:

 1. Gå til Settings-huben og velg Account.
 2. Velg Download History.
 3. Velg artikkelen du hadde problemer med å laste ned.
 4. Velg Download Again.

Hvis hele innholdet fortsatt ikke blir lastet ned, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Kontroller at du er koblet til Xbox Live

Test tilkoblingen til Xbox Live for å sjekke at det ikke er problemet. Slik gjør du det:

 1. Trykk Guide-knappen på kontrolleren (Xbox-knappen midt på kontrolleren).
 2. Gå til Settings, og velg deretter System Settings.
 3. Velg Network Settings.
 4. Velg det trådløse nettverket eller Wired Network hvis du blir bedt om å gjøre det.
 5. Velg Test Xbox Live Connection.
 6. Velg Yes hvis du får spørsmål om du vil oppdatere programvaren i konsollen.

Når du er koblet til Xbox Live, ser skjermen din slik ut:

Hvis du er koblet til Xbox Live og fortsatt ikke kan laste ned innholdet, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Kontroller faktureringsinformasjonen

Selv om du ikke foretok et kjøp, kan du logge på Microsoft-kontoen din og kontrollere at all faktureringsinformasjon er oppdatert. Feil informasjon kan være til hinder for nedlasting.

Løsning 5: Be om reparasjon

Hvis du ikke kan løse problemet med de foregående løsningene, må Kinect-sensoren repareres. Se Få Xbox-konsollen eller Kinect-sensoren reparert.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilkode 80153003 vises når du laster ned eller kjøper innhold på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?