Feilsøke problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360

Symptomer

Hvis du ikke hører noen når du bruker chat i spill eller privat chat på Xbox 360-konsollen, kan du prøve følgende løsninger.

Løsninger

Løsning 1: Test tilkoblingen.

Du har kanskje et NAT-problem (Network Address Translation). Du kan finne ut dette ved å teste tilkoblingen.
Slik gjør du det:

 1. Gå til Settings på Xbox-dashbordet, og velg deretter System.
 2. Velg Network Settings.
 3. Velg Wired Network eller Wireless Network.
 4. Velg Test Xbox Live Connection.
Network Settings-skjermen, der alternativet Test Xbox Live Connection er uthevet

Det vises en NAT-advarsel som et gult utropstegn nederst på skjermen med testresultatene. Hvis du får en NAT-advarsel, kan du se løsningen for NAT-feil på tilkobling til Xbox Live.

Obs!  NAT påvirker bare muligheten til å koble til og kommunisere med andre spillere. Hvis problemet er relatert til forsinkelse eller hastighet, kan du se løsningen for treg ytelse for Xbox Live.

Hvis du ikke har et NAT-problem, prøver du neste løsning.

Løsning 2: Be vennene dine om å teste tilkoblingen sin.

Få vennene dine (personene du ikke kan chatte med) til å teste sine Xbox Live-tilkoblinger ved å følg trinnene ovenfor.

Hvis vennene dine ikke har en NAT-advarsel, prøver du neste løsning.

Løsning 3: Kontroller personverninnstillingene.

Kontroller at konsollinnstillingene ikke blokkerer talechat.
Slik gjør du det:

 1. Gå til Settings på Xbox-dashbordet, og velg deretter Privacy.
 2. Velg Change Settings.
 3. Velg Customize.
 4. Velg Voice and Text, og velg deretter Everyone eller Friends Only.

Hvis du bruker en barneprofil, blir du bedt om Microsoft-kontoen for voksenkontoen.

Hvis du fortsatt ikke kan chatte med venner, prøver du neste løsning.

Løsning 4: Juster taleinnstillingene.

 1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren.
 2. Gå til Settings.
 3. Velg Preferences.
 4. Velg Voice.
 5. Øk volumet til 10.
 6. Velg Play Through Both under Voice Output.
 7. Se om du kan chatte med vennene dine.
 8. Hvis dette ikke løser problemet, kan du velge Play Through Headset under Voice Output.
 9. Se om du kan chatte med vennene dine.

Hvis du fortsatt ikke kan chatte med venner, prøver du neste løsning.

Løsning 5: Kontroller hodesettilkoblingen og volumet.

 • Kontroller at hodesettet er koblet til. Se Koble hodesettet til Xbox 360-konsollen hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette.
 • Det kan hende at du ikke hører andre spillere hvis volumet på det trådløse hodesettet er stilt lavt. Bruk volum opp-knappen (+) til å øke volumet.
 • Kontroller også at mikrofonbryteren på Xbox 360-hodesettkontakten ikke er satt til Mute.

Hvis du fortsatt ikke kan chatte med venner, prøver du neste løsning.

Løsning 6: Bytt chattekanal.

Hvis du ikke hører vennene dine, må du kanskje bytte kanalen du bruker til å chatte.
Slik gjør du det:

 1. Trykk guideknappen  på håndkontrolleren.
 2. Velg Chat & IM.
 3. Velg chattekanalen du vil snakke i.

Du kan bytte frem og tilbake mellom fire forskjellige chattekanaler ved å bruke disse trinnene.

Hvis du fortsatt ikke kan chatte med venner, prøver du neste løsning.

Løsning 7: Kontroller om du kan chatte når du ikke spiller et spill.

Sjekk om du bare har chatteproblemer med ett bestemt spill. Du gjør dette ved å starte en privat chat når du ikke spiller et spill (se Løsning 6: Bytte chattekanal for trinn).

Hvis problemet bare oppstår med ett bestemt spill, se i spillhåndboken for å se om du må trykke en bestemt knapp for å snakke med andre spillere når du spiller.

Løsning 8: Hvis du bruker Kinect-sensoren til å chatte, kontrollerer du innstillingene og kalibreringen for den.

Hvis du bruker Kinect-sensoren som en chatmikrofon, kan du også prøve følgende løsninger:

Sjekk innstillingen for Kinect-mikrofonen

Hvis du bruker mikrofonen i Kinect-sensoren for å chatte, må du kontrollere at det ikke er koblet hodesett til konsollen (kablet eller trådløst). Kontroller deretter at chatmikrofonen på Kinect-sensoren er slått på.

Slik slår du på Kinect-chatmikrofonen:

 1. Logg på Xbox Live.
 2. Trykk guideknappen på håndkontrolleren.
 3. Velg Chat & IM.
 4. Kontroller at Kinect-mikrofonen er satt til On.

Hvis denne løsningen ikke virket, prøver du neste løsning.

Bruk Kinect-lydfeilsøkingen.

Kalibrer Kinect-sensoren for tale og lyd ved å bruke Kinect-lydfeilsøkingen. Få vennene dine på Xbox Live til å prøve å bruke Kinect-lydfeilsøkingen også.

Løsning 9: Søk etter statuskoden.

Hvis du får en feilkode eller en statuskode når du prøver å bruke Xbox Live-chat, søker du etter koden på Søk etter feilkoder og statuskoder.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke problemer med Xbox Live-chat på Xbox 360, som du leste om, eller om et annet problem?