Koble til og feilsøke Bluetooth på den trådløse Xbox-kontrolleren.

Den trådløse Xbox-kontrolleren kan ha støtte for tilkobling til enheten via Bluetooth. Kontrolleren har denne funksjonaliteten hvis den ser ut som den nederst i denne illustrasjonen:

En illustrasjon som viser to trådløse Xbox-kontrollere. Den nederste kontrolleren, med plast rundt Xbox-knappen inkludert på fremsiden av kontrolleren, er den som støtter Bluetooth.

På kontrollere som støtter Bluetooth, er plasten rundt Xbox-knappen en del av fronten av kontrolleren. På kontrollere uten Bluetooth er plasten rundt Xbox-knappen en del av toppen, der skulderknappene er.

Obs!  

 • Bluetooth krever en PC som kjører den siste Windows-oppdateringen.
 • Oppdater kontrolleren din for best mulig ytelse.
 • Den trådløse Xbox-kontrolleren kan kobles til via Bluetooth til mange PC-er, nettbrett, bærbare datamaskiner og VR/AR-headsett. Påliteligheten er imidlertid avhengig av enhetens Bluetooth-kort, og opplevelser kan variere.
 • Bluetooth støtter ikke tilleggsutstyr, for eksempel headset, chatpader eller Xbox Stereo Headset-adapteren.
 • Det anbefales at du bare har én trådløs kontroller tilkoblet via Bluetooth. Du kan kanskje koble flere kontrollere til enheten med Bluetooth, men ytelsen kan variere avhengig av enheten.

På denne siden

Pare kontrolleren til en Windows-enhet

 1. Sørg for at du har oppdatert PC-en og kontrolleren.
 2. Slå på kontrolleren din ved å trykke på Xbox-knappen .
 3. Trykk på og hold tilkoblingsknappen på kontrolleren i tre sekunder.
En illustrasjon som viser tilkoblingsknappen på den trådløse Xbox-kontrolleren.
 1. Velg Start-knappen på PC-en, og velg deretter Innstillinger > Enheter > Bluetooth.
 2. Slå Bluetooth , slik at den kan oppdage Bluetooth-enheter.
 3. Velg Legg til Bluetooth eller annen enhet.
 4. Legg til en enhet-skjermen velger du Bluetooth og venter på at Trådløs Xbox-kontroller skal vises på listen over enheter.
Et bilde som viser Legg til en enhet-melding når en enhet kobles til via Bluetooth.
 1. Når kontrolleren gjenkjennes, velger du den. Du vil se Enheten er klar til bruk! når kontrolleren er tilkoblet.
Et bilde som viser Enheten er klar til bruk!-meldingen når en enhet kobles til via Bluetooth.

Obs!  Hvis du kobler kontrolleren til PC-en mens du bruker Xbox Wireless-adapteren for Windows 10, må du passe på å velge Alt annet i trinn 7 og følge trinn 8.

Et bilde som viser Alt-alternativet når en enhet kobles til via Bluetooth.

Pare kontrolleren til en Android-enhet

Obs!  Når du bruker Xbox-kontrolleren med en mobil enhet, kan det hende ytelsen varierer avhengig av enheten og versjonen av det mobile operativsystemet.

 1. Sørg for at du har oppdatert kontrolleren.
 2. Slå på kontrolleren din ved å trykke på Xbox-knappen .
 3. Trykk på og hold tilkoblingsknappen på kontrolleren i tre sekunder.
En illustrasjon som viser tilkoblingsknappen på den trådløse Xbox-kontrolleren.
 1. På Android-enheten åpner du Bluetooth ved å gå til Apper > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth > Slå på.
 2. Et vindu på telefonen viser en liste over Bluetooth-enheter i nærheten som er aktive for paring. Velg Trådløs Xbox kontroller fra listen.
 3. Når kontrolleren er sammenkoblet, ser Tilkoblet under den trådløse Xbox-kontrolleren.

Hvis du har problemer med å pare eller bruke den trådløse Xbox-kontrolleren med Android-enheten din, kan du se nettstedet til enhetsprodusenten.

Pare kontrolleren til en iOS-enhet

Obs!  Når du bruker Xbox-kontrolleren med en mobil enhet, kan det hende ytelsen varierer avhengig av enheten og versjonen av det mobile operativsystemet.

Slik parer du Apple-enheten via Bluetooth:

 1. Gå til Innstillinger > Bluetooth på Apple-enheten.
 2. Pass på at Bluetooth er slått på.
 3. Slå på den trådløse Xbox-kontrolleren ved å trykke på Xbox-knappen . Hvis du den allerede er koblet til en Xbox, må du slå av kontrolleren og trykke på og holde tilkoblingsknappen i noen sekunder.
En illustrasjon som viser tilkoblingsknappen på den trådløse Xbox-kontrolleren.
 1. De tilgjengelige enhetene blir lastet inn. Velg Trådløs Xbox-kontroller.
 2. Vent til kontrolleren og Apple-enheten vises som sammenkoblet.

Hvis du har problemer med å pare eller bruke den trådløse Xbox-kontrolleren med Apple-enheten din, kan du se nettstedet til enhetsprodusenten.

Feilsøke problemer med Bluetooth i Windows 10

Kontrolleren kobles ikke til eller kobles fra uventet når Bluetooth brukes

Obs!  Hvis enhetsressursene blir brukt til andre aktiviteter, kan det ta opptil to minutter for enheten din å gjenkjenne og/eller pare kontrolleren via Bluetooth. Hvis enheten ikke ser ut til å gjenkjenne og/eller parer kontrolleren via Bluetooth, venter du noen minutter og ser om problemet løses.

Løsning 1: Kjør feilsøkingsprogrammet for Bluetooth på Windows 10.

 1. Gå til Start , og skriv inn «Bluetooth» i søkefeltet Finn en innstilling.
 2. Velg Finn og løs problemer med Bluetooth-enheter.
 3. Velg Neste og kjør feilsøkingsprogrammet.
Et bilde viser skjermen for feilsøking av Bluetooth i Windows 10 innstillinger.

Løsning 2: Start PC-en på nytt.

Velg Windows-logotasten > På/av > Start på nytt.

Løsning 3: Start kontrolleren på nytt.

 1. Slå av kontrolleren ved å trykke og holde nede Xbox-knappen i seks sekunder.
 2. Trykk på Xbox-knappen på nytt for å slå den på igjen.

Løsning 4: Par enheten på nytt.

 1. Gå til Innstillinger > Enheten > Bluetooth.
 2. Velg kontrolleren og deretter Fjern enhet.
 3. Trykk på tilkoblingsknappen på kontrolleren.
 4. Velg kontrolleren, og velg deretter Par.

Jeg kan ikke høre noe i stereo- eller chat-headset

Når kontrolleren er koblet til via Bluetooth, støttes ikke lydenheter. For å bruke et hodesett må du koble kontrolleren direkte til PC-en ved hjelp av en USB-kabel eller trådløs Xbox-adapter for Windows 10, eller koble lydenheten direkte til PC-en.

Xbox-knappen på kontrolleren blinker langsomt, eller blinker raskt hele tiden, og reagerer ikke når Bluetooth brukes

Løsning 1: Kjør feilsøkingsprogrammet for Bluetooth på Windows 10.

 1. Gå til Start , og skriv inn «Bluetooth» i søkefeltet Finn en innstilling.
 2. Velg Finn og løs problemer med Bluetooth-enheter.
 3. Velg Neste og kjør feilsøkingsprogrammet.

Løsning 2: Start PC-en på nytt.

Velg Windows-logotasten > På/av > Start på nytt.

Løsning 3: Fjern forstyrrelser.

Flytt nærmere PC-en, og fjern potensielle forstyrrelser (for eksempel fra mobiltelefoner eller andre Bluetooth-enheter).

Løsning 4: Par enheten på nytt.

 1. Gå til Innstillinger > Enheten > Bluetooth.
 2. Velg kontrolleren og deretter Fjern enhet.
 3. Trykk på tilkoblingsknappen på kontrolleren.
 4. Velg kontrolleren, og velg deretter Par.

Jeg blir bedt om et passord ved paring via Bluetooth

Start kontrolleren på nytt for å løse dette problemet.

 1. Slå av kontrolleren ved å trykke og holde nede Xbox-knappen i seks sekunder.
 2. Trykk på Xbox-knappen på nytt for å slå den på igjen.
 3. Koble kontrolleren til PC-en med en USB-kabel eller den trådløse Xbox-adapteren for Windows 10.

Inndataene mine registreres ikke når jeg er koblet til via Bluetooth

Løsning 1: Sjekk kontrolleren ved å bruke en annen app.

Se om kontrolleren fungerer som den skal med en annen app. Hvis den gjør det, er det sannsynlig at appen du prøver å bruke, ikke støtter Bluetooth. Kontakt apputvikleren for å finne ut om den er kompatibel med Bluetooth.

Løsning 2: Bruk en USB-kabel.

Prøv å bruke kontrolleren med en USB-kabel. Hvis kontrolleren fungerer, er problemet med Bluetooth-tilkoblingen.

Løsning 3: Prøv å koble til på nytt.

Prøv å koble til den trådløse Xbox-kontroller på nytt, og pass på at du trykker og slipper tilkoblingsknappen.

Feilsøke Bluetooth-problemer på mobile enheter

Kontrolleren kobles ikke til eller kobles fra uventet når Bluetooth brukes

Løsning 1: Start kontrolleren på nytt.

 1. Slå av kontrolleren ved å trykke og holde nede Xbox-knappen i seks sekunder.
 2. Trykk på Xbox-knappen på nytt for å slå den på igjen.

Løsning 2: Par enheten på nytt.

 1. Gå til Apper > Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth.
 2. Velg kontrolleren og velg deretter tannhjulsymbolet ved siden av enhetsnavnet.
 3. En ny boks åpnes. Velg Koble fra. Bluetooth-enheten blir koblet fra Android-telefonen.
 4. Trykk på tilkoblingsknappen på kontrolleren.
En illustrasjon som viser tilkoblingsknappen på den trådløse Xbox-kontrolleren.
 1. Velg kontrolleren, og velg deretter Par.

Løsning 3: Start telefonen på nytt.

 1. Lås opp enhetsskjermen ved å trykke på Av/på-knappen én gang.
 2. Hold nede På/av-knappen.
 3. Trykk på På/av-knappen for å starte telefonen på nytt.

Obs!  Hvis telefonressursene blir brukt til andre aktiviteter, kan det ta opptil to minutter for telefonen din å gjenkjenne og/eller pare kontrolleren via Bluetooth. Hvis det oppstår en forsinkelse, venter du opptil to minutter for å se om problemet løses.

Jeg kan ikke høre noe i stereo- eller chat-headset

Når kontrolleren er koblet til via Bluetooth, støttes ikke lydenheter tilkoblet gjennom kontrolleren. Hvis du vil bruke et headsett, kobler du det direkte til telefonen.

Jeg koblet en trådløs Xbox-kontroller til telefonen via Bluetooth, men mange knapper ser ikke ut til å fungere

Hvis det ser ut som om kontrolleren ikke fungerer som den skal, for eksempel at en knapp utfører handlingene til en annen knapp (høyre skulderknapp fungerer for eksempel som menyknappen), må du sannsynligvis oppdatere kontrolleren. Hvis du vil oppdatere kontrolleren med enten en Xbox One-konsoll eller en Windows 10-PC, kan du se Oppdater den trådløse Xbox-kontrolleren.

Hvordan slår jeg av kontrolleren når den er koblet til en telefon via Bluetooth?

Hvis du vil slå av kontrolleren, trykker du på og holder inne Xbox-knappen i fem til ti sekunder til kontrolleren slås av.

Xbox-knappen på kontrolleren tar meg tilbake til Android-startskjermen

Hvis kontrolleren ikke er oppdatert til den nyeste fastvaren, kan det hende at du får opp Android-startskjermen i stedet for Xbox-guiden når du trykker på kontrollerens Xbox-knapp .

Løsning 1: Oppdater kontrollerens fastvare.

Kontroller at kontrolleren er oppdatert til versjon 4.8.1908 eller nyere. Hvis du vil oppdatere kontrolleren, kan du se Oppdater den trådløse Xbox-kontrolleren.

Løsning 2: Koble fra kontrolleren og pare kontrolleren til enheten på nytt.

 1. Gå til Apper > Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth.
 2. Velg kontrolleren og velg deretter tannhjulsymbolet ved siden av enhetsnavnet.
 3. En ny boks åpnes. Velg Koble fra. Bluetooth-enheten blir koblet fra Android-telefonen.
 4. Trykk på tilkoblingsknappen på kontrolleren.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Koble til og feilsøke Bluetooth på den trådløse Xbox-kontrolleren., som du leste om, eller om et annet problem?