Bruke Xbox One Stereo Headset-adapteren med Windows 10

Med Xbox One Stereo Headset-adapteren kan du koble et kompatibelt snakke- eller stereoheadsett til Xbox One-kontrolleren, slik at du kan justere lyden på en Windows 10-enhet uten å ta hendene vekk fra kontrolleren.

Pakken med Xbox One Stereo Headset-adapteren inneholder følgende:

 • Xbox One Stereo Headset-adapter
 • Overgang fra 2,5 mm til 3,5 mm
 • USB-kabel til oppdatering av kontroller
 • Hurtigstartveiledning og brukerhåndbok
En illustrasjon av Xbox One Stereo Headset-adapteren

Obs!

 • Fra juni 2015 har trådløse Xbox One-kontrollere en 3,5 mm port slik at du kan koble en standard lydkabel på 3,5 mm direkte til kontrolleren.
 • Ikke alle headsett er kompatible med Xbox One Stereo Headset-adapteren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble et kompatibelt headsett til Xbox One.
 • Bluetooth støtter ikke tilbehør, inkludert headsett. Du får best resultat hvis du kobler headsettet direkte til PC-lyden når du er tilkoblet ved hjelp av Bluetooth.

Antall Xbox-kontrollere som kan være tilkoblet samtidig

Plattform

Via trådløs Xbox og USB

Via Bluetooth

Xbox One-konsoll

Bare trådløs Xbox-kontroller – 8

Trådløs Xbox-kontroller og Xbox Chat Headset – 4

Trådløs Xbox-kontroller og stereoheadsett for Xbox – 2

Støttes ikke

Windows 10

Bare trådløs Xbox-kontroller – 8

Trådløs Xbox-kontroller og Xbox Chat Headset – 4

Trådløs Xbox-kontroller og stereoheadsett for Xbox – 2

Obs!  Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows.

Bare trådløs Xbox-kontroller – 1

Obs!  Krever jubileumsutgaven av Windows 10 og trådløs Xbox-kontroller med Bluetooth.

Windows 8.1

Bare trådløs Xbox-kontroller – 4

(lyd gjennom kontrolleren støttes ikke)

Obs!  Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows

Støttes ikke

Windows 7

Bare trådløs Xbox-kontroller – 4

(lyd gjennom kontrolleren støttes ikke)


Obs! 
Trådløs tilkobling krever trådløs Xbox-adapter for Windows.

Støttes ikke

På denne siden

Slik konfigurerer du adapteren for stereoheadsett og et headsett

Følg denne fremgangsmåten for å koble til Xbox One Stereo Headset-adapteren og et headsett:

 1. Følg trinnene under Oppdatere kontrolleren for Xbox One for å sikre at kontrolleren er klar til å fungere sammen med adapteren for stereoheadsett.
 2. Sett inn adapteren for stereoheadsett i bunnen av Xbox One-kontrolleren.
 3. Sett inn lydpluggen fra headsettet i bunnen av headsettadapteren. Adapteren støtter følgende headsettyper med 3,5 mm lydplugg:
  • Et headsett med én 3,5 mm lydplugg.
  • Et headsett med to 3,5 mm lydkabler (CITA-standarden).
  • Et headsett der snakkingen skjer via en 3,5 mm lydkabel og spillyden går gjennom en egen kabel med RCA-kontakter eller optiske kontakter. (Det er bare snakkingen som går gjennom adapteren for stereoheadsettet. Når det gjelder RCA-kontakter / optiske kontakter [spillyd], følger du produsentens instruksjoner om tilkobling til konsollen.)
  • Et kabelbasert headsett for Xbox 360 med en 2,5 mm lydkabel. Koble til adapteren for stereoheadsett ved å bruke overgangen fra 2,5 mm til 3,5 mm som følger med Xbox One Stereo Headset-adapteren.

Obs!

 • Trådløse headsett for Xbox 360 er ikke kompatible med Xbox One.
 • Tidlige utgaver av Xbox 360-headsettet med følgende adapter fungerer ikke, på grunn av utformingen til kontakten.
En illustrasjon av en tidlig headsettadapter for Xbox 360

Slik bruker du adapteren for stereoheadsett

Knapper på Xbox One Stereo Headset-adapter
En illustrasjon av Xbox One Stereo Headset-adapter der kontrollene er nummerert for å samsvare med teksten som vises under bildet
 1. Spillbalanse
 2. Snakkebalanse
 3. Volum opp
 4. Volum ned
 5. Demp

Balanse mellom spill/snakking: Disse to knappene brukes til å justere balansen mellom spill- og snakkelyden. Balansen er som standard 50/50, men du kan justere den til hva som helst mellom 100/0 og 0/100 Hvis du for eksempel vil ha høyere spillyd enn snakking, trykker du knappen med kontrollersymbolet til du når ønsket lydnivå. Du hører en lyd når du har nådd 100 prosent.

Demp: Denne knappen brukes til å dempe snakkingen din, slik at andre brukere ikke kan høre deg. Den demper ikke lyd fra spill/musikk/apper. Denne knappen lyser oransje for å angi at snakkingen din er dempet. Den lyser bare hvis headsettet er koblet til adapteren.

Volum: Knappene for å øke og redusere volumet brukes til å justere all innkommende lyd til headsettet, inkludert spill- og snakkelyd. Hvis du ikke vil øke spill- og snakkelyden like mye, justerer du lydbalansen mellom spill/snakking (se «Balanse mellom spill/snakking» ovenfor).

Problemer med og spørsmål om adapteren for stereoheadsett

Hvis du har et spørsmål om eller problemer med å bruke Xbox One Stereo Headset-adapteren, kan du se følgende emner.

Adapteren for stereoheadsett fungerer ikke

Hvis adapteren for stereoheadsett ikke fungerer som den skal, kontrollerer du følgende:

 • Har du oppdatert programvaren for kontrolleren slik at den støtter adapteren for stereoheadsett?
 • Kontroller at kontrolleren har nye batterier. Etter hvert som batteriene blir svake, blir enkelte funksjoner på kontrolleren som lyd og vibrering slått av for å spare strøm.
 • Kontroller at du har koblet headsettadapteren skikkelig til kontrolleren og har satt lydpluggen på 3,5 mm fra headsettet helt inn i headsettadapteren. Du vet at alt er koblet skikkelig til hvis dempeknappen lyser når du trykker den. Hvis dempelyset tennes og du har oppdatert kontrolleren, men headsettet ikke fungerer, ser du i brukerhåndboken eller kontakter produsenten.
 • Prøv adapteren for stereoheadsett på en annen kontroller hvis du kan. Hvis adapteren fungerer på den andre kontrolleren, kan du prøve å oppdatere den første kontrolleren på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du bytte kontrolleren. Gå til Støtte for enheter for å bestille en ny.
 • Bluetooth støtter ikke tilbehør, inkludert headsett. Du får best resultat hvis du kobler headsettet direkte til lydkontakten på PC-en når du er tilkoblet ved hjelp av Bluetooth.

Kontrolleren kobler ikke til etter at jeg har satt inn adapteren for stereoheadsettet

Hvis Xbox One-kontrolleren ikke fungerer eller blir frakoblet når du setter inn adapteren for stereoheadsettet, må du koble fra adapteren og deretter oppdatere kontrolleren uten adapteren. Når kontrolleren er oppdatert, setter du inn adapteren for stereoheadsettet i kontrolleren igjen. Hvis du blir bedt om å installere enda en oppdatering for adapteren, installerer du den oppdateringen også.

Obs!  Denne rettingen ble oppdatert i systemoppdateringen for Xbox One i juni 2014. Hvis du tidligere prøvde å oppdatere kontrolleren uten hell, kan du prøve på nytt nå.

Hvis kontrolleren fortsatt kobler seg fra etter at du har oppdatert den, trenger du en ny kontroller. Gå til Støtte for enheter for å bestille en ny.

Spill- eller snakkelyden er for høy

Hvis både spill- og snakkelyden er koblet til adapteren, bruker du knappen for spillbalanse eller snakkebalanse til å øke eller redusere lydnivåene etter behov.

Adapteren for stereoheadsett er ødelagt

Hvis Xbox One Stereo Headset-adapteren er ødelagt, kan du bestille et nytt fra Støtte for enheter.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke Xbox One Stereo Headset-adapteren med Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?