Del denne siden

Justere innstillinger for Spill-DVR i Windows 10

For at du skal kunne ta opp video, lyd og skjermbilder slik du vil ha dem, har vi laget innstillinger for hurtigtaster, bakgrunnsopptak, videokoding og annet. Denne artikkelen beskriver innstillingene som er tilgjengelige via Xbox-appen og spillraden.

På denne siden

Innstillinger for Spill-DVR i Xbox-appen

Hvis du vil åpne innstillingene for Spill-DVR i Xbox-appen, åpner du først Xbox-appen. Velg Innstillinger, og velg deretter Spill-DVR for å vise følgende kategorier:

Hurtigtaster
Bakgrunnsopptak
Spillklipp
Lagring av skjermklipp
Lyd
Videokoding

Hurtigtaster

Det finnes standard hurtigtaster for Spill-DVR i Windows 10, og du kan også angi dine egne innstillinger. Når du angir din egen hurtigtast, fungerer fortsatt standard hurtigtast.

Hurtigtaster du kan angi, omfatter følgende:

Åpne spillraden brukes til å åpne spillraden mens du spiller et spill.
Ta det opp brukes til å lagre de siste øyeblikkene med spilling som et videoopptak, hvis Bakgrunnsopptak er aktivert.
Start/stopp opptak brukes til å starte et videoopptak eller avslutte et som allerede tas opp.
Ta skjermbilde brukes til å ta et skjermbilde.
Vis/skjul opptakstidtakeren brukes til å vise lengden på gjeldende opptak eller skjule den hvis den forstyrrer.
Mikrofonopptak aktivert/deaktivert brukes til å ta opp lyd gjennom mikrofonen, slik at du kan legge til kommentarer i videoen.

Slik lagrer du egendefinerte hurtigtaster:

  1. Hvis du vil angi din egen hurtigtast, velger du feltet Dine snarveier og trykker tastene du vil bruke for den aktuelle funksjonen. Hurtigtaster må bestå av minst CTRL, SKIFT eller ALT pluss minst én annen tast.
  2. Hvis du trykker taster som allerede er tilordnet en vanlig funksjon, for eksempel CTRL+C for kopier, vises de ikke i feltet.
  3. Hvis du vil fjerne en av hurtigtastene, velger du avbruddsikonet ved siden av hurtigtasten.
  4. Velg Lagre på slutten av Hurtigtaster-delen for å lagre hurtigtastene.

Obs! 
Hvis du vil se eller endre hurtigtastene i spillraden, åpner du Spillrad og Innstillinger, og deretter velger du Snarveier-fanen. Gå til Innstillinger for Spill-DVR i spillraden.

Bakgrunnsopptak

Bakgrunnsopptak er for når det skjer noe fantastisk og du skulle ønske at du hadde tatt opp. Når du aktiverer denne funksjonen (den er deaktivert som standard), overvåker den de siste øyeblikkene med spilling, slik at du kan ta opp øyeblikket før det blir borte for alltid.

Obs! 
Bakgrunnsopptak kan påvirke spillytelsen siden noen av PC-ressursene brukes til å ta opp spillet i bakgrunnen.

Når Bakgrunnsopptak er aktivert, kan du justere følgende:

  • Hvor langt klippet skal være, ved å bruke Ta opp siste [tidsperiode]. Velg tidsperioden for å se de tilgjengelige alternativene.
  • Hvorvidt Bakgrunnsopptak skal kjøre når du bruker batteri, siden det brukes mer strøm enn ved vanlig opptak.
  • Hvorvidt Bakgrunnsopptak skal kjøre når du bruker en trådløs skjerm, siden GPU-ressurser brukes.

Obs! 
Hvis du vil vise eller endre innstillingene for bakgrunnsopptak i spillraden, åpner du Spillrad. Du finner Bakgrunnsopptak i Generelt-fanen. Gå til Innstillinger for Spill-DVR i spillraden.

Spillklipp

Angi lengste opptakstid for et klipp, slik at det lagres automatisk når det når denne lengden. Velg tidsperioden for å se de tilgjengelige alternativene.

Obs! 
Hvis du vil endre lengste opptakstid i spillraden, åpner du Spillrad. Du finner Klipp i Generelt-fanen. Gå til Innstillinger for Spill-DVR i spillraden.

Lagre skjermklipp

Når du lagrer skjermklipp, vises mappen som skjermbildene og spillklippene lagres i. Velg Åpne mappe hvis du vil se disse filene.

Lyd

Lyd lar deg ta opp med eller uten lyder fra spillet og mikrofonen, og lar deg velge lydkvaliteten.

  • Hvis du vil ta opp spillyder med spillklippene, aktiverer du Ta opp lyd under opptak av spillklipp.
  • Hvis du vil velge en annen lydkvalitet enn standardinnstillingen, velger du alternativet ved siden av Lydkvalitet.
  • Hvis du vil ta opp kommentarene dine via mikrofonen, aktiverer du Ta opp mikrofonen min når jeg tar opp spillklipp.

Obs!  Hvis du vil endre lydinnstillingene i spillraden, åpner du Spillrad. Alle lydinnstillingene er i Lyd-fanen. Gå til Innstillinger for Spill-DVR i spillraden.

Videokoding

Videokoding lar deg velge videokvalitet og oppløsning. Videokvalitet styrer både bildefrekvens (fps) og bithastighet (Mbps eller megabit per sekund). Kvaliteten på spillklipp er som standard 10 Mbps i 1080p og 4,5 Mbps i 720p, og en bildefrekvens på 30 fps.

Velg blant alternativene for Videokvalitet: Standard (30 fps, lavere bithastighet), Høy (30 fps, høyere bithastighet) eller Veldig høy (60 fps, høyere bithastighet). Opptak i 60 fps er bare tilgjengelig i jubileumsutgaven av Windows 10.

Høyere kvalitet og oppløsning gjør at PC-en belastes mer, noe som kan redusere ytelsen. Veldig høy anbefales bare for kraftige spillmaskiner. Du kan finne de beste innstillingene for systemet ditt ved å teste dem.

Den høyeste videooppløsningen er spilloppløsningen, opptil 1080p. Spillklipp blir tatt opp i oppløsningen som er angitt i spillet, opptil 1080p. Når det gjelder spill som spilles i en høyere oppløsning, blir spillklipp skalert ned til det valgte nivået.

Slik fungerer videokvalitet og videooppløsning sammen:

Oppløsning

720p

1080p

Kvalitet

Standard
(30 fps, lavere bithastighet)

4,5 Mbps

10 Mbps

Høy
(30 fps, høyere bithastighet)

9 Mbps

20 Mbps

Veldig høy
(60 fps, høyere bithastighet)

9 Mbps

20 Mbps

Innstillinger for Spill-DVR i spillraden

Du åpner innstillingene i spillraden ved å trykke Windows-logotasten+G og deretter velge Innstillinger. Spillraden har enkelte innstillinger som også er i innstillingene i Xbox-appen. Når du angir disse innstillingene på det ene stedet, påvirkes de på det andre stedet.

Det er tre faner på Innstillinger-skjermen: Generelt, Snarveier og Lyd.

Generelt

Innstillingene for Bakgrunnsopptak i spillraden er de samme som innstillingene i Xbox-appen, som er beskrevet tidligere. Gå til Bakgrunnsopptak hvis du vil vi ha informasjon.

Klipp-innstillingen i spillraden er den samme som Spillklipp-innstillingen i Xbox-appen, som er beskrevet tidligere. Gå til Spillklipp hvis du vil ha informasjon.

Velg Vis tips når jeg starter et spill hvis du vil vite mer om hvordan du bruker spillraden hver gang du starter den.

Velg Åpne Spillraden ved å bruke på kontrolleren hvis du vil ha rask tilgang til spillraden med ett trykk fra Xbox One-kontrolleren.

Velg Vis spillraden når jeg spiller fullskjermspill som Microsoft har bekreftet hvis du vil at spillraden skal vises over fullskjermspillet mens du spiller det.

Velg Husk dette som et spill hvis du vil at spillraden skal huske at programmet du åpnet den med, er et spill som kan tas opp ved hjelp av spillraden.

Snarveier

Snarveier i spillraden er de samme som innstillingene for Hurtigtaster i Xbox-appen, som er beskrevet tidligere. Gå til Hurtigtaster hvis du vil ha informasjon.

Lyd

Innstillingene for Lyd i spillraden er de samme som Lyd-innstillingene i Xbox-appen, som er beskrevet tidligere. Gå til Lyd hvis du vil ha informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Justere innstillinger for Spill-DVR i Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden