Servertilkobling for Xbox Live i Windows 10 blokkeres

Hvis du ikke hører vennene dine på nettet eller ikke kan delta i eller være vert for et flerspillerspill på Xbox Live, går du til Innstillinger > Spilling > Xbox-nettverk i Windows og sjekker Servertilkobling.

Hvis det står Blokkert, kunne ikke PC-en opprette en Teredo IPsec-tilkobling til tjenestekvalitetsserveren (QoS-serveren). Hvis det også står Teredo kan ikke kvalifiseres ved siden av NAT-type, går du først til feilsøkingssiden for Teredo for å løse dette problemet. Deretter ser du om Servertilkobling ikke lenger vises som Blokkert.

Det kan hende at en Teredo IPsec-tilkobling til QoS-serveren ikke kan opprettes når Windows-brannmuren er deaktivert, når sikkerhetsprogramvare har endret konfigurasjonen av Windows-brannmuren, eller når nødvendige Windows-tjenester er deaktivert eller stoppet. Når PC-en ikke kan opprette en Teredo IPsec-tilkobling, kan du ikke bruke tjenesten Xbox Live-partychat eller spille flerspillerspill på Xbox Live.

Obs! Teredo IPsec-tilkobling er bare nødvendig for Xbox Live-partychat og flerspillerfunksjoner. Hvis spillet ditt ikke bruker Xbox Live-tjenesten, kan du se kundestøttesiden for spillet for å få hjelp med problemer knyttet til chat og flerspillermodus.

Løsninger

Prøv løsningene nedenfor i angitt rekkefølge. Gå videre til neste løsning bare hvis den forrige ikke løste problemet.

Løsning 1: Kontroller at du har en Internett-tilkobling.

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Se Internett-tilkobling under Xbox Live flerspiller, og kontroller at det står Tilkoblet.

Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, må du ordne dette før du fortsetter med ytterligere feilsøking.

Løsning 2: Kontroller at Windows-brannmur er aktivert, og at standardpolicyen er aktiv.

Windows-brannmur kreves for å kunne opprette en Teredo IPsec-tilkobling. Selv om du bruker ytterligere sikkerhetsprogramvare og brannmurer, bruker de fleste av disse Windows-brannmuren som fundament. Hvis Windows-brannmuren av en eller annen årsak er deaktivert, må du aktivere den for å kunne bruke Xbox Live-partychat og spille flerspillerspill.

Slik ser du om Windows-brannmur er aktivert:

 1. Skriv inn Windows-brannmur i søkefeltet på verktøylinjen (Cortana).
 2. Velg Windows-brannmur fra søkeresultatene.
 3. Velg Slå Windows-brannmuren på eller av på venstre side av vinduet.
 4. Hvis Slå av Windows-brannmuren er valgt for nettverkstypen din (offentlig, privat eller domene), velger du Aktiver Windows-brannmur og deretter OK.

Du må kanskje starte PC-en på nytt.

Slik ser du om standardpolicyen for Windows-brannmuren er aktivert:

 1. Høyreklikk på Start-ikonet, og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh advfirewall show currentprofile

  Standardpolicyen er aktiv hvis følgende utdata vises:

  Firewall Policy     BlockInbound,AllowOutbound

 3. Hvis AllowInbound er angitt for den innkommende policyen, kan ikke Teredo opprette en IPsec-tilkobling til andre PC-er eller Xbox One-konsoller. Hvis du vil tilbakestille brannmurpolicyen til standarden, kjører du følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy blockinbound,allowoutbound

Løsning 3: Se om du bruker et av følgende sikkerhetsprogrammer.

I enkelte tilfeller har sikkerhetsprogrammene nedenfor forstyrret PC-ens evne til å opprette Teredo IPsec-tilkoblinger. Hvis du har et av disse sikkerhetsprogrammene på PC-en, må du kontrollere at du har oppdatert programvaren til den nyeste versjonen, eller se i støttedokumentasjonen for programmet for å finne ut hvordan du aktiverer Teredo IPsec-tilkobling med programvaren deres.

Løsning 4: Se om standardverdiene for Windows-tjenester som kreves for Xbox Live-partychat og flerspillermodus, er endret.

Det kreves fire nøkkeltjenester for at Xbox Live-partychat og flerspillerspilling skal fungere i Windows 10. Hvis noen av disse tjenestene er deaktivert, må du aktivere dem på nytt.

Slik ser du om de nødvendige Windows-tjenestene er aktivert:

 1. Skriv inn Tjenester i søkefeltet på verktøylinjen (Cortana).
 2. Velg Tjenester fra søkeresultatene.
 3. Kontroller Oppstartstype for følgende tjenester for å sikre at standardverdiene er angitt for dem:
Tjenestenavn Standard oppstartstype
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules Automatisk (Utløserstart)
IP Helper Automatisk
Xbox Live godkjenningsbehandling Manuelt
Xbox Live nettverkstjeneste Manuelt

Hvis noen av tjenestene har fått standardverdiene endret, kan du angi standardverdiene for dem på nytt:

 1. Dobbeltklikk på tjenestenavnet som har fått standardverdien endret, i Tjenester-programmet.
 2. Velg standardverdien fra rullegardinlisten Oppstartstype i vinduet Egenskaper.
 3. Velg Start under Tjenestestatus.
 4. Velg OK for å lagre endringene.

Enkelte programmer konfigurerer PC-innstillinger på nytt i et forsøk på å optimalisere ytelsen og deaktiverer derfor Windows-tjenester som av og til kan påvirke én eller flere av de fire ovennevnte tjenestene. Hvis du bruker et av disse programmene for PC-optimalisering, noterer du deg eventuelle konfigurasjonsendringer det gjør, siden du kanskje må tilbakestille disse innstillingene for å kunne bruke Xbox Live-partychat og flerspillermodus.

Løsning 5: Se om dato og klokkeslett på PC-en er feil.

PC-en må ha en nøyaktig verdi for dato og klokkeslett for å kunne opprette en Teredo IPsec-tilkobling. Du kan enklest sikre at systemet har en nøyaktig verdi for dato og klokkeslett, ved å bruke funksjonen Angi tid automatisk.

 1. Klikk på Start på PC-en, og velg deretter Innstillinger.
 2. Velg Tid og språk > Dato og klokkeslett.
 3. Kontroller under Angi tid automatisk at knappen er satt til .

Løsning 6: Se om PC-en har en brannmurregel som blokkerer Teredo-nettverkstilkobling.

En del VPN-klientprogramvare oppretter en Windows-brannmurregel som blokkerer Teredo-tilkoblinger til regelen fjernes eller deaktiveres, og denne regelen blir ikke alltid slettet når VPN-programvaren avinstalleres.

Slik sjekker du om regelen er angitt på PC-en, og deaktiverer den:

 1. Høyreklikk på Start , og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh advfirewall firewall show rule 4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2

  Hvis du får følgende melding, er ikke brannmurregelen på PC-en:

  No rules match the specified criteria.

 3. Hvis du får en annen melding som viser at brannmurregelen finnes, kjører du følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh advfirewall firewall set rule name="4jxr4b3r3du76ina39a98x8k2" new enable=no

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Servertilkobling for Xbox Live i Windows 10 blokkeres, som du leste om, eller om et annet problem?