Feilsøke lyd i partyer og problemer med flerspillerspill i Windows 10

Hvis du ikke kan høre vennene dine i et Xbox Live-party eller ikke kan bli med i eller være vert for et flerspillerspill ved å bruke Xbox Live i Windows 10, følger du løsningene på denne siden.

På denne siden

Løsning 1: Kontroller statusen for Xbox Live-tjenesten

Hvis det vises noen varsler her, venter du til tjenesten er oppe og går og prøver på nytt:

Xbox Live kjernetjenester: oppe og går
2019-11-15T13:27:21.1256680+00:00

Løsning 2: Kontroller NAT-typen.

Kontroller NAT-typen i fanen Xbox-nettverk på delen Spilling i Windows-innstillinger, og finn ut hvordan du feilsøker den nedenfor.

Slik kontrollerer du NAT-typen:

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Kontroller NAT-typen under Xbox Live flerspiller.

Hvorfor NAT er viktig

En tabell som viser om én Xbox-konsoll kan spille spill sammen med en annen Xbox-konsoll, avhengig av NAT-typen.
ÅPEN NAT MODERAT NAT STRENG NAT
Med en ÅPEN NAT-type kan du spille og være vert for flerspillerspill med andre som har en hvilken som helst NAT-type i nettverket sitt. Med en MODERAT NAT-type kan du spille med enkelte personer. Det kan imidlertid hende at du ikke kan spille med andre, og du blir vanligvis ikke valgt som vert for et spill. Med en STRENG NAT-type kan du spille flerspillerspill med andre som har en ÅPEN NAT-type. Du kan ikke bli valgt som vert for spillet.

 

Feilsøke NAT-typen

NAT-typen kan være i én av fire tilstander. Klikk på den aktuelle koblingen nedenfor basert på tilstanden som vises, for å se feilsøkingstrinnene som kan bidra til å løse problemet.

Åpen Med en Åpen NAT-type er problemet sannsynligvis ikke knyttet til hjemmenettverket. Med en ÅPEN NAT-type skal du kunne spille og være vert for flerspillerspill med andre uansett hvilken NAT-type de har i nettverket sitt. Hvis problemet er at du ikke kan høre eller bli hørt når du snakker med andre i et Xbox Live-party, kontrollerer du at lydmaskinvaren (headsettet, mikrofonen, høyttalerne) fungerer.

Når det gjelder feilsøking av Xbox-headsett, kan du se Tilbehør: headsett.

Moderat eller Streng. Hvis NAT-typen er Moderat eller Streng, kan det være aktuelt å prøve å konfigurere et perimeternettverk (også kalt DMZ), eller du kan prøve viderekobling av port. Du kan bare bruke ett av disse alternativene om gangen. Nedenfor finner du instruksjonene for å konfigurere begge.
Teredo kan ikke kvalifiseres Hvis NAT-typen viser Teredo kan ikke kvalifiseres, kan du se NAT-typen i Windows 10 viser «Teredo kan ikke kvalifiseres» for å feilsøke.

 

Aktivere perimeternettverksfunksjonalitet (også kalt DMZ) på ruteren

Perimeternettverksfunksjonalitet (også kalt DMZ) på en ruter brukes til å fjerne begrensninger på Internett. Dette flytter i hovedsak enheten til et område utenfor nettverksbrannmuren. Du skal kunne koble til Xbox Live, bli med i spill og være vert for spill eller partyer hvis du aktiverer perimeternettverksfunksjonalitet på ruteren.

Obs!  Det er viktig at du bruker en statisk IP-adresse på PC-en når du konfigurerer et perimeternettverk. Bruk ruterens DHCP-reserveringsfunksjon til å angi en statisk IP-adresse, når funksjonen er tilgjengelig. Hvis den ikke er tilgjengelig, må du konfigurere IP-innstillinger manuelt på PC-en først. Du kan bare ha én PC i perimeternettverket. Hvis du har flere PC-er, fungerer denne løsningen bare for én av dem.

Viktig!  Du må ikke bruke en kombinasjon av innstillinger for viderekobling av port, UPnP og perimeternettverk. Hvis denne løsningen ikke løser problemet, må du deaktivere perimeternettverket (DMZ) før du går til neste trinn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer innstillingen for perimeternettverk på ruteren, kan du gå til våre fora for informasjon om nettverksmaskinvare (du finner denne informasjonen under overskriften DMZ for ruteren). Hvis vi ikke har innhold for den spesifikke ruteren, kan du se i ruterdokumentasjonen. Det henvises til en Xbox-konsoll i instruksjonene, men de kan følges på en lignende måte på PC-en.

Obs!  Når du klikker på denne koblingen, åpnes det et nytt nettleservindu, slik at du ikke mister plassen mens du leter etter informasjon om hvordan du konfigurerer nettverksmaskinvaren.

Viktig!  Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår fra bruk av tredjepartsselskapene, -programvaren, -løsningene, -tjenestene og -opplæringen som er oppført på nettstedet. All programvare, alle løsninger, tjenester og all opplæring gis «som forevist» og uten garanti, med mindre dette er gitt av tredjepartsselskapet.

Når du har tilbakestilt ruteren, kan du kontrollere NAT-informasjonen på nytt for å se om dette har løst problemet:

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Velg Kontroller på nytt under Xbox Live flerspiller.
  • Hvis NAT-typen vises som Åpen, er dette den beste tilstanden, og problemet skal være løst.
  • Hvis NAT-typen vises som Moderat, er dette en god tilstand, men du får kanskje fortsatt problemer med å kommunisere eller spille med andre personer som har tilstanden Moderat eller Streng.
  • Hvis NAT-typen vises som Streng, er det denne tilstanden som skaper flest problemer med å kommunisere eller spille med andre personer.
 4. Hvis du fortsatt får problemer, kan du prøve viderekobling av port. Pass på at du gjenoppretter PC-en til de forrige innstillingene først.

  Se Åpne nettverksporter ved hjelp av viderekobling av port for å finne ut hvordan du gjør dette.

Åpne nettverksporter ved hjelp av viderekobling av port

Nettverksmaskinvaren eller brannmuren blokkerer kanskje kommunikasjonen med Xbox Live-serverne.

Hvis du er koblet til et nettverk via arbeidsplassen eller skolenettverket, ber du systemansvarlig om å åpne følgende porter:

 • Port 88 (UDP)
 • Port 3074 (UDP og TCP)
 • Port 53 (UDP og TCP)
 • Port 80 (TCP)
 • Port 500 (UDP)
 • Port 3544 (UDP)
 • Port UDP 4500 (UDP)

Hvis du ikke er koblet til et hjemmenettverk, må du kanskje åpne portene på nettverksmaskinvaren selv via viderekobling av port.

Del 1: Angi en statisk IP-adresse, eller bytt til manuelle IP-innstillinger.

Bruk ruterens DHCP-reserveringsfunksjon til å angi en statisk IP-adresse, når funksjonen er tilgjengelig. Hvis den ikke er tilgjengelig, må du konfigurere IP-innstillinger manuelt på PC-en.

Konfigurere en DHCP-reservering i ruteren

Hvis du vil reservere en statisk IP-adresse for PC-en i nettverksmaskinvaren, kan du gå til DHCP- eller LAN-delen i ruterens brukergrensesnitt og legge til MAC-adressen til PC-en i den reserverte delen.

Vi har også samlet inn informasjon om hvordan du aktiverer DHCP for flere modeller av rutere og gatewayer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til våre fora for informasjon om nettverksmaskinvare for å finne ut hvordan du konfigurerer og oppdaterer den spesifikke nettverksmaskinvaren.

Obs!  Hvis du bruker koblingen ovenfor, åpnes det et nytt nettleservindu, slik at du ikke mister plassen mens du leter etter informasjon om hvordan du konfigurerer nettverksmaskinvaren.

Hvis DHCP-reserveringsfunksjonen ikke er tilgjengelig på ruteren, må du konfigurere IP-innstillinger manuelt på Xbox-konsollen.

Hent datamaskinens IP-innstillinger

Før du åpner porter på nettverksmaskinvaren og konfigurerer den statiske IP-adressen på datamaskinen, må du hente de gjeldende IP-innstillingene fra PC-en:

 1. Klikk Start-ikonet, skriv inn cmd og trykk på Enter.
 2. Skriv inn ipconfig /all i ledeteksten, og trykk på ENTER.
 3. Finn nettverkstilkoblingen (se for eksempel etter noe som heter Ethernet Adapter Local Area Connection eller Wireless Adapter Local Area Connection). Skriv ned nummeret for følgende elementer:
  • IPv4-adresse (eller IP-adresse)
  • Nettverksmaske
  • Standard gateway
  • DNS-server(e)
 4. Finn en unik IP-adresse for PC-en, og skriv den ned. Dette kan du gjøre på en enkel måte ved å øke det siste tallet i datamaskinens IP-adresse med 10. Hvis datamaskinens adresse for eksempel er 192.168.1.2, bruker du 192.168.1.12 for PC-ens unike IP-adresse.  

  Obs!  Hver IP-adresse på nettverket må være unik.

Nå må du angi IP-innstillingene for PC-en.

Angi innstillinger for PC-ens statiske IP-adresse og DNS

 1. Klikk på Start-ikonet og åpne Innstillinger.
 2. Velg Nettverk og Internett.
 3. Velg Nettverks- og delingssenter.
 4. Velg Endre innstillinger for nettverkskort.
 5. Høyreklikk på nettverkstilkoblingen du vil konfigurere, og velg deretter Egenskaper.
 6. Velg Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) og deretter Egenskaper. Dialogboksen Egenskaper for Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) åpnes.
 7. Velg Bruk følgende IP-adresse i Generelt-fanen. Skriv inn IP-adressen du opprettet, i IP-adresse.
 8. Trykk TAB for å sette markøren i Nettverksmaske. Det angis en standardverdi for Nettverksmaske automatisk. Godta standard nettverksmaske, eller skriv inn nettverksmasken du vil bruke.
 9. Skriv inn IP-adressen til standard gateway i Standard gateway.
 10. Skriv inn IP-adressen til DNS-serveren i Foretrukket DNS-server. Hvis du har tenkt å bruke den lokale PC-en som foretrukket DNS-server, skriver du inn IP-adressen til den lokale PC-en.
 11. Skriv inn IP-adressen til den alternative DNS-serveren, i Alternativ DNS-server, hvis du har en. Hvis du har tenkt å bruke den lokale PC-en som en alternativ DNS-server, skriver du inn IP-adressen til den lokale datamaskinen.
 12. Velg OK og deretter Lukk.

Del 2: Åpne porter på ruteren eller gatewayen

Deretter åpner du porter på ruteren eller gatewayen, slik at nettverksmaskinvaren kan kommunisere med Xbox Live-serverne.

Slik åpner du porter:

 1. Åpne nettleseren.
 2. Skriv inn standard IP-adresse for ruteren eller gatewayen på adresselinjen, og trykk på ENTER. Her er standard IP-adresser for noen produsenter av rutere og gatewayer:
  Belkin: 192.168.2.1
  Linksys by Cisco: 192.168.1.1
  D-Link: 192.168.0.1
  NETGEAR: 192.168.0.1. eller 192.168.1.1

  Vi har samlet inn informasjon om hvordan du aktiverer viderekobling av port for flere modeller av rutere og gatewayer. Gå til foraene for informasjon om nettverksmaskinvare for å finne ut hvordan du konfigurerer og oppdaterer den spesifikke nettverksmaskinvaren din. Hvis produsenten ikke er oppført her, kan du se dokumentasjonen eller nettstedet til maskinvareprodusenten for å få hjelp til å finne standard IP-adresse.

 3. Skriv inn brukernavnet og passordet (for ruteren eller gatewayen), og velg deretter OK.

  Obs!  Hvis du ikke vet standard brukernavn og passord, ser du i maskinvareprodusentens dokumentasjon.

 4. Når du er logget på, skal konfigurasjonssiden for ruteren eller gatewayen vises.
 5. Åpne følgende porter:
  • Port 88 (UDP)
  • Port 3074 (UDP og TCP)
  • Port 53 (UDP og TCP)
  • Port 80 (TCP)
  • Port 500 (UDP)
  • Port 3544 (UDP)
  • Port UDP 4500 (UDP)
  • Velg et portnummer mellom 49152 og 65535. Hvis du ikke vil velge en, bruker du bare 60209. (Skriv ned portnummeret du velger å bruke, i del 3.)

Viktig!  Du må ikke bruke en kombinasjon av innstillinger for viderekobling av port, UPnP og perimeternettverk (også kalt DMZ). Hvis du tidligere aktiverte perimeternettverksfunksjonalitet på ruteren, må du deaktivere perimeternettverket før du prøver denne fremgangsmåten.

Viktig!  Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår fra bruk av tredjepartsselskapene, -programvaren, -løsningene, -tjenestene og -opplæringen som er oppført på nettstedet. All programvare, alle løsninger, tjenester og all opplæring gis «som forevist» og uten garanti, med mindre dette er gitt av tredjepartsselskapet.

Del 3: Angi en statisk Teredo-port.

 1. Høyreklikk på Start-ikonet og velg Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh interface Teredo set state client clientport=[nummeret du valgte / 60209]

Når du har åpnet de nødvendige portene på ruteren eller gatewayen og gjort ferdig konfigurasjonen av Teredo-tunnelen, kan du kontrollere NAT-informasjonen på nytt for å se om dette har løst problemet:

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Velg Kontroller på nytt under Xbox Live flerspiller.
  • Hvis NAT-typen vises som Åpen, er dette den beste tilstanden, og problemet skal være løst.
  • Hvis NAT-typen vises som Moderat, er dette en god tilstand, men du får kanskje fortsatt problemer med å kommunisere eller spille med andre personer som har tilstanden Moderat eller Streng.
  • Hvis NAT-typen vises som Streng, er det denne tilstanden som skaper flest problemer med å kommunisere eller spille med andre personer.

Hvis du fortsatt får problemer, kan du prøve å aktivere løsningen perimeternettverk (også kalt DMZ). Pass på at du gjenoppretter PC-en til de forrige innstillingene først. Se Aktivere perimeternettverksfunksjonalitet (også kalt DMZ) på ruteren for å finne ut hvordan du gjør dette.

Hvis du ikke kan løse problemet, gir du oss tilbakemelding ved å bruke koblingen Har du fortsatt problemer? Send oss tilbakemelding under Nettverk i Xbox Console Companion-appen.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Feilsøke lyd i partyer og problemer med flerspillerspill i Windows 10, som du leste om, eller om et annet problem?