NAT-typen i Windows 10 viser «Teredo kan ikke kvalifiseres»

Hvis du ikke kan delta i eller være vert for et flerspillerspill på Xbox Live eller ikke kan koble til en partychatteøkt, klikker du på Start, velger Innstillinger > Spill > Xbox-nettverk og kontrollerer NAT-type.

Hvis det står Teredo kan ikke kvalifiseres, kan ikke PC-en hente en Teredo-IP-adresse.

Teredo er en nettverksprotokoll som brukes til å opprette sikker kommunikasjon mellom klienter og servere, og til å oppnå tilkobling mellom enheter bak rutere som bruker NAT (Network Address Translation).

Det kan oppstå mislykkede forsøk på å hente en Teredo-IP-adresse når det er problemer med Teredo-adapteren, når en enhet på nettverket blokkerer Teredo-protokollen, eller hvis det er installert programvare på PC-en som deaktiverer Teredo-funksjonaliteten. Uten en Teredo-IP-adresse kan du ikke bruke partychat eller spille flerspillerspill på Xbox Live.

Obs! Teredo-IP-adressen er bare nødvendig for Xbox Live-partychat og flerspillerfunksjoner. Hvis spillet ditt ikke bruker Xbox Live-tjenesten, kan du se kundestøttesiden for spillet for å få hjelp med problemer knyttet til chat og flerspillermodus.

Innstillinger for Xbox-nettverk der tilkoblingsstatus, ytelse, flerspillerinformasjon for Xbox Live og NAT-type vises.

Løsninger

Prøv løsningene nedenfor i angitt rekkefølge. Gå videre til neste løsning bare hvis den forrige ikke løste problemet.

Løsning 1: Kontroller at du har en Internett-tilkobling.

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Se Internett-tilkobling under Tilkoblingsstatus, og kontroller at det står Tilkoblet.

Hvis du ikke har en Internett-tilkobling, må du ordne dette før du fortsetter med ytterligere feilsøking.

Løsning 2: Klikk på Reparer-knappen i Xbox-nettverk.

 1. Trykk på Windows-knappen på enheten eller tastaturet, eller du kan velge Windows-ikonet i hjørnet nederst til venstre på hovedskjermen.
 2. Velg Innstillinger > Spilling og deretter Xbox-nettverk.
 3. Velg Reparer. Windows prøver å oppdage og løse kjente problemer med Teredo. Obs! Du må kanskje starte PC-en på nytt for at endringene skal tre i kraft, etter at du har klikket på Reparer-knappen.

Løsning 3: Kontroller om Teredo deaktiveres i registret av et program eller en manuelt konfigurert registerverdi.

Enkelte programmer kan endre nettverksinnstillingene på PC-en for å deaktivere IPv6-nettverkskomponenter (Internet Protocol versjon 6), som kan omfatte Teredo-tunneladapteren. Du kan finne ut om Teredo er deaktivert, ved å kjøre kommandoene nedenfor.

Kontroller registerbanen for iphlpsvc:

 1. Høyreklikk på Start-knappen og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\iphlpsvc\Teredo

  Hvis utdataene inneholder følgende linjer, er Teredo deaktivert:

  Type REG_DWORD 0x4

 3. Du kan aktivere Teredo på nytt ved å kjøre følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh interface Teredo set state type=default

Kontroller registerbanen for TcpIp6:

 1. Høyreklikk på Start-knappen og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TcpIp6\Parameters

  Hvis utdataene omfatter følgende linje og verdien som vises, ikke er 0x0, er kanskje Teredo deaktivert:

  DisabledComponents REG_DWORD 0x8e

 3. Du kan aktivere Teredo på nytt ved å kjøre følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Enkelte programmer kan angi disse registerverdiene for å deaktivere Teredo når de installeres, mens andre kan angi dem hver gang programmet starter. Hvis et av disse programmene er installert på PC-en, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen, eller se i støttedokumentasjonen for det for å finne ut hvordan du aktiverer Teredo-tunnelering med programmet deres.

* Asus Game First Service: Oppdater til nyeste versjon, eller kontakt kundestøtten på http://asus.com/support.

Du kan omgå problemet ved å deaktivere tjenesten og aktivere Teredo på nytt med følgende fremgangsmåte:

 1. Høyreklikk på startknappen, og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommandoer fra ledeteksten for administrator for å deaktivere AsusGameFirstService, stoppe AsusGameFirstService og deretter aktivere Teredo på nytt i registret:
  • sc config AsusGameFirstService start= disabled
  • sc stop AsusGameFirstService
  • reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 0x0

Løsning 4: Kontroller om IP Helper-tjenesten kjører.

For at Teredo skal kunne fungere normalt, må IP Helper-tjenesten starte automatisk og kjøre. Slik kontrollerer du dette:

 1. Klikk på startknappen, og skriv deretter inn Tjenester i søkeboksen.
 2. Velg Tjenester.
 3. Kontroller Oppstartstype for følgende tjeneste for å sikre at standardverdien er angitt for den:

  IP Helper, Oppstartstype: Automatisk

Hvis tjenesten er endret fra standard oppstartstype, kan du tilbakestille den til standardverdien:

 1. Dobbeltklikk på IP Helper i Tjenester-programmet.
 2. I Egenskaper-vinduet velger du Automatisk fra rullegardinlisten Oppstartstype.
 3. Klikk på Start-knappen under Tjenestestatus.
 4. Klikk på OK for å lagre endringene.

Enkelte programmer konfigurerer PC-innstillinger på nytt i et forsøk på å optimalisere ytelsen og deaktiverer derfor Windows-tjenester som av og til kan påvirke IP Helper-tjenesten. Hvis du bruker et av disse programmene for PC-optimalisering, noterer du deg eventuelle endringer det gjør av tjenestekonfigurasjonen, siden du kanskje må tilbakestille disse innstillingene for å kunne bruke Xbox Live-partychat og flerspillermodus.

Løsning 5: Kontroller om en ugyldig verdi er angitt for navnet på Teredo-serveren eller om det blokkeres av en vertsfiloppføring.

For at Teredo skal kunne fungere normalt, må det ha en gyldig verdi for navnet på Teredo-serveren. Slik kontrollerer du dette:

 1. Høyreklikk på startknappen, og velg deretter Ledetekst (administrator).
 2. Kjør følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh interface Teredo show state

  Hvis følgende tekst vises, har du kanskje et ugyldig navn konfigurert på Teredo-serveren eller en vertsfiloppføring konfigurert slik at den blokkerer Teredo:

  kan ikke løse servernavn

Prøv først å tilbakestille navnet på Teredo-serveren til standardverdien ved å kjøre følgende kommando i ledeteksten for administrator:

netsh interface Teredo set state servername=default

Hvis du fortsatt får feilmeldingen kan ikke løse servernavn etter at du har kjørt kommandoen netsh interface Teredo show state på nytt, har du kanskje et program som er konfigurert slik at det blokkerer PC-en fra å koble til Teredo-servere ved å legge til oppføringer i vertsfilen som ligger i C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts.

Slik kontrollerer du vertsfiloppføringene:

 1. Skriv inn følgende kommando fra ledeteksten for administrator:

  netsh interface Teredo show state

  Noter verdien for servernavn som vises i utdataene, for eksempel win1807.ipv6.microsoft.com.

 2. Åpne deretter vertsfilen ved å skrive inn følgende kommando i ledeteksten for administrator:

  notepad.exe c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

  Velg Rediger > Søk etter i Notisblokk. Skriv deretter inn navnet på serveren som ble vist i utdataene for kommandoen netsh interface Teredo show state uten det siste punktumet, og klikk på Søk etter neste. Eksempel: Hvis utdataene for servernavn var win1807.ipv6.microsoft.com, skriver du inn win1807.ipv6.microsoft.com

 3. Hvis det finnes en oppføring med dette servernavnet, sletter du oppføringen og lagrer deretter vertsfilen.

Løsning 6: Kontroller om Teredo-tilkobling blokkeres av hjemmeruteren når en IPv6-tilkobling oppdages.

Enkelte hjemmerutere blokkerer Teredo-tilkobling hvis de oppdager at det er en IPv6-tilkobling på WAN-grensesnittet til ruteren. For at Teredo skal kunne fungere normalt, må Teredo-tilkobling aktiveres på ruteren. Hvis du har en av disse hjemmeruterne, må du kontrollere at den har den nyeste fastvaren, og se i støttedokumentasjonen for å finne ut hvordan du aktiverer Teredo-tunnelering på den. Hvis du har ruteren Apple AirPort eller FRITZ!box, kan du se:

Løsning 7: Kontroller om Teredo-tilkobling blokkeres når en VPN-klient er tilkoblet, eller mens en VPN-nettverksadapter er installert.

Enkelte VPN-klienter deaktiverer Teredo-tilkobling mens VPN-klienten er tilkoblet, og enkelte VPN-klienter installerer en nettverksadapter som deaktiverer Teredo til VPN-adapteren fjernes. Hvis du har installert en VPN-klient og Teredo fortsatt er deaktivert selv når VPN-klienten er frakoblet, kontrollerer du om du har en nettverksadapter kalt TAP-Windows Adapter V9 installert:

 1. Høyreklikk på startknappen, og velg deretter Enhetsbehandling.
 2. Velg Vis > Vis skjulte enheter.
 3. Velg Nettverkskort.
 4. Identifiser eventuelle adaptere med et navn som TAP-Windows Adapter V9. Høyreklikk på navnet på adapteren, og velg deretter Avinstaller.

  Obs! Selv om avinstallasjon av VPN-nettverksadapteren skal oppheve blokkeringen av Teredo-tilkobling, kommer dette også sannsynligvis til å skape problemer med VPN-klientprogramvaren. Hvis du fortsatt må ha VPN-funksjonalitet sammen med støtte for Teredo, ser du i støttedokumentasjonen for VPN-klienten.

 5. Start PC-en på nytt.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med NAT-typen i Windows 10 viser «Teredo kan ikke kvalifiseres», som du leste om, eller om et annet problem?