Del denne siden

Bruke batteripakken for Play & Charge kit

Sett inn batteripakken som fulgte med Xbox One Play & Charge kit, i den trådløse Xbox One-kontrolleren, og lad den ved å bruke ladekabelen i settet.

Sette inn batteripakken

  1. Åpne batteridekslet.
  2. Sett inn den oppladbare batteripakken for Xbox One med tilkoblingssiden først og justert etter tilkoblingspunktene i batteriholderen. Batteriet er utformet slik at det bare kan settes inn i denne retningen.
  3. Sett på batteridekslet.

Lade batteriet

  1. Koble ladekabelen til USB-porten foran på kontrolleren.
  1. Koble den andre enden av ladekabelen til en USB-port på Xbox One-konsollen.
  1. Slå Xbox One-konsollen på hvis den er av. Du må slå på konsollen etter at du har koblet til kontrolleren, ellers lades ikke batteriet. Etterpå kan du imidlertid slå den av på nytt hvis du vil.

Lampen på ladekabelen lyser gult for å angi at batteriet lades. Når lyset blir hvitt, er batteripakken helt oppladet.

Du kan bruke kontrolleren til å spille mens batteriene lades. Kontrolleren sender alle signalene gjennom kabelen til den kobles fra. Når batteripakken er helt oppladet, kan du fortsatt være koblet til konsollen med ladekabelen uten å bruke batteristrøm eller å skade batteriene.

Du kan også lade batteriet ved å koble kontrolleren og ladekabelen til en hvilken som helst USB-strømkilde og bruke andre USB-sertifiserte kabler. Ladetidene kan imidlertid variere.

Andre batterier

Standard AA-batterier (LR6) fungerer med den trådløse Xbox One-kontrolleren, og det gjør også oppladbare AA-batterier (LR6). Vanlige oppladbare batterier lades ikke i kontrolleren. Bruk metoden som anbefales av produsenten, til å lade andre batterier.

Feilsøking

Det er en god idé å rengjøre batterikontaktene med en tørr klut eller isopropanol og en bomullspinne fra tid til annen. Ikke bruk vann eller kjemikalier, siden dette kan skade kontaktene.

Hvis lampen på ladekabelen ikke lyser, kontrollerer du at batteriet er på plass, og at kabelen er koblet godt til kontrolleren og konsollen.

Hvis batteriet fortsatt ikke lades, kan det være problemer med batteriet. Se Feilsøke batteripakken for Xbox One Play & Charge kit.

Se i produkthåndboken for Xbox One etter viktig helse- og sikkerhetsinformasjon om hvordan du bruker batterier med den trådløse kontrolleren for Xbox One.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke batteripakken for Play & Charge kit, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden