Del denne siden

Om strømforsyningen for Xbox One

Oversikt

Denne siden beskriver komponentene som strømforsyningsenheten for Xbox One-konsollen består av, sammen med informasjon om plassering, temperatur, støy og sikkerhet.

Løsninger

Strømforsyningsenhet og strømledning

Xbox One-konsollen har en ekstern strømforsyningsenhet (PSU) med vifte. Den har en størrelse på omtrent 17 x 4,8 x 7,5 cm. Vær oppmerksom på at strømforsyningsenheten har samme grunnleggende utforming i alle land. Det er ingen forskjell i størrelse mellom versjonene med 100–110 V, 220–240 V og 100–240 V.

Viktig!  Tilbehør som kobles til strømkontakten på Xbox One-konsollen, lisensieres ikke av Microsoft hvis det kommer fra en annen leverandør enn Microsoft. Bruk av annet tilbehør enn standard strømforsyningsenhet for Xbox One kan skade konsollen og gjøre konsollgarantien ugyldig.

Obs! 

 • Strømforsyningsenhetene er utformet for bruk bare i områdene der de forhandles.
 • Ikke prøv å bruke en strømforsyningsenhet for Xbox One som er laget for et område med andre strømkrav.
 • Ikke bruk ulisensiert tilbehør, for eksempel en ny strømforsyningsenhet eller annet tilbehør fra andre leverandører enn Microsoft som kobles mellom konsollen og strømforsyningsenheten.
 • Ikke bruk den eksterne strømforsyningen for Xbox One i et annet land enn der den forhandles. Hvis du bruker strømforsyningsenheten i et annet land, kan den eller konsollen bli skadet, og garantien kan opphøre.
 • Strømforsyningsenheten for Xbox One har en innebygd sikring som bidrar til å beskytte konsollen mot for høy spenning og overspenning. Strømforsyningsenheten er imidlertid en lukket enhet. Du kan derfor ikke skifte den innebygde sikringen.

Strømledninger

DC-strømledning

Strømforsyningsenheten har en fast koblet DC-strømledning som brukes til å koble strømforsyningsenheten til konsollen.

 • DC-strømledningen er omtrent 1,1 meter lang.
 • En patentert strømkontakt er festet til enden av DC-strømledningen. Denne kontakten er spesialutformet for strømkontakten på Xbox One-konsollen.

AC-strømledning

AC-strømledningen brukes til å koble strømforsyningsenheten til en stikkontakt. Vekselstrømledningen kan kobles fra strømforsyningsenheten.

 • Vekselstrømledningen har en lengde på omtrent 1,2 meter.
 • Enden av strømledningen som kobles til strømforsyningsenheten, har to hull. Hvis du bruker en annen strømledning enn den som er beregnet på strømforsyningsenheten, kan strømforsyningsenheten eller konsollen bli skadet.
 • Støpselet på enden av strømledningen som kobles til stikkontakten, finnes i flere varianter. Støpseltypen avhenger av landet og området du kjøpte konsollen i.

Plassering av strømforsyningen, temperatur og støy

Den eksterne strømforsyningen for Xbox One har en innebygd vifte for å blåse luft gjennom strømforsyningsenheten og sørge for tilstrekkelig avkjøling.

Obs! 

 • Viften i strømforsyningsenheten starter når du trykker av/på-knappen for å starte konsollen.
 • Viftelyden er vanligvis "summende".
 • Når konsollen er i energisparingsmodus eller er koblet fra strømforsyningsenheten, går ikke viften rundt.
 • Hvis konsollen er i modus for umiddelbar start, er strømforsyningsenheten fortsatt på og viften går rundt.
 • Viftehastigheten øker eller avtar avhengig av temperaturen i strømforsyningsenheten. Summelyden fra viften blir sterkere eller svakere i takt med viftehastigheten.

Ta disse forholdsreglene for å sikre at strømforsyningen fungerer effektivt og forskriftsmessig:

 • Ikke blokker ventilasjonsåpningene på strømforsyningsenheten.
 • Ikke plasser strømforsyningsenheten på en seng, sofa eller annen myk overflate som kan blokkere ventilasjonsåpningene.
 • Ikke plasser strømforsyningsenheten på et trangt sted (for eksempel i en bokhylle, en hylle eller et kabinett), med mindre det er godt ventilert.
 • Ikke plasser strømforsyningsenheten nær en varmekilde (for eksempel en ovn, et varmespjeld, en komfyr eller en forsterker).
 • Ikke stable andre elektroniske enheter oppå strømforsyningsenheten.
 • Kontroller at strømforsyningsenheten er plassert vannrett og står flatt på de fire gummiputene på undersiden.

Obs!  Hvis strømforsyningsenheten avgir mye støy, skyldes det kanskje en overbelastning på et grenuttak eller overspenningsvern. Koble strømforsyningsenheten direkte til en stikkontakt i veggen, og se om det løser problemet.

Sikkerhet ved bruk av strømforsyning

Slik kobler du strømforsyningsenheten til Xbox One-konsollen:

 1. Sett DC-strømledningen helt inn i konsollen.
 2. Sett støpselet på AC-strømledningen helt inn i strømforsyningsenheten.
 3. Sett den andre enden av AC-strømledningen inn i en stikkontakt.

Viktig!  Som med andre elektriske apparater må du være forsiktig for å unngå elektrisk støt eller brann, som kan føre til alvorlig skade eller død. En ulykke kan også skade Xbox One videospill- og underholdningssystemet. Følgende er aktuelle forholdsregler:

 • Velg en egnet strømkilde for konsollen.
 • Bruk bare strømforsyningsenheten og AC-strømledningen som fulgte med konsollen, eller som du har mottatt fra et autorisert reparasjonssenter. Kontakt Kundestøtte for Xbox hvis du trenger en ny strømforsyningsenhet eller AC-strømledning.
 • Kontroller at stikkontakten gir samme spenning (V) og frekvens [Hz] som det som er angitt på strømforsyningsenheten. Kontakt en elektriker hvis du er usikker på hva slags strøm du har i boligen din.
 • Ikke bruk ukonvensjonelle strømkilder som for eksempel generatorer eller omformere, selv om det ser ut som om spenningen og frekvensen er riktig. Bruk bare AC-strøm som kommer fra en vanlig stikkontakt.
 • Ikke overbelast stikkontakten, skjøteledningen eller andre elektriske innretninger. Kontroller at de tåler den totale strømbelastningen som trekkes av konsollen (angitt på strømforsyningsenheten) og andre apparater tilkoblet samme krets.
 • Bruk en forskriftsmessig jordet stikkontakt som passer til 3-pols jordingsstøpselet. Ikke fjern jordingspolen. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, kontakter du en elektriker for å få skiftet ut stikkontakten.

Slik unngår du skader på strømledningene og strømforsyningen:

 • Unngå at strømledningene blir tråkket på.
 • Pass på at strømledninger ikke klemmes eller bøyes skarpt, særlig der de er koblet til stikkontakten, strømforsyningsenheten og konsollen.
 • Ikke rist, knytt sammen eller bøy strømledningene på noen måte.
 • Ikke utsett strømledningene for varmekilder.
 • Ikke legg strømledninger rundt strømforsyningsenheten.
 • Hold barn og kjæledyr unna strømledningene. Ikke la dem bite eller tygge på ledningene.
 • Trekk i støpselet for å koble fra strømledningene. Ikke dra i ledningen.
 • Ikke la strømforsyningsenheten henge fra strømledningene.
 • Hvis en strømledning eller strømforsyningsenheten blir skadet på noen måte, må du umiddelbart slutte å bruke den og kontakte Kundestøtte for Xbox for å få en ny.
 • Koble fra konsollen når det lyner og tordner, eller når det er lenge til neste gang den skal brukes.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Om strømforsyningen for Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden