Strømforsyningen for den originale Xbox One

Oversikt

Nedenfor beskrives den eksterne strømforsyningen som følger med den originale Xbox One, inkludert informasjon om plassering, temperatur, støy og sikkerhet. Xbox One S og Xbox One X har en annerledes intern strømforsyning som fungerer i alle områder over hele verden.

Løsninger

Strømforsyning og strømledning

Den originale Xbox One leveres med en ekstern strømforsyning som har en vifte og en størrelse på cirka 17 x 4,8 x 7,5 cm (6,69 x 1,88 x 2,96 tommer). Størrelsen er den samme for alle versjonene på 100–110 V, 220–240 V og 100–240 V.

Viktig!

Tilbehør som kobles til strømkontakten på Xbox One, lisensieres ikke av Microsoft hvis det kommer fra en annen leverandør enn Microsoft. Hvis du bruker annet tilbehør enn standard strømforsyning for Xbox One, kan konsollen bli skadet og gjøre konsollgarantien ugyldig.

 • Xbox-strømforsyninger bør bare brukes i områdene der er nye når de selges. Ikke bruk en strømforsyning som er laget for et område med andre strømkrav enn de du har der du bor.
 • Ikke bruk ulisensiert tilbehør, for eksempel en strømforsyning fra andre leverandører enn Microsoft, eller tilbehør som kobles mellom Xbox-konsollen og strømforsyningen.
 • Xbox-strømforsyningen har en sikring som bidrar til å beskytte konsollen mot overspenning og for høy spenning. Du kan ikke bytte denne sikringen.

Strømledninger

DC-strømledning

Xbox-strømforsyningen har en fast koblet DC-strømledning som kobles direkte til Xbox-konsollen.

 • DC-strømledningen er omtrent 1,1 meter lang.
 • En patentert strømkontakt er festet til enden av DC-strømledningen. Denne kontakten er spesialutviklet for strømkontaktene på Xbox One S og den originale Xbox One.

Vekselstrømledning

Strømforsyningen kobles til en stikkontakt ved hjelp av en vekselstrømledning som kan kobles fra.

 • Vekselstrømledningen har en lengde på omtrent 1,2 meter.
 • Hvis du bruker en annen strømledning enn den som er laget for strømforsyning, kan strømforsyningen og Xbox-konsollen bli skadet.
 • Hvilken støpseltype som brukes til å koble strømledningen til stikkontakten, er avhengig av landet og området der Xbox-konsollen ble solgt som ny.

Plassering av strømforsyningen, temperatur og støy

Strømforsyningen har en innebygd kjølevifte. Viften starter automatisk når du slår på Xbox-konsollen.

 • Viften skal lage en merkbar summelyd som er typisk for de fleste kjølevifter.
 • Når Xbox-konsollen er i strømsparingsmodus eller er koblet fra strømforsyningen, er viften slått av.
 • Hvis Xbox-strømmodusen er Øyeblikkelig på, er strømforsyningen og viften hele tiden på.
 • Viftehastigheten økes eller reduseres, sammen med viftelyden, etter hvert som temperaturen til strømforsyningen endres.

Slik får du strømforsyningen til å fungere tryggere og mer effektivt:

 • Ikke blokker luftehullene i strømforsyningen.
 • Ikke ha strømforsyningen på en seng, sofa eller andre myke overflater.
 • Kontroller at strømforsyningen har god luftstrøm. Ikke sett den i en bokhylle, et stativ eller et kabinett med mindre dette stedet er godt ventilert.
 • Ikke ha strømforsyningen nær varmekilder, for eksempel en ovn, et varmespjeld, en komfyr eller lydutstyr.
 • Ikke sett elektroniske enheter oppå strømforsyningen.
 • Sett strømforsyningen vannrett, slik at den står flatt på gummiputene.

Obs!
Hvis det virker som det kommer for mye støy fra strømforsyningen, kan det hende at grenuttaket eller overspenningsvernet den er koblet til, er overbelastet. Koble Xbox-strømforsyningen direkte til en veggstikkontakt i stedet.

Sikkerhet ved bruk av strømforsyning

Slik kobler du strømforsyningen til Xbox-konsollen:

 1. Sett DC-strømledningen helt inn i konsollen.
 2. Koble vekselstrømledningen godt til strømforsyningen.
 3. Sett den andre enden av vekselstrømledningen inn i en stikkontakt.

Viktig!
Som med andre elektriske enheter må du være forsiktig for å unngå elektrisk støt eller brann, som kan føre til alvorlig skade eller død. Hvis du ikke tar forholdsregler, kan du også skade videospillet og Xbox-konsollen.

Følgende er aktuelle forholdsregler:

 • Bruk bare strømforsyningen og strømledningen som følger med Xbox-konsollen eller leveres av et autorisert reparasjonssenter. Kontakt Xbox Kundestøtte hvis du trenger en ny strømforsyning eller strømledning.
 • Kontroller at stikkontakten har samme spenning (V) og frekvens [Hz] som vises på strømforsyningen. Kontakt en elektriker hvis du er usikker på hvilken strømtype du har i boligen din.
 • Ikke bruk ukonvensjonelle strømkilder, for eksempel generatorer eller omformere, selv om det ser ut som om spenningen og frekvensen er riktig. Bruk bare vekselstrøm fra en vanlig stikkontakt i veggen.
 • Ikke overbelast stikkontakten, skjøteledningen, grenuttaket eller andre elektriske innretninger. Kontroller at de tåler den totale strømbelastningen som trekkes av Xbox-konsollen (vises på strømforsyningen) og andre enheter på samme vekselstrømkrets.
 • Bruk en forskriftsmessig jordet stikkontakt som passer til strømforsyningens jordingsstøpsel med tre tagger. Ikke fjern jordingspluggen eller bruk en jordingsadapter som omgår jordingspluggen. Hvis pluggen ikke passer i stikkontakten, kontakter du en elektriker for å få skiftet ut stikkontakten.

Slik unngår du skader på strømledningene og strømforsyningen:

 • Unngå at strømledningene blir tråkket på.
 • Pass på at strømledninger ikke klemmes eller bøyes skarpt, særlig der de er koblet til stikkontakten, strømforsyningen og Xbox-konsollen.
 • Ikke rist, knytt sammen eller bøy strømledningene på noen måte.
 • Ikke utsett strømledningene for varmekilder.
 • Ikke tvinn strømledningene rundt strømforsyningen.
 • Hold barn og kjæledyr unna strømledningene. Pass på at de ikke biter eller tygger på ledningene.
 • Trekk i støpselet, ikke ledningen, for å koble fra strømledningen.
 • Ikke la strømforsyningen henge fra strømledningen.
 • Hvis en strømledning eller strømforsyningen blir skadet på noen måte, må du umiddelbart slutte å bruke den og kontakte Xbox Kundestøtte for å få en ny.
 • Koble Xbox-konsollen fra stikkontakten ved tordenvær eller når den ikke skal brukes på en stund.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Strømforsyningen for den originale Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?