Endre kontrollervibrering på Xbox One

  1. Trykk på Xbox-knappen  for å åpne guiden, og velg deretter System > Innstillinger.
  2. Velg Hjelpemiddel > Kontroller, og velg deretter Vibreringsinnstillinger.
  3. Velg kontrolleren du vil endre, og velg Konfigurer.
    • Velg konfigurasjonsprofilen du vil endre for en Xbox Elite-kontrolleren. Velg så Rediger > Vibrering, og flytt glidebryterne for å justere vibreringsinnstillingene.
    • For Xbox trådløs kontroller velger du Aktiverer vibrasjon for å aktivere/deaktivere kontrollervibrering.

Løste dette problemet?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Endre kontrollervibrering på Xbox One, som du leste om, eller om et annet problem?