Del denne siden

Bruke en Xbox One Kinect-sensor med en Xbox One S- eller Xbox One X-konsoll

På denne siden

Oversikt: Bruke en Xbox One Kinect-sensor med en Xbox One S- eller Xbox One X-konsoll

For å bruke din eksisterende Xbox One Kinect-sensor med en ny Xbox One S- eller Xbox One X-konsoll, trenger du en Xbox Kinect-adapter. Denne adapteren gjør at du kan koble Kinect-sensoren for Xbox One til Xbox One S- eller Xbox One X-konsollen.

Obs! Xbox 360 Kinect-sensor er ikke kompatibel med Xbox One.

Hvordan du skaffer deg Kinect-adapteren

Du kan kjøpe Kinect-adapteren for Xbox One S eller Xbox One X fra Microsoft Store eller andre deltakende forhandlere.

Et tilbud for personer med en Kinect-sensor som oppgraderte fra Xbox One, opphørte i mars 2017.

Hvordan konfigurere Kinect-adapteren med en Xbox One S- eller Xbox One X-konsoll

Trinn 1: Konfigurere adapteren

 1. Sett veggstøpselet inn i strømforsyningen.
 2. Sett den runde kontakten til strømforsyningen inn i Kinect-huben.
 3. Sett Kinect-sensorkabelen inn i Kinect-huben.
 4. Sett den medfølgende USB-kabelen inn i Kinect-huben. Du kan nå å koble adapteren til konsollen din.

Trinn 2: Koble adapteren til Xbox One S- eller Xbox One X-konsollen

 1. Sett USB 3.0-kabelen inn i venstre USB-port med skriften «Kinect» på baksiden av konsollen. Du kan nå konfigurere Kinect-sensoren på konsollen din.
 2. Det anbefales at du ikke lar Kinect-sensoren og Kinect-adapteren stå direkte oppå konsollen.
 3. Åpne guiden på konsollen, og velg System.
 4. Velg Alle innstillinger > Kinect og enheter.
 5. Velg Kinect og følg instruksjonene for å konfigurere sensoren din.
Diagram for Kinect-konfigurasjon med Kinect-adapter på Xbox One S

Feilsøke Kinect-adapteren

Det kan være flere årsaker hvis Kinect-sensoren ikke responsiv eller slår seg av når du prøver å bruke Kinect-adapteren. Prøv disse løsningene for å løse problemet:

 • Kontroller at Kinect-sensoren er slått på i konsollinnstillingene. Gå til System > Alle innstillinger > Kinect og enheter > Kinect.
 • Slå konsollen av og på. Noen ganger er det nødvendig å tilbakestille forbindelsen mellom sensoren og konsollen. Dette gjør du ved å starte konsollen helt på nytt ved å holde av/på-knappen i 5 sekunder til konsollen slår seg av. Koble strømforsyningen fra konsollen, og vent 1 minutt før du kobler til og starter konsollen på nytt.
 • Kontroller tilkoblingene til sensoren og adapteren for å sikre at hver kobling er godt festet.
 • Sørg for at Kinect-sensoren og -adapteren ikke står direkte oppå konsollen.
 • Adapteren må motta strøm for å kunne overføre Kinect-informasjon til konsollen. Kontroller strømforsyningen til adapteren, og sørg for at lampen lyser. Hvis du fortsatt har strømproblemer etter å ha sjekket strømforsyningen, nullstiller du strømforsyningen til Kinect-adapteren ved å koble den fra i 10 sekunder og koble den til igjen.
  • Hvis strømforsyningen til Kinect-adapteren ikke lyser, betyr dette at strømforsyningen ikke mottar strøm. Prøv en annen stikkontakt eller erstatt adapteren, hvis det ikke hjelper å prøve en annen kontakt.
  • Hvis strømforsyningslampen er oransje, betyr dette at adapteren er i hvilemodus og venter på at konsollen skal svare. Slå konsollen av og på igjen.
  • Hvis strømforsyningslampen er hvit, betyr dette at det er strøm og at sensoren er aktiv. Slå konsollen av og på for å fikse en sensor med strøm som ikke svarer.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja
Nei

Takk for tilbakemeldingen

Takk for tilbakemeldingen!

Vi beklager at denne artikkelen ikke løste problemet. Vi gir ikke opp, og det bør heller ikke du. Prøv fellesskapsvalget nedenfor.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Gi tilbakemelding på dette emnet

255 tegn igjen.
Av hensyn til personvernet må du ikke ta med kontaktinformasjon i tilbakemeldingen.
Få hjelp fra fellesskapet
Ambassador chat image
Nettprat med ambassadør
Nettprat direkte med en annen Xbox-bruker som kan hjelpe deg.

Kontakt oss

Vil du kontakte brukerstøtte om problemet med Bruke en Xbox One Kinect-sensor med en Xbox One S- eller Xbox One X-konsoll, som du leste om, eller om et annet problem?

Del denne siden